Arbetssituationen

Arbetssituationen ganska hållbar

Publicerad 21 oktober 2020
Text: Redaktionen
Hur anser du att din arbetssituation inom sjukvården är just nu? Den är…

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 7–9 oktober 2020. Över 1000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.