Könsskillnader

Forskning slår hål på myt om könsskillnader

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Adrianna Pavlica
Per Jolbäck, forskare och sjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus.

Kvinnor ses som varma och män som tekniska – vilket påverkar hur patienterna ser på läkaren som ska operera dem. Sjuksköterskan Per Jolbäcks forskning visar att könsskillnaderna är en myt.

I en studie tittade sjuksköterskan Per Jolbäck på resultatet av 12 000 höftledsoperationer, och jämförde manliga och kvinnliga läkare.
– Vi såg inte skillnad på oönskade händelser inom 90 dagar. Det är tydligt att kvinnorna presterar lika bra som männen. Ett bifynd var dock att manliga läkare under utbildning opererade dubbelt så mycket som kvinnor, och det är något som behöver diskuteras: behandlar vi manliga och kvinnliga läkare olika?

”Det är lite tråkigt att vi behöver göra de här studierna, det borde vara självklara saker.”

Sista manliga bastionen
Att Per Jolbäck valt just ortopedin för sin forskning är ingen slump.
– När man tittar på läkarprogrammet idag så är det en majoritet tjejer som går där, och då kan ortopedin vara svår att kompetensförsörja i framtiden, för den ses som den sista manliga bastionen och är något som kvinnor ofta väljer bort, säger han.
Per Jolbäck har gjort flera studier på temat kön, alla med samma resultat.
– Det är lite tråkigt att vi behöver göra de här studierna, det borde vara självklara saker. Men det här är ett hett forskningsområde, framför allt i USA.
Han fortsätter:
– Patienterna ser tyvärr könsskillnader som inte finns. Enligt internationella studier ser patienten den kvinnliga läkare som varmare och mer socialt kompetent, och den manliga läkare som mer tekniskt kunnig. Många vill gärna bli opererade av en man och det är liknande i en rad specialiteter.

Spännande fält
Nu är en tredje studie på gång från Per Jolbäck och hans kolleger.
– Det kom en kanadensisk studie i december där man tittat på om det är bra att opereras av samma kön som en själv. De kunde visa att det var större risk att dö om en kvinna opererades av en man. Studien hamnade i allt ifrån The Guardian till Aftonbladet, men vi tyckte inte att den var bra gjord, så nu gör vi en liknande för att se om vi får samma resultat. Det är helt klart ett spännande fält, som är viktigt att få en större diskussion om.