Jobb
Hälsa, vård och omsorg i Malmö stad

Jobba med framtidens sjukvård i hemmiljö eller på äldreboende

Publicerad 22 mars 2022

Vi erbjuder trygga anställningar, ofta med flextid. Individuell introduktion och schema­läggning. Professionsstöd och chans till vidare utbildning med lön. Välkommen till hälsa, vård och omsorg i Malmö stad!

Den kommunala sjukvården befinner sig i en spännande fas med nya utmaningar och möjligheter kopplade till behoven hos våra medborgare. Inte minst pågår en stor nationell omställning* där mer av den kvalificerade vården flyttas hem till vårdtagaren.

Vi inom hälsa, vård och omsorg i Malmö stad ansvarar för all hemsjukvård vare sig den sker i någons privata hem el­ler på ett särskild boende. Och nu håller vi på att beman­na upp för att möta framtiden.

Vi söker sjuksköterskor till alla våra verksamheter – det vill säga de som jobbar hemma hos äldre och sjuka, de som jobbar på ett äldreboende eller korttidsboende, de som bara jobbar natt och de som jobbar i vårt egen bemanningsteam BUMS.

Vart du än väljer att jobba är vårt mål är att bedriva en så personlig och sömlös sjukvård som möjligt, med hög kvalitet och närvaro. Till ditt stöd har du ett team av specialiserade yrkesprofessioner och flera kvalitetsregister.

På så sätt vill vi skapa god service och trygghet för alla äldre, sjuka och även deras anhöriga. Varje dag, och varje natt, över hela Malmö (därför får du även en hel del vardagsmotion i ditt jobb).

Vill du veta mer om vad våra sjuksköterskor tycker om att jobba hos oss, gå in på malmo.se/sjukskoterska

*Nära vård är en statlig reform för ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem, där mer vård sker närmare patienten och utifrån individuella behov.

Vet du redan vad du vill – och tror du att du lever upp till våra förväntningar – välkommen att söka våra tjänster direkt!

Hälsa, vård & omsorg – när varje dag är viktigast!

För dig som sjuksköterska finns möjlighet att bli en del av framtidens hemsjukvård där kompetens, avancerad vård och tid för medmänsklighet finns nära hjärtat. I äldreomsorgen har vi nära till patienterna och nära till kollegor och chefer. Med flexibla scheman, trygga anställningar och bra introduktioner för nya sjuksköterskor har vi en äldreomsorgen där både medarbetare och patient är i fokus. Snart utökar vi också den nära vården. Mer avancerad vård kommer att flytta in till där patienterna finns, i deras eget hem. Vi har åtta sektioner för hemsjukvård dagtid, sju sektioner för hemsjukvård kvällstid, en central organisation för nattsjuksköterskor, 41 vårdboenden, korttidsboenden, växelvård och BUMS som är vårt eget resursteam.

Här berättar våra sjuksköterskor om sin yrkesvardag: malmo.se/sjukskoterska