Våldsutsatta kvinnor

Hemliga meddelanden om våld

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica
Sjuksköterskorna Berenice Glimberg och Louise Frank är på Expressens lista ”Årets kvinnor”.
Sjuksköterskorna Berenice Glimberg och Louise Frank är på Expressens lista ”Årets kvinnor”.

Sjuksköterskorna Berenice Glimberg och Louise Frank har anammat en metod från England för att fånga upp och hjälpa fler våldsutsatta kvinnor. Nu hoppas de att fler ska införa systemet.

Berenice Glimberg vid Kvinnokliniken i Lund och och Louise Frank, som tidigare jobbat där, har hyllats på Expressens lista ”Årets kvinnor” för sitt arbete med våldsutsatta kvinnor, och den nya metod de infört. Patienter kan sätta ett rött kryss på muggen med urinprov om de är utsatta för våld i nära relationer, och kan få hjälp vidare.
– Det här sättet att jobba på hittade jag i ett inlägg från England på Instagram, och vi blev väldigt inspirerade. Det kostar ju inget att lägga in en lapp och en penna på toaletten, säger Louise Frank.
Hon och kollegerna upptäckte tidigt att många patienter som tillfrågades om våld som svarade nej, men att Kvinnofridslinjens visitkort som fanns på toaletterna ändå försvann.
– Ju fler gånger man ställer den här typen av frågor till patienter, desto fler ja får man. Det tar tid att våga säga ja och man måste bygga ett förtroende. Det är också bra att prata om det i breda termer, för det handlar inte enbart om fysiskt våld utan även om ekonomiskt och psykiskt våld, säger Berenice Glimberg.

”Det här sättet att jobba på hittade jag i ett inlägg från England på Instagram.”

Få inte panik
Hennes och Louise Franks förhoppning är att alla inom vården ska våga fråga om våldsutsatthet.
– Man måste säga till patienten att vi ställer frågan till alla för att det är vanligt, inte för att vi tror att just den personen är våldsutsatt. Sedan är det viktigaste att ha en handlingsplan färdig, säger Berenice Glimberg.
Exempelvis har sjuksköterskorna i Lund ett inplastat kort i fickan där man får stöd för följdfrågor, telefonnummer och vilka steg som kan tas.
– Men det viktigaste är inte att följa någon mall, utan att vara en medmänniska. Få inte panik om någon svarar ja, utan sitt kvar och få personen att känna sig trygg, säger Berenice Glimberg.

Enorm stolthet
Louise Frank tror att just sjuksköterskor har en viktig roll i arbetet med att identifiera och hjälpa våldsutsatta.
– Om vi vänjer oss vid den typen av samtal så blir det lika naturligt att ställa frågor om våld i relationer som om patientens avföringsvanor. Att arbeta med det här har stärkt mig i min roll som sjuksköterska. Jag går till jobbet med en enorm stolthet över att jag kan hjälpa mina patienter på ett ännu bredare plan än tidigare, säger hon.