Barnsjukvård

Barnsjukvården sätter familjeperspektivet främst

Publicerad 27 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg
Annika Mc Carthy, verksamhetschef omvårdnad för Högspecialiserad barnmedicin och barnkirurgi på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Som sjuksköterska i barnsjukvården har man förmånen att arbeta med allt från nyfödda barn till tonåringar på väg att bli vuxna. Sjuksköterskans roll handlar lika mycket om att få patient och anhöriga att känna sig trygga och väl förberedda inför mötet med vården som att ägna sig åt konkreta omvårdnadsinsatser.

37 procent av sjuksköterskorna arbetar med eller kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården.
– Det är fantastiskt att så många sjuksköterskor är intresserade av det! Många tror att man behöver vara specialistutbildad sjuksköterska för att arbeta i barnsjukvården. Även om vi gärna vill att man har specialistutbildning eller erfarenhet av att ha arbetat med barn så finns det möjlighet att börja utan erfarenhet. Är man helt nyutexaminerad erbjuds man exempelvis att delta i kliniskt basår, säger Annika Mc Carthy, verksamhetschef omvårdnad för Högspecialiserad barnmedicin och barnkirurgi på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hon har arbetat med barnsjukvård under merparten av sin sjuksköterskekarriär och är specialistutbildad barnsjuksköterska.

Specialitet med flera specialiteter
För sjuksköterskor inom barnsjukvården finns många karriärvägar. Barnsjukvård är en specialitet med flera specialiteter. Förutom specialistsjuksköterska inom barn och ungdom finns även specialistsjuksköterskor inom intensivvård eller anestesi. Vi jobbar med en kompetensstege och riktar utbildningar och tjänster till de olika nivåerna i stegen. För befintliga specialistsjuksköterskor erbjuder bland annat Astrid Lindgrens barnsjukhus ett kliniskt fördjupningsår då man fördjupar sig ytterligare i specialistrollen och dess kärnkompetenser. Omvårdnadsforskning är en annan viktig karriärväg.

”En viktig del i att arbeta som sjuksköterska inom barnsjukvården är att möta barnet på dess nivå.”

Påverka barns välbefinnande
De som söker sig till barnsjukvården har ett genuint intresse av barn och av att påverka barnens upplevelser i vården.
– En viktig del i att arbeta som sjuksköterska inom barnsjukvården är att möta barnet på dess nivå, berätta vad som ska hända och på andra sätt förbereda dem noga inför procedurer, undersökningar och allt de kan tänkas gå igenom på sjukhuset. Man utvecklar kontinuerligt sin pedagogiska förmåga, som handlar om att få med sig barnen och se till att de får en bra upplevelse av sjukvården. Barnperspektivet är en röd tråd i allt vi gör, och som sjuksköterska har man stora möjligheter att påverka barnens välbefinnande och vårdupplevelse, säger Annika Mc Carthy.

Familjeperspektivet viktigt
Barnsjukvården innehåller i princip samtliga specialiteter som finns i vuxen­sjukvården. Här finns avdelningar för barnneurologi, onkologi och kirurgi och förstås operation och intensivvård. Utöver inom sjukhusvården kan specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom arbeta på BVC, barn­läkarmottagningar och olika typer av specialistmottagningar för barn och ungdomar.
– Barnsjukvården är bred rent åldersmässigt. Vi möter och vårdar allt från för tidigt födda barn på neonatalvårdsavdelning till tonåringar på väg in i vuxenvärlden. Det bidrar till stor omväxling. Det är väldigt positivt att arbeta med barn. Barn är mycket i nuet och visar mycket glädje. Familje­perspektivet är otroligt viktigt i all barnsjukvård, man inkluderar även föräldrar och syskon i sitt arbete: En viktig uppgift för oss är att få både barn och föräldrar att känna sig trygga i vården, avslutar Annika Mc Carthy.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom barnsjukvården?
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 30 september – 4 oktober 2021. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.