Den utmattade sjuksköterskan

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Adrianna Pavlica

Sjuksköterskan Marie Schulze har skrivit en bok om sin utmattning.
Sjuksköterskan Marie Schulze har skrivit en bok om sin utmattning.
Med sin nyutkomna bok vill skolsköterskan Marie Schulze genom berättelsen om sin egen utmattning rikta ljuset mot sjuksköterskors arbetsvillkor och hårda press. Går det att nå balans i arbetslivet?

En dag för snart tre år sedan kollapsade Marie Schulze på sitt dåvarande arbete som sjuksköterska på en vårdcentral. I ”Den utmattade sjuksköterskan” delar hon med sig av sin resa genom dagboksanteckningar och reflektioner.
– Jag försökte vara en supersjuksköterska, och så är det för många. Man har en vilja att hjälpa människor, är effektiv och tar stort ansvar. Förväntningarna och kraven är stora både från sjuksköterskorna själva och omgivningen och det tenderar för många att bli gränslöst, säger Marie Schulze.

Ansvar på flera nivåer
Sjuksköterskors situation är idag pressad på många arbetsplatser, och ansvaret för att en balans upprätthålls ligger på både individ, organisation, politik och samhälle.
– Behovet av större balans krockar med de politiska kraven och vårdens förutsättningar. Jag vill vara optimistisk och behålla ett hopp om förändring, men har samtidigt svårt att se att helhetssituationen blir klart bättre inom rimlig framtid. Däremot är små förändringar som är hjälpsamma fullt möjliga.
Fler chefer bör exempelvis ta situationen på allvar i tid och ta hjälp av företagshälsovården.
– Det är också viktigt att chefer föregår med gott exempel och inte själva stressar på utan tillräcklig återhämtning, och kräver detsamma av sina medarbetare, säger Marie Schulze.

”Stöd i att bromsa”
Men hon betonar att cheferna också är hårt pressade och behöver bättre förutsättningar. Individens ansvar får heller inte glömmas bort.
– Men många behöver stöd i att bromsa, man har svårt att själv se problemet när man är i en stress-spiral. Det är viktigt att man tar sitt mående på största allvar, lyssnar på de i omgivningen som vill väl, tar hand om sig, samt tar emot professionell hjälp när man behöver.
Efter en längre sjukskrivning bytte Marie Schulze jobb och arbetar nu som skolsköterska på gymnasium. Vid sidan av utvecklar hon sin egen verksamhet som samtalsterapeut och hälsorådgivare.
– Men sjuksköterskeyrket släpper jag nog aldrig helt.

Maries tips till dig som är chef
• Ge dina medarbetare ett beslutsutrymme så att de känner att de har kontroll över sin arbetssituation.
• Var öppen för att vi alla har upp- och nedgångar i livet och inte alltid kan prestera på topp.
• Ha en tät dialog och täta uppföljningar med dina medarbetare.
• Var flexibel. Lägg upp en individuell plan för din medarbetare, till exempel med anpassningar av arbetsuppgifter och arbetstid.
• Stärk, anpassa och uppmuntra.
• Sopa inte problemen under mattan.
• Var tillgänglig och förstående, inte dömande.
• Se dina medarbetare, hjälp till att bromsa i tid.
• Ta själv hjälp och stöd.