Presentation

Stor bredd på Beroendekliniken ”Vi räddar liv varje dag”

Publicerad 21 mars 2019
Jakob Olsson, Simon Lindguss och Malin Björkqvist på Beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Patrik Bergenstav
Jakob Olsson, Simon Lindguss och Malin Björkqvist på Beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Patrik Bergenstav

De kämpar mot människors beroende av alkohol och narkotika men också mot nätkasinon och datorspel. Verksamheten inom Beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i Göteborg är mycket bred och mångskiftande.

Här görs insatser mot akuta, livshotande tillstånd men här byggs också långsiktiga relationer, ibland till och med vänskap, med patienterna.
– Vi räddar liv varje dag, säger Simon Lindguss, enhetschef för substitutionsmottagningen på Östra sjukhuset, en av Beroendeklinikens 23 enheter.
Dödligheten inom narkomanvården är mycket hög i Sverige. Och Göteborg ligger sämre till än riksgenomsnittet.
– Men för dem som vi lyckas få in i behandling kan vi se att dödligheten normaliseras. Och oavsett om vi tycker att det går bra eller inte, får nästan alla en ökad livskvalitet bara de kommer in här, säger Simon Lindguss.

Livsviktiga möten
Hans sköterskekollega Malin Björkqvist har jobbat inom Beroendekliniken i åtta år, mest på akutavdelning, avdelning 367. Där möter hon ofta patienter i livsavgörande situationer.
– De brukar inte vara så tacksamma när de kommer in, många är tvångsvårdade. Men när de går hem finns ofta en tacksamhet, inte alltid uttalad, men man märker det på andra sätt, säger Malin Björkqvist.
Hon fastnade för bredden och mixen i beroendevården, både vad gäller människor och diagnoser:
– Våra patienter har ofta en samsjuklighet, man får möta alla sorters människor och alla sorters sjukdomar, det är väldigt spännande!
Att akutavdelning är en tuff arbetsmiljö ser hon som en utmaning.

Fart och spänning
– Jo, det är en fartfylld och spännande arbetsplats, det är aldrig sig likt. Ena veckan kan det vara mest alkoholister och vi jobbar med abstinensbehandling och att häva delirium, då är det oftast ganska lugnt.
– Nästa vecka kan det komma in många patienter med hypomani – och det blir som en helt annan avdelning! Så man vet aldrig vad man kommer att möta på jobbet. Det kanske låter skrämmande för en del, men jag tycker att det är väldigt roligt och utmanande.
– Belöningen för mig är att man skapar jättefina relationer med patienterna. Många är återkommande och de blir ibland som gamla vänner, som man kan få goa kramar av, säger Malin Björkqvist.
Kollegan Jakob Olsson arbetade på akutavdelningen som hyrsköterska förra året.

Hela patienten
– Det var ett hårt tryck, alltid fullt, men på nått sätt fick vi ihop det. Och många patienter trivs med att vara där, de blir sedda och får någon att prata med. Och de samtalen kan vara minst lika viktiga som att häva akuta psykoser, säger han.
Utmaningen för en sjuksköterska i beroendevården ligger också i att kunna ta hand om hela patienten.
– De psykiatriska aspekterna är så klart viktiga, men det blir ofta somatiska konsekvenser när våra patienter inte alltid sköter sin hälsa. En sjuksköterska har stor nytta av sina somatiska kunskaper, och omvårdnadsrollen är väldigt tydlig hos oss, säger Simon Lindguss.
– Plus de sociala delarna; man måste vara duktig på att samverka med kommuner och andra och förstå hur samhället fungerar för våra patienter.

Samverkar med kommunen
Malin Björkqvist instämmer:
– Samverkan är en stor del av våra jobb, till exempel att kommunicera med socialtjänsten och andra aktörer. Många av våra patienter är hemlösa och saknar socialt nätverk, så vi hjälper dem med mycket.
Jakob Olsson uppskattar också ”det fartfyllda” på akutavdelning, men även att jobba i team med kollegor och patienter på längre sikt:
– Många är så ensamma. Vi måste hjälpa dem med både det akuta och det långsiktiga, att knyta ihop och samarbeta med socialtjänst och boendestöd.

Ny mottagning för spelberoende
Men framöver ska Jakob ta sig an beroenden som inte är typiska för samhällets mest utsatta. Han är nu anställd på den nya mottagningen för beroende av hasardspel och dataspel, som drar igång i vår.
– Vi har en forskare knuten till mottagningen, så det blir både behandling och forskning. Vi startar med behandling mot hasardspelsberoende och längre fram även skärmhälsa och datorspelsberoende, berättar Jakob Olsson.
Mottagningen får ses som ett pionjärarbete.
– Det finns väldigt lite behandling mot beroende av hasardspel på nätet och på fysiska kasinon, även om man börjat i exempelvis Uppsala och Malmö, säger Jakob Olsson.
– Och när det gäller skärmhälsa, framför allt datorspelsberoende, finns ingen behandling alls i Sverige, så där är vi först ut!

Beroendekliniken, Sahlgrenska
Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU)
Beroendekliniken arbetar med utredning och behandling av personer med missbruk/beroende med eller utan samtidig psykiatrisk problematik.
Verksamhet Beroende ansvarar också för myndighetsutövning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) för personer i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö. Primärvården ansvarar för insatser vid riskbruk samt behandling av missbruk utan psykiatrisk problematik. Övrig psykiatri har ansvar för psykiatriska patienter med mindre omfattande missbruk.
Heldygnsvården består av avdelning 306 som tar emot unga vuxna, avdelning 367 och avdelning 368.
Dessutom finns en dagavdelning 363 som arbetar med personcentrerad vård och erbjuder patienterna stöd i vardagen för att klara av en bestående alkohol- och drogfrihet.
Nordhemskliniken har både heldygnsvård och öppenvård för personer med missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och droger men utan en psykiatrisk samsjuklighet.
Substitutionsmottagningarna och Substitution dagvård jobbar med substitutionsbehandling vid opioidberoende.

Kontaktperson:
Simon Lindguss
Tel: 0700-823 909
E-post: Simon.Lindguss@vgregion.se
sahlgrenska.se/beroende

Beroendekliniken Sahlgrenska logotype