Presentation
Ny medicinavdelning

IMA-platser i Kungälv öppnar nya karriärvägar

Publicerad 25 mars 2022
Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Ann-Christine Andersson, vårdenhetschef och Sandra Karlsson, sjuksköterska inom Verksamhetsområde Medicin på Kungälvs sjukhus. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Ann-Christine Andersson, vårdenhetschef och Sandra Karlsson, sjuksköterska inom Verksamhetsområde Medicin på Kungälvs sjukhus. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

I april öppnar Kungälvs sjukhus en ny medicinavdelning där hälften av vårdplatserna är vikta för intermediära patienter. Ann-Christine Andersson, som utsetts till vårdenhetschef för verksamheten, ser stora fördelar med nyordningen, både för patienter och personal.

– IMA-platserna kommer att avlasta både intensivvård och andra avdelningar samtidigt som de innebär spännande utvecklingsmöjligheter för både nya och mer erfarna sjuksköterskor, säger Ann-Christine Andersson.
Den nya avdelningen, Medicin/IMA avdelning 4, öppnar i april, då utan patienter. En arbetsgrupp bestående av representanter från flera yrkeskategorier och tre verksamhetsområden, Medicin, IVA, och Rehab, verkar nu för att bygga upp ett nära samarbete, gemensamma rutiner och annat som behövs för att avdelning 4 ska få en så bra start som möjligt.
– För medarbetarna blir det till en början bredvidgångar på andra medicinavdelningar och inom intensiv­vården. De kommer också att erbjudas ett introduktions- och utbildningsprogram. Eftersom verksamheten är helt ny kommer ju alla att vara nya på jobbet, oavsett bakgrund eller erfarenhet, vilket blir en rolig utmaning för oss allihop, säger Ann-Christine.
Hon får medhåll av Sandra Karlsson som tog sin sjuksköterskeexamen i januari i år. Sedan dess arbetar hon på medicinavdelning 8. Efter att ha gjort VFU och även sommarjobbat på avdelningen var det ett ganska självklart val.
– Som nyutexaminerad vill jag lära mig så mycket som möjligt och få växa in i sjuksköterskerollen på ett tryggt sätt. De möjligheterna kände jag att avdelning 8 kunde ge mig.

Välkommen till vår nya avdelning! Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Goda utvecklingsmöjligheter
Att sjukhuset nu öppnar en medicinavdelning med IMA-platser tycker hon är spännande. Den nya avdelningen kommer att ha sju IMA-platser och lika många renodlade medicinplatser.
– Medicinplatserna blir en bra inkörsport för nya sjuksköterskor. Hos oss kan de gradvis slussas in i verksamheten där yrkesmässiga utmaningar kommer att öka i takt med erfarenhet, säger Ann-Christine.
Utvecklingsmöjligheter kommer att finnas även för mer erfarna sjuksköterskor.
– Det finns en IMA-utbildning på Göteborgs universitet som utgör en utmärkt möjlighet till vidareutveckling för sjuksköterskor som arbetar på avdelningen.
Sandra flikar in att hon varmt vill rekommendera andra nyutexaminerade sjuksköterskor att söka sig till Kungälvs sjukhus i allmänhet och medicinklinikerna i synnerhet.
– Jag kunde inte ha fått en bättre start i yrket.

Kungälvs sjukhus – Medicinavdelningen

Verksamhetsområde Medicin på Kungälvs sjukhus står inför öppnandet av en ny vårdavdelning med 14 vårdplatser varav hälften är intermediära. Resterande vårdplatser är internmedicinska. På medicin arbetar vi i team bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska. Vi är alla delaktiga i den personcentrerade vården – tillsammans skapar vi värde för våra patienter.

www.vgregion.se/jobba-i-vgr/