Presentation
SUS Utvecklingsprojekt

Ortopeden i Malmö storsatsar på framtiden

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Jens C Hilner
Hannah Dahlgren, klinisk lärare och Nazir Khalid, hemgångssjuksköterska. Foto: Jens C Hilner
Hannah Dahlgren, klinisk lärare och Nazir Khalid, hemgångssjuksköterska. Foto: Jens C Hilner

Magnetmodellen och Core Curriculum är två av flera pusselbitar som tar ortopedin i Malmö till nya nivåer. Att medarbetarna trivs är nyckeln till framgång.

I utformandet av framtidens ortopedi spelar de kliniska sjuksköterskorna en avgörande roll. Sedan hösten 2022 är ortopedin vid Sus med i projektet Magnet4Europe. Kärnan i Magnetmodellen är att belysa kvaliteten på omvårdnaden och göra både patienternas och den patientnära personalens röster hörda.
– En viktig del av projektet går ut på att ta tempen på det kliniska arbetet. På det sättet kan vi se vad vi behöver göra bättre och även lyfta de saker som vi redan idag gör riktigt bra. Även arbetsmiljön är viktig att titta närmare på. Genom så kallade gap-analyser ser vi var vi befinner oss idag och vart vi vill nå, i fråga om allt från ledarskap och teamarbete till hur vi leder oss själva, säger Hannah Dahlgren, sjuksköterska, klinisk lärare och delprojektledare i Magnetprojektet.
Projektets syfte är att forma avdelningar där en god arbetsmiljö med många utvecklingsmöjligheter ökar patientsäkerheten och bidrar till en excellent omvårdnad och ökad patientdelaktighet.

Viktigt med kompetensutveckling
En viktig del av medarbetarnas trivsel och således även en viktig del av Magnetprojektet är möjligheterna till kompetensutveckling och vidareutbildning.
– Och det var egentligen i den här änden vi började. Redan för några år sedan infördes Core Curriculum som är ett utvecklingsprogram för våra sjuksköterskor. Programmet skapar möjligheter för utbildning och utveckling, och karriärvägar för ortopedins sjuksköterskor, säger Hannah.
Programmet är uppdelat i fem faser där det ingår utbildningar och läraktiviteter. Varje fas kopplas till en tydlig kompetensbeskrivning där det från och med fas tre ges möjlighet till tjänster kopplade till lönekriterier, som avancerad sjuksköterska inom ortopedi.
– Det går att utvecklas mycket inom varje fas. Det finns inte heller något tvång att gå vidare utan det går bra att stanna kvar inom en fas istället för att gå vidare till de avancerade faserna, säger Hannah.
I sin roll som klinisk lärare har hon även hand om de sjuksköterskestudenter som varje termin gör sin praktik på någon av avdelningarna i Malmö. Att arbetet med utbildning och kompetensutveckling har kommit långt inom ortopedin på Sus är något som uppskattas av både studenter och medarbetare.
– Alla delar som vi arbetar med passar in i varandra och går ihop väldigt fint. När vi sedan får tillgång till de nya lokalerna blir möjligheterna ännu fler, säger Hannah.

Magnet4Europe

Magnet hospitals är en amerikansk modell för organisation av omvårdnad som funnits sedan slutet av 1980-talet. I USA är ett stort antal sjukhus certifierade enligt Magnet.
Flera forskningsstudier visar att dessa har bättre behandlingsresultat och nöjdare patienter än icke certifierade sjukhus, och att god och säker vård är kopplad till hög omvårdnadskompetens.

Toppmoderna lokaler i världsklass

Under våren 2024 flyttar ortopedin i Malmö in i toppmoderna lokaler i stadens nya sjukhus. Regionens ambition är att bygga Sveriges absolut modernaste sjukhus. För att nå dit har medarbetarna vid Sus varit delaktiga i utformandet av det nya sjukhuset sedan start.
För ortopedins del blir enkelrum med egen toalett standard. Teamrum kommer att vara anpassade för tvärprofessionella och interprofessionella team. För att kunna möta det ökade behovet av högspecialiserad vård utrustas avdelningarna med den senaste tekniken. Patientrummen kommer även att vara utrustade med egna pulstavlor. Det innebär att patienterna i framtiden kommer att vara med vid pulsmötena, de kan se sina röntgenbilder, planerna framåt och blir ännu mer delaktiga i sin egen vård.

Ortopeden vid SUS

Verksamhetsområde ortopedi vid Skånes universitetssjukhus är en av Sveriges största ortopediverksamheter. Verksamhetsområde ortopedi består av tre vårdavdelningar, varav en är förlagd i Lund och två i Malmö.
Verksamheten tar varje år emot cirka 85 000 besök, och är som enda enhet i Skandinavien medlem i ISOC, International Society of Orthopaedic Centers, en sammanslutning av de 18 högst rankade ortopedienheterna i världen.
Ortopedavdelning 2 och 3 i Malmö är akutvårdsavdelningar med för närvarande 20 vårdplatser vardera. Profilområdet på avdelning 3 är riktat mot akuta patienter med vanligt förekommande ortopediska diagnoser. En del av verksamheten består av planerad kirurgi som till stor del utgörs av rygg-, fot- och nackkirurgi samt planerad kirurgi efter trauma.
På avdelning 2 är 6 platser reserverade för utskrivningsklara patienter. Profilområdet på avdelningen är traumarelaterade skador.

skane.se/sus