Presentation

Studera till specialistsjuksköterska på distans vid Linnéuniversitetet

Publicerad 17 februari 2020

GettyImages-152498547

Välkommen att utbilda dig till specialistsjuksköterska på distans vid Linnéuniversitetet. Utbildningarna startar 31 augusti 2020. Ansök senast 16 mars.

Linnéuniversitetet erbjuder 9 specialistinriktningar, de flesta på distans. Behovet av specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom psykiatrin, vården av äldre, den högspecialiserade vården och primärvården.

”Jag blev positivt överraskad av upplägget i den här utbildningen. Vi varvar teoretiska studier i hemmet med klinisk praktik och träffar ute i studiegrupperna. Det tycker jag är ett mycket givande sätt att läsa på.”
Säger Markus Sjösten, som läst psykiatrisk vård vid Linnéuniversitetet

Psykiatrisk vård – Distans
Den nätbaserade utbildningen startar hösten 2020 både på halvfart och kvartsfart. Det råder stor brist på psykiatrisjuksköterskor vars kompetens behövs inom såväl psykiatrisk specialistvård som inom den nära vården. Vi erbjuder en bred specialistutbildning som förbereder dig för att möta komplexa behov och situationer i varierande vårdkontexter.

Psykiatrisk vård – Kvartsfart

Psykiatrisk vård – Halvfart

Vård av äldre – Distans
Den nätbaserade utbildningen som startar hösten 2020 genomförs på halvfart. En alltmer avancerad vård av äldre kommer framöver att ske inom primärvård och kommunal hemsjukvård. Vi gör sjuksköterskor rustade att oavsett vårdnivå erbjuda en god och nära vård av hög kvalitet med ett personcentrerat förhållningssätt.

Äldrevård – Halvfart

Distansutbildningar med start hösten 2020
Klicka på länkarna för mer information och ansökan. Ansök senast 16 mars.

Ambulanssjukvård

Akutsjukvård

Anestesisjukvård

Operationssjukvård

Intensivvård

Utbildningar på Campus med start hösten 2020
Klicka på länkarna för mer information och ansökan. Ansök senast 16 mars.

Distriktssköterska – Kalmar, Västervik och Växjö

Barnmorska – Kalmar, Västervik och Växjö och Karlskrona

Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi.

www.lnu.se