Presentation
Vuxenpsykiatrin i Hudiksvall

Vårdpersonal skapar framtidens psykiatri

Publicerad 26 oktober 2022
Foto: Peter Engström
Polina Björk, sjuksköterska och Ines Spångberg, sjuksköterska och projektledare. Foto: Peter Engström
Polina Björk, sjuksköterska och Ines Spångberg, sjuksköterska och projektledare. Foto: Peter Engström

Bättre bemötande, tillgänglighet och vårdkvalitet, ökad patientsäkerhet och en förbättrad arbetsmiljö. Det är några av resultaten från ett sjuksköterskedrivet utvecklingsprojekt inom vuxenpsykiatrin i Hudiksvall.

Polina Björk blev färdig sjuksköterska 2019 och arbetade sedan inom psykiatri på olika kliniker. I december 2020 kom hon som bemanningssjuksköterska till vuxenpsykiatrin på Hudiksvalls sjukhus. Tanken var att hon skulle stanna ett par månader, men blev kvar.
– Jag tackade ja till en fast anställning. Här finns en god arbetsmiljö och en kultur med stark tillit till personalen. Det gör att jag trivs väldigt bra.
Vid sjukhuset i Hudiksvall finns den allmänpsykiatriska slutenvården som ger vård och behandling till personer i behov av akut och intensiv psykiatrisk vård. Det har dock saknats en akut psykiatrisk akutmottagning, fram tills nu.
– Vi genomför nu stora förändringar. Vi arbetar med att förbättra det akuta omhändertagandet och vårdkvaliteten, särskilt för patienter med mer vårdkrävande behov. Två vårdavdelningar ska bli en enhet, fast med tre specialiteter i form av en vårdavdelning, en psykiatrisk akutvårdsavdelning och vi kommer att få en psykiatrisk akutmottagning som är öppen dygnet runt, säger Ines Spångberg, sjuksköterska och projektledare.

Nu söker vi en engagerad sjuksköterska till allmänpsykiatrisk avdelning. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Tillit till personalen
Projektet startade förra året. Vårdpersonalen har fått ett stort mandat att identifiera hinder och utmaningar och tillsammans driva utvecklingen för att på bästa sätt möta framtidens behov. I projektet deltar även brukarföreningar, patienter och närstående med sina erfarenheter och perspektiv.
Vinsterna är många, menar Ines Spångberg.
– Vår kunskap och kompetens efterfrågas och tas till vara. För patienterna innebär det ett bättre bemötande och omhändertagande. Vi har satsningar på kurser och utbildningar för närstående. Vi erbjuder även utbildningar för vårdpersonalen för att de ska kunna subspecialisera sig och möta de särskilda behov som våra patienter har.
För Polina har engagemanget i projektet varit utvecklande och stimulerande.
– Jag kommer själv att på sikt utbilda mig till specialistsjuksköterska inom psykiatri. Vi har verkligen fått ledningens tillit att bygga upp en modern verksamhet från golvet, utifrån de behov som vi har identifierat. Många goda idéer och mycket energi frigörs när vårdpersonalen bjuds in att vara delaktiga. De stora vinnarna är våra patienter.

Region Gävleborg – Psykiatri

Är du också intresserad av att vara med och skapa framtidens psykiatri i Hudiksvall?
Hör av dig så pratar vi vidare kring hur du kan passa in i teamet.

Kontakt:
Ines Spångberg
Projektledare
Region Gävleborg
Telefon: 0650-299 18
ines.spangberg@regiongavleborg.se

regiongavleborg.se