Presentation
Borås stad Hemsjukvård

Närhet, variation och möjligheter i Borås

Publicerad 15 december 2023
Jasmina Ikanovic, Jennie Tyllander, Lena Broberg  och Emelie Sandelin har arbetat många år inom Borås stad. Här har de fått möjlighet att både fördjupa sin kunskap och hitta nya vägar framåt. Foto: Marcus Schoenherr
Jasmina Ikanovic, Jennie Tyllander, Lena Broberg och Emelie Sandelin har arbetat många år inom Borås stad. Här har de fått möjlighet att både fördjupa sin kunskap och hitta nya vägar framåt. Foto: Marcus Schoenherr

Sjuksköterskorna i Borås stad har tillgång till ett gediget och välstrukturerat introduktionsprogram följt av spännande utvecklingsmöjligheter. Dessutom fylls dagarna av såväl varma patientmöten som nära samarbeten med engagerade kollegor.

Som nyutexaminerad sjuksköterska började Emelie Sandelin arbeta inom specialistvården. Men efter tre månader bytte hon sjukhusväggarna mot arbetet i Borås stad.
– Det valet var ganska självklart för mig. Jag trivdes inte med de korta mötena utan gillar de längre stunderna med patienterna, säger hon.
Nu har det hunnit gå tio år. Och hennes val av arbetsplats, i ett av kommunens hemsjukvårdsteam, känns lika självklart idag som då.
– Förutom alla patientmöten så gillar jag teamkänslan. Inom hemsjukvården arbetar du självständigt men du är aldrig ensam. Jag gillar också att jag som sjuksköterska får vara omvårdnadsansvarig och leda vården framåt och hitta lösningar, säger Emelie.
Under sina år i kommunen har Emelie bland annat gått en betald specialistutbildning och vikarierat som enhetschef. Idag axlar hon även rollen som mentor till nya kollegor.

Heltäckande introduktion
För att nya medarbetare ska förstå sitt uppdrag och känna sig trygga satsar Borås stad på en grundlig och välstrukturerad introduktion. Dessutom finns det i varje hemsjukvårdsteam superintroduktörer som ser till att introduktionen är likvärdig och uppdaterad.
Som ny sjuksköterska går du bredvid i cirka fyra veckor. För varje utbildningssteg finns en webbaserad checklista.
När bredvidgången är över fortsätter utbildningsinsatserna. Nyanställda sjuksköterskor i Borås stad har även möjlighet att bli vägledda av en mentor.
– Då träffas man kontinuerligt och stämmer av. Det är den nyanställda, tillsammans med mentorn, som bestämmer vad samtalen ska handla om, säger Jennie Tyllander och berättar att det är individuellt när mentorn kopplas in.
Jennie är en av tio enhetschefer inom vård- och äldreförvaltningen. Med en bakgrund som sjuksköterska inom slutenvården ansvarar hon för kommunens poolsjuksköterskor och bemanningen över staden.
– Det låter kanske klyschigt men jag har världens bästa jobb. Jag har fantastiska medarbetare och kollegor, säger hon och berättar att det hon älskar mest med jobbet är att få ihop pusslandet och att lösa problem.

Variation och utvecklingsmöjligheter
Poolsjuksköterskan Lena Broberg har arbetet inom Borås bemanning i tio år nu.
– Vi har ett grundschema men vi blir bokade på olika verksamheter, säger hon och berättar att bemanningen täcker upp för hela kommunen, dygnets alla timmar.
Det innebär att hon kan arbeta på såväl skolor och olika typer av boenden som inom hemsjukvården och kvälls- och nattorganisationen.
– Det här sättet att arbeta på passar mig ypperligt. Jag gillar att komma ut till nya verksamheter, träffa nytt folk och få nya utmaningar, säger hon.
För tre år sedan blev Lena färdig specialist i palliativ vård, en utbildning hon gick på betald arbetstid. Utbildningen resulterade i att hon idag även är processledare för kommunens palliativa vård.
– Det är en väldigt spännande utmaning. Och det är också härligt att arbetsgivaren inte bara ger oss möjlighet att vidareutbilda oss utan också tar vara på medarbetarnas nya kunskap, säger hon.

Många olika typer av tjänster
Att möjligheterna inom staden är många kan Jasmina Ikanovic intyga. Det finns två beslut i sin karriär som hon är extra glad över – att hon valde att utbilda sig till sjuksköterska och att hon valde att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården.
– Arbetet är så brett. Vi träffar patienter i alla åldrar och med många olika typer av diagnoser. Det är även en ynnest att få vårda människor i deras hem, säger hon.
Sedan ett år tillbaka arbetar Jasmina heltid som operativ processledare för delegeringar i Borås stad. Det centraliserade Delegeringsteamet utbildar bland annat baspersonal, som undersköterskor, personliga assistenter, vårdbiträden och rehabiliteringspersonal.
–Vi tar även fram nya rutiner och lyssnar in vad verksamheten har för behov, säger hon.
Trots att hon ibland kan sakna det kliniska arbetet hemma hos patienterna är hon glad över de många möjligheter som finns.
– Som sjuksköterska inom Borås stad kan du variera dig och testa många olika saker. Förutom de olika teamen har vi ett samarbete med högskolan där det finns möjlighet att undervisa våra framtida kollegor, säger hon.

Borås stad

Som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska i Borås stad arbetar du inom Vård- och äldreförvaltningen eller Sociala omsorgsförvaltningen.

Våra sjuksköterskor arbetar i patientens hem, i vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder eller korttidsenheter.

Vi arbetar teambaserat för att ge patienten bästa möjliga vård och stöd. Du har ett nära samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal och chefer. Du samverkar dessutom med primärvården, slutenvården och andra aktörer.

Som ny sjuksköterska ska du känna dig välkommen och få goda förutsättningar att komma in i arbetet. Därför får du en personligt anpassad introduktion.

Vi ser även till att kompetensutveckling genom kollegialt lärande, litteratur, föreläsningar samt interna och externa utbildningar är en självklar del av ditt arbete.

Våra medarbetare är vår största tillgång och det är viktigt för oss att du får möjlighet att påverka ditt arbete och vara med och utforma verksamheten.
boras.se