Ledarskapet viktigt vid byte av jobb

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Redaktionen

92 procent av sjuksköterskorna anser att ledarskapet på den nya arbetsplatsen är viktigt, vid val av ny arbetsgivare. Genom att satsa på bättre förutsättningar för chefer skulle arbetsgivarna inom sjukvården skaffa sig fördelar vid rekrytering.

Även i våra tidigare undersökningar värderades ett bra ledarskap högt bland de faktorer som kännetecknar en bra arbetsgivare inom hälso- och sjukvården. 84 procent av sjuksköterskorna angav ett bra ledarskap, efter bra lön som fick 91 procent. Cheferna inom sjukvården har dock inte så goda förutsättningar att bedriva ett bra chef- och ledarskap. En viktig uppgift måste därför vara att förbättra förutsättningarna för cheferna inom sjukvården.

Om du skulle byta jobb, hur viktigt är ledarskapet på dina nya arbetsplats, vid val av ny arbetsgivare?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.