Presentation
Medicinkliniken i Växjö

Sjuksköterskor växer i sin yrkesroll på medicinkliniken

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Martina Wärenfeldt
Jessica Hill, Veronica Jarnemyr och Hasnija Medjedovic Selimagic, sjuksköterskor vid Medicinkliniken i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Jessica Hill, Veronica Jarnemyr och Hasnija Medjedovic Selimagic, sjuksköterskor vid Medicinkliniken i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt

Medicinkliniken i Växjö bedriver specialiserad vård inom en rad olika medicinska specialiteter. Tillsammans ger det en hel värld av utvecklingsmöjligheter för både nya och erfarna sjuksköterskor som vill arbeta i en dynamisk miljö och växa i sitt yrke.

Enhet 5 på Medicinkliniken i Växjö består av slutenvårdsavdelning (avdelning 5), Mag- och tarmmottagningen, Lungmottagningen, Allergimottagningen, samt sjuksköterskor och undersköterskor med specialistkompetens för trakeostomi- och hemrespiratorvård. Flera medarbetare kombinerar och växlar mellan öppen- och slutenvård.
Jessica Hill blev färdig sjuksköterska för sju år sedan. Med undantag för några få månader har hon arbetat på avdelning 5 vid Medicinkliniken sedan dess.
– Avdelningen har väldigt intressanta patientgrupper som till exempel lungcancer, lungfibros, grav KOL, olika typer av andningssvikt, leversjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Mb Chron. Att arbeta med så många olika tillstånd ger en väldigt bred kompetens. Jag har hela tiden fått nya utmaningar vilket känts stimulerande.
Även Veronica Jarnemyr lyfter fram enhetens goda utvecklingsmöjligheter.
– Jag har arbetat på avdelningen ända sedan jag tog min sjuksköterskeexamen för 19 år sedan och kan inte annat än instämma. Här arbetar vi med avancerad vård som kräver mycket teknisk apparatur. För oss sjuksköterskor ger det mängder av utvecklingsspår. Jag har haft en rad olika roller under mina år på avdelningen och är sedan fem år tillbaka sektionsledare inom lungmedicin. Sedan två år har jag en kombinationstjänst där jag delar min tid mellan lung- och allergimottagningen och den slutna vården på avdelningen.

Trygghet
Kollegan Hasnija Medjedovic Selimagic arbetade sina första år som sjuksköterska i Stockholm. 2018 gick flytten till Växjö, och sedan dess har hon jobbat på avdelning 5.
– Jag har liksom Veronica en kombinationstjänst, som för min del innebär att jag jobbar femtio procent på mag- och tarmmottagningen och övrig tid på avdelningen. Att jag stannat kvar beror helt enkelt på att jag trivs. Det är ett väldigt givande jobb, speciellt nu, när jag även arbetar inom öppenvården. Att följa patienterna från mottagning in till avdelningen ger en helt annan inblick i deras sjukdomshistoria. Att ha den kunskapen med sig in på avdelningen både underlättar och skapar trygghet för patienterna.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök


Sjuksköterska, Lungmottagningen och Allergimottagningen CLV (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till mag- och tarmmottagningen (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till kombinationstjänst på enhet 5, CLV (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till medicinkliniken, välkommen! (Sista ansökningsdag har passerat)

Bred verksamhet
Eftersom enhetens verksamhet är så bred finns en rad olika fokusområden att utvecklas i utefter intresse.
– Jag arbetar framför allt med syrgasplanering för patienter som antingen ska gå hem med syrgas eller redan har det i hemmet. Jag har även extra ansvar för patienter med trakeostomi och hemventilator på avdelningen. Jag är delaktig i ett länsövergripande arbete gällande LINK, det vill säga regionens och kommunens kommunikationsverktyg för samordning för patienter inför hemgång. Vårt samarbete syftar till att förbättra samverkan mellan kommunen och regionen.
Veronica har sedan länge, vid sidan av det ordinarie arbetet på avdelningen, haft palliativ vård som fokusområde.
– Det har bland annat inneburit att jag tillsammans med Linnéuniversitetet hållit i temautbildningar i palliativ vård som getts till anställda inom Region Kronoberg.

Ständig utveckling
På frågan om hon kan rekommendera andra sjuksköterskor att följa hennes exempel, det vill säga börja på enheten direkt efter avslutad utbildning, kommer svaret snabbt:
– Absolut! Här finns många olika områden att arbeta med och man får se mycket på kort tid. Alla nya sjuksköterskor får åtta veckors bredvid-gång som kan individanpassas. Eftersom verksamheten är bred och omfattar många olika medicinska specialiteter kan man med tiden hitta sin egen väg och söka sig vidare till olika fokusområden beroende på intresse.
Jessica flikar in att det var precis därför hon själv sökte sig till Medicinkliniken.
– Jag valde enhet 5 mycket för att man får så himla bred kompetens. Här arbetar vi med väldigt avancerad vård och medicinteknisk utrustning, men också med multisjuka patienter.
Det gör att man blir duktig även på många andra medicinska sjukdomar som hjärtsvikt, diabetes och infektionssjukdomar. Som sjuksköterska lär man sig mycket och det gör jobbet väldigt spännande.
Hasnija instämmer:
– Ja, det finns stor variation, inte bara av sjukdomar, utan även av åldersgrupper. Det ger en mycket bred kompetens i både basal och högspecialiserad vård. En jättebra arbetsplats för alla sjuksköterskor som vill växa i sin yrkesroll.

Medicinkliniken i Växjö – Region Kronoberg

Medicinkliniken är en av de största klinikerna i Region Kronoberg, med cirka 560 medarbetare. Kliniken har verksamhet på lasaretten i Växjö och Ljungby med både öppen- och slutenvård.

www.regionkronoberg.se