Presentation

Här får vården aldrig bli rutin

Publicerad 14 oktober 2019
Frida Edlund och Ida-Lotta Jonsson, sjuksköterskor på avdelning 5 på Sahlgrenska i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Frida Edlund och Ida-Lotta Jonsson, sjuksköterskor på avdelning 5 på Sahlgrenska i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav

Palliativ vård kan låta tungt och sorgligt. Men på avdelning 5 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg är det ofta precis tvärtom: glädje, närhet och skratt.

– Vi har faktiskt en väldigt glad miljö här, tack vare att vi ofta fokuserar på det fina i livet, det som är bra, säger sjuksköterskan Ida-Lotta Jonsson.
Hennes kollega Frida Edlund instämmer:
– Många tror nog att vi har fokus på döden här, men egentligen ligger ju fokus på livet och livskvalitet!
Ida-Lotta tog examen 2016 och Frida i januari 2019. Båda är ganska nya på avd 5 men har medvetet sökt sig till den palliativa vården, där båda tidigare har arbetat på hospice.

Ett belönande arbete
– Det är en ynnest att få vara den som kan stötta och hjälpa i en extremt svår situation, säger Ida-Lotta Jonsson.
– De allra flesta patienter kan vi få att må bra i stunden, även om de har en obotlig sjukdom. Vi kan göra dem smärtfria och minska deras oro och ångest så gott det går.
Ida-Lotta och Frida säger att de har ett belönande arbete, med mycket tacksamhet från patienter och anhöriga. De tycker båda att en palliativ avdelning är en bra startpunkt för nyutexaminerade sjuksköterskor.
– Det är en väldigt fin vårdform. Och oavsett var man jobbar i framtiden, kommer man att stöta på patienter som vårdas palliativt, säger Frida Edlund.
– Ja, det ger en mycket bred erfarenhet, här är ingen dag den andra lik och man träffar på alla typer av sjukdomar och patienter, får göra alla typer av undersökningar och lära sig mycket medicinsk teknik, säger Ida-Lotta Jonsson.

Forskning och fokusgrupper
Avd 5 gjorde en nystart sommaren 2019 då man flyttade till renoverade lokaler i anslutning till centralkomplexet på Sahlgrenska. En nystart som lett till extra energi och framåtanda.
– Alla är väldigt motiverade att utveckla sig själva och avdelningens verksamhet, bland annat i regelbundna fokusgrupper och i forsknings- och utvecklingsprojekt kopplade till nystarten, säger Ida-Lotta Jonsson.
Hon tycker att den palliativa vården är utmanande, eftersom den aldrig får bli rutinartad. Två patienter med exakt samma diagnos kan ha helt olika behov.
– Jobbet kräver mycket tankeverksamhet och egna beslut, eftersom de individuella behoven kan vara så olika. Ibland krävs rena detektivarbetet – och god människokännedom – för att komma fram till de bästa lösningarna.

Jobba som sjuksköterska med oss på Sahlgrenska. Läs mer och ansök här

Palliativ vård, Sahlgrenska
Avdelning 5 (f d avd 604) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har tio platser för patienter i behov av specialiserad palliativ vård. Här fokuserar man på problem och symptom ur ett helhetsperspektiv, utifrån patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. De flesta vårdas här en kort tid och skrivs sedan ut till hemmet, hospice eller särskilt boende. För andra blir avdelning 5 platsen där de vårdas till livets slut. Här arbetar man i team; sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kurator och dietist.

Vita Stråket 12
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg

Kontaktperson:
Maria Arrhenius
Tel: 0700-206151
E-post: maria.arrhenius@vgregion.se
www.sahlgrenska.se