Sjuksköterskor märker av psykisk ohälsa i arbetet

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Annika Wihlborg

Henrika Jormfeldt, specialistsjuksköterska i psykiatri och ordförande i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor.
Henrika Jormfeldt, specialistsjuksköterska i psykiatri och ordförande i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor.
Den ökande psykiska ohälsan i samhället får effekter även för sjuksköterskors dagliga arbete. 91 procent av sjuksköterskorna anser att den psykiska ohälsan i samhället har ökat och av dem märker 92 procent av den ökade psykiska ohälsan i sitt arbete.

– Människor lever generellt sett under stor press idag. Kraven på att ha en hög kapacitet och hög funktionsnivå på i stort sett alla områden i livet har ökat på senare år. Det genererar stress, vilket i sin tur kan öka den psykiska ohälsan. Eftersom sjuksköterskor möter ett tvärsnitt av samhället i sitt arbete får en ökad psykisk ohälsa förstås konsekvenser även för dem, säger Henrika Jormfeldt, specialistsjuksköterska i psykiatri och ordförande i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor.

Svårt med omvårdnadsarbetet
En central del i sjuksköterskans arbete är att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. För individer med psykisk ohälsa kan det vara svårare att ta till sig den typen av råd. Att möta fler patienter med psykisk ohälsa kan exempelvis göra att sjuksköterskor känner sig otillräckliga och upplever att de har mindre tid till omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor riskerar också att hamna i kläm när de möter patienter med psykisk ohälsa eftersom vården och samhället ofta saknar tillräckliga resurser för denna grupp.

Omvårdnad gör skillnad
– Kärnan i omvårdnad är att möta varje människa utifrån deras individuella behov. Som allmänsjuksköterska har man en gedigen kompetens att falla tillbaka på när man möter människor med psykisk ohälsa. Det är vanligt att man applicerar ett medicinskt fokus på psykisk ohälsa, men omvårdnaden är och förblir betydelsefull även för dessa patienter, säger Henrika Jormfeldt.

Se individen bortom diagnosen
Hennes råd till sjuksköterskor utanför psykiatrin som möter individer med psykisk ohälsa är att se individen bortom diagnos och symtom. Ha tilltro till att din omvårdnadskompetens kan göra skillnad för alla människor, oavsett psykisk eller fysisk ohälsa.
– Vi sjuksköterskor tror ofta att vi inte kan göra något för patienter som lider av psykisk ohälsa. När det är riktigt allvarligt sätter vi hellre vår tilltro till den medicinska vetenskapen, men det är en inställning som definitivt kan behöva omvärderas framöver eftersom vår hälsofrämjande kompetens behövs här. Sjuksköterskor fyller en nyckelfunktion i arbetet med att minska den psykiska ohälsan hos individen och i samhället i stort, avslutar Henrika Jormfeldt.

Hur anser du att den psykiska ohälsan i samhället har utvecklats under de senaste åren? Den...
Märker du av ökningen av psykisk ohälsa i ditt arbete som sjuksköterska?
De sjuksköterskor som svarade att den psykiska ohälsan har ökat fick den här följdfrågan.
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.