Presentation
SUS VO Ortopedi

Spännande karriärmöjligheter på ortopeden

Publicerad 15 juni 2023
Foto: Jens C Hilner
Åsa Berglund, hemgångssjuksköterska och Max Andersson, enhetsansvarig sjuksköterska. Foto: Jens C Hilner

Arbetet på ortopeden vid Skånes universitetssjukhus i Malmö är spännande och utvecklande. Tack vare satsningar på nya roller för sjuksköterskor får medarbetarna dessutom stöd, avlastning och nya spännande karriärmöjligheter.

Sjuksköterskorna Åsa Berglund, Max Andersson och Nazir Khalid lockades alla tre till ortopeden på grund av bredden och fantastiska kollegor. Under årens lopp har de inte bara fördjupat sina kunskaper utan även fått möjlighet att själva forma sina karriärer och yrkesroller.
– Mixen av det medicinska och kirurgiska som finns här är fantastiskt kul. Dessutom är det en rolig arbetsplats med en väldigt bra arbetsgrupp, säger Åsa som började arbeta på ortopedavdelning 2 i Malmö för fyra år sedan.

Mer tid för omvårdnad
Under sin tid på avdelningen efterfrågade Åsa en kollega som kunde styra upp samarbetet med kommunen och allt arbete som patienternas hemgång medför. När hon själv blev erbjuden en tjänst som hemgångssjuksköterska på avdelningen blev hon därför både glad och inspirerad.
– Nu kan jag visa vad det är jag har efterfrågat. Dessutom kunde jag stanna kvar bland alla fantastiska kollegor, säger hon.
Hemgångssjuksköterskan har bland annat regelbunden kontakt med kommun, primärvård och anhöriga.
– Inför en hemgång finns det många frågor som behöver besvaras. När vi, tillsammans med koordinatorerna, kan ta hand om de bitarna blir det mindre stressigt för våra kollegor på golvet, säger Nazir, omvårdnadsledare och hemgångssjuksköterska på avdelning 3.
Eftersom både Nazir och Åsa finns på plats måndag till fredag arbetar de även mycket med avdelningarnas pulstavlor. Vid pulsmötena samlas avdelningarnas tvärprofessionella team kring de digitala tavlorna. Här går man igenom status för samtliga patienter som teamet ansvarar för.
– Tavlan ger snabbt en överblick över vad som har gjorts och vad som ska göras. Den är ett fantastiskt hjälpmedel som kommer att utvecklas ännu mer framöver, säger Nazir.
Även om Åsa och Nazirs arbetsuppgifter främst är administrativa så jobbar de nära sina kliniska kollegor och patienterna. Nazir håller även i interna utbildningar i såromläggningar.
– Varje månad har vi ett speciellt tema. Just nu har vi extra fokus på förband, nästa månad handlar om riskbedömning och sedan är det dags för munhygien, säger Nazir.

Vidareutbildning uppmuntras
För att sjuksköterskorna ska få de bästa förutsättningarna att ge patienterna en god och säker vård, satsar verksamhetsområde ortopedi på utbildning och personlig utveckling. För några år sedan infördes kompetensutvecklingsprogrammet Core Curriculum i verksamheten. Dessutom finns det ett välutvecklat system för att fånga upp medarbetarnas behov och önskemål.
Max arbetar som omvårdnadsledare och är tillsammans med en kollega även enhetsansvarig sjuksköterska på avdelning 2 i Malmö. Det innebär bland annat att han är kvalitetsansvarig för omvårdnaden och ser till att den följer evidensen. Men också att han stöder medarbetarna och säkerställer att den kunskap som behövs finns på enheten.
– När jag studerade till sjuksköterska hade jag ingen tanke på denna rollen, men det här är väldigt roligt. Dessutom har jag i den här rollen möjlighet att stöda mina kollegor och på det sättet hjälpa ännu fler patienter, säger han.
Verksamheten strävar efter att ha fler kliniska specialistsjuksköterskor på sina slutenvårdsavdelningar. Max arbetar idag 50 procent, andra halvan studerar han till specialistsjuksköterska inom geriatrik. Utbildningen såväl som utbildningsmaterialet betalas av arbetsgivaren.
– Vidareutbildning och vidareutveckling är något som verksamheten uppmuntrar, säger han.

Nya roller – nya möjligheter
Såväl hemgångssjuksköterskorna som enhetsansvariga sjuksköterskor är viktiga pusselbitar i utvecklingen av de nya arbetssätt som väntar runt hörnet. Ortopedin i Malmö har nämligen en spännande tid framför sig. I samband med flytten till nya toppmoderna lokaler kommer ortopedin att både växa och utvecklas.
– Att det satsas på den här typen av nya stödande specialfunktioner är en fantastiskt tillgång för både nyfärdiga sjuksköterskor och erfarna kollegor. Tack vare satsningar på nya roller som de här finns det dessutom många olika spännande vägar att gå för oss sjuksköterskor, säger Max.

Hannah Dahlgren, klinisk lärare och Nazir Khalid, hemgångssjuksköterska. Foto: Jens C Hilner
Ortopeden vid SUS

Verksamhetsområde ortopedi vid Skånes universitetssjukhus är en av Sveriges största ortopediverksamheter. Verksamhetsområde ortopedi består av tre vårdavdelningar, varav en är förlagd i Lund och två i Malmö.
Verksamheten tar varje år emot cirka 85 000 besök, och är som enda enhet i Skandinavien medlem i ISOC, International Society of Orthopaedic Centers, en sammanslutning av de 18 högst rankade ortopedienheterna i världen.
Ortopedavdelning 2 och 3 i Malmö är akutvårdsavdelningar med för närvarande 20 vårdplatser vardera. Profilområdet på avdelning 3 är riktat mot akuta patienter med vanligt förekommande ortopediska diagnoser. En del av verksamheten består av planerad kirurgi som till stor del utgörs av rygg-, fot- och nackkirurgi samt planerad kirurgi efter trauma.
På avdelning 2 är 6 platser reserverade för utskrivningsklara patienter. Profilområdet på avdelningen är traumarelaterade skador.

skane.se/sus