Etikettarkiv: Återhämtning

Utvecklas och påverka på 1177 i Sörmland

Ann Sundblad, projektansvarig och Sabina Kalaitzis-Barrögård, verksamhetschef på 1177 i Region Sörmland. Foto: Emelie Otterbeck
Ann Sundblad, projektansvarig och Sabina Kalaitzis-Barrögård, verksamhetschef på 1177 i Region Sörmland. Foto: Emelie Otterbeck
Vill du vara med och bygga upp en verksamhet från starten och sätta ditt eget avtryck? På 1177 i Region Sörmland har du chans att påverka och få en utvecklande karriär.

I mitten av november återtar Region Sörmland 1177 Vårdguiden i egen regi efter många års uppehåll. Nu är man i full gång med att bygga upp den nya verksamheten och rekryterar sjuksköterskor som vill bidra med sin kompetens.
– Det är ett tillfälle att kunna driva och förverkliga egna idéer om hur vi ska arbeta för att skapa en riktigt bra verksamhet, säger Ann Sundblad, projektansvarig.

Bra arbetsmiljö
1177 Vårdguiden i Region Sörmland kommer att bedrivas från tre enheter, i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping och ge service till invånare i hela regionen. Stort fokus ligger på att skapa en bra arbetsmiljö. Bra scheman som tillgodoser medarbetarnas individuella önskemål och tid för återhämtning är viktiga inslag.
– Vi satsar också på att ge goda möjligheter till kompetensutveckling och relevant utbildning, utifrån medarbetarnas behov. 1177 nationellt har även ett nätverk för utbildningar och föreläsningar som vi kommer att delta i, berättar Sabina Kalaitzis-Barrögård, som är verksamhetschef.
En stor fördel med att 1177 Vårdguiden återgår till regionen är att man nu kan samarbeta med de olika klinikerna på sjukhusen och få stöd att göra gedigna medicinska bedömningar.
– Det har varit efterfrågat av personal i sjukvården att ha rådgivare med lokalkännedom. Nu kan vi utveckla kvalitetsarbetet på en rad olika nivåer, säger Sabina.

Innovativa arbetssätt
På 1177 möter sjuksköterskorna alla olika typer av patienter och ett brett spektrum av symtom och sjukdomar. Man ska kunna hantera alla möjliga olika frågeställningar, som ibland kan vara mycket komplexa. Det kräver erfarenhet och förmåga att kunna fokusera fullt ut på patientmötet. Nyfikenhet och vilja att arbeta på nya, innovativa sätt är också viktigt.
– Det händer mycket och inom en snar framtid kommer vi att arbeta även med videomöten och chatt. Därför är det viktigt att man tycker att det är roligt med verksamhetsutveckling, vi är inne i ett väldigt kul och dynamiskt skede, säger Ann.
Som sjuksköterska på 1177 i Region Sörmland kan man dessutom få olika uppdrag vid sidan om det ordinarie rådgivningsarbetet, berättar Ann och Sabina.
– Det finns stora möjligheter att jobba med olika ansvarsområden där man har ett särskilt intresse, som att underhålla system eller hålla i utbildning. Vi vill att detta ska vara en miljö där alla verkligen utvecklas och trivs.

1177 Vårdguiden i Region Sörmland
1177 Vårdguiden är Sveriges nationella samlingsplats för olika typer av vårdtjänster. En viktig del är sjukvårdsrådgivning per telefon dygnet runt. Från mitten av november tar Region Sörmland över tjänsten i egen regi och erbjuder i samband med det spännande karriärmöjligheter för sjuksköterskor.
www.1177.se/sormland

Återhämtning och reflektion på ordinarie arbetstid

Maria Lachonius, sjuksköterska och projekt­ledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Maria Lachonius, sjuksköterska och projekt­ledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Nästan 9 av 10 sjuksköterskor anser att sjuksköterskor ska få tid till reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid. På Sahlgrenska universitetssjukhuset har man utvecklat en arbetsmodell där tid för återhämtning och reflektion kontinuerligt inkluderas i sjuksköterskornas schema.

– Att så många sjuksköterskor efterlyser tid för återhämtning och reflektion kan bero på att arbetstempot ofta är högt och arbetet är krävande. Samtidigt värdesätter många sjuksköterskor möjligheten till diskussioner med kollegor. Det bidrar även till den professionella utvecklingen och till att man behåller fokus på patienterna, säger Maria Lachonius, som varit sjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset i drygt trettio år, främst inom kardiologi. Hon har även varit vårdenhetschef, verksamhetsutvecklare samt biträdande verksamhetschef och är sedan 2018 projektledare för avdelning 21.

Minska personalomsättningen
Maria Lachonius leder en projektgrupp som under våren startar en ny bred internmedicinsk avdelning på Sahlgrenska. Där ska man tillämpa en arbetstidsmodell med schemalagd arbetstid för reflektion, återhämtning och utbildning.
– Vi har utvecklat den här arbetstidsmodellen för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö, minska personalomsättningen och vara en långsiktigt attraktiv arbetsgivare. Vi har hämtat inspiration från en magisteruppsats från Göteborgs universitet där man intervjuat sjuksköterskor om vilka faktorer som är viktiga för att skapa en god arbetsmiljö. Många rankade tid för återhämtning och reflektion högt. Bland nyutexaminerade sjuksköterskor var dessutom gapet mellan teoretisk och praktisk kompetens stort, säger Maria Lachonius.

Patientfria arbetsdagar
I arbetstidsmodellen schemalägger man två patientfria arbetsdagar under varje tioveckorsperiod. Då ska sjuksköterskorna kunna ägna sig åt utbildning, diskussioner med kollegor, fördjupning, studiebesök på andra vårdavdelningar eller liknande.
– Vi är övertygade om att schemalagd och regelbunden tid för återhämtning och reflektion bidrar till en god arbetsmiljö, vilket i sin tur motiverar fler sjuksköterskor att stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats och i yrket, säger Maria Lachonius.

Anser du att sjuksköterskor ska få tid för reflektion och återhämtning på ordinarie arbetstid?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Många utvecklingsmöjligheter på Funktion Akut i Huddinge

Steve Moosberg, som är sjuksköterska på AVA och Josefin Grönlund, sjuksköterska på MAVA. Foto: Gonzalo Irigoyen
Steve Moosberg, som är sjuksköterska på AVA och Josefin Grönlund, sjuksköterska på MAVA. Foto: Gonzalo Irigoyen
På Funktion Akut på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns många möjligheter för sjuksköterskor som vill skaffa sig en bred klinisk erfarenhet, tillgång till en genomtänkt introduktion, mycket stöd i det dagliga arbetet och många utvecklingsvägar att välja mellan.

På Funktion Akut vårdas patienter med många olika diagnoser, vilket ger många utvecklingsmöjligheter. Här är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas på kort och lång sikt.
– Jag gick sjuksköterskeutbildningen i Lund men bestämde mig för att flytta till Stockholm efter examen eftersom jag ville prova på att bo i en större stad. Eftersom jag var nyfiken på akutsjukvård, ville skaffa mig en bred klinisk erfarenhet och rekommenderades av andra sjuksköterskor att kontakta Funktion Akut så sökte jag mig hit för ett år sedan, säger Josefin Grönlund, sjuksköterska på MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning).
Hon kände sig varmt välkommen och mycket efterfrågad redan från start. Gemenskapen kollegor emellan är god och Josefin Grönlund upplever att hon verkligen får det stöd hon behöver som relativt nyutexaminerad sjuksköterska.
– Det finns alltid erfarna kollegor tillhands som jag kan fråga om jag känner mig osäker. Viljan att hjälpa och stötta varandra är stor, vilket bidrar till den goda atmosfären på MAVA. Jag trivs jättebra, eftersom jag har förmånen att möta många olika typer av patienter lär jag mig mycket och utvecklas varje dag, säger hon.

Perfekt första arbetsplats
För Steve Moosberg, som är sjuksköterska på AVA (akutvårdsavdelning med akuta tillstånd inom kirurgi, infektion, ortopedi), är Funktion Akut en idealisk första arbetsplats. Han är nyutexaminerad och har arbetat på AVA i en dryg månad.
– Som nyutexaminerad sjuksköterska vill jag skaffa mig ett så brett erfarenhetsregister som möjligt. På AVA avlastar vi akutmottagningen och tar emot patienter som skickas vidare till specialistavdelningar på sjukhuset eller skickas hem efter att ha vårdats hos oss. Eftersom vi tar emot många olika typer av patienter för utredning, diagnostisering och behandling så får jag en värdefull bas att stå på genom att jobba här, säger Steve Moosberg.
Han började jobba som undersköterska på AVA våren 2017 parallellt med sjuksköterskeutbildningen. Steve Moosberg, som vill utforska många vårdinriktningar innan han bestämmer sig vad han vill fokusera på i framtiden, trivs jättebra på AVA.
– Att bli sjuksköterska är ett av mitt livs bästa beslut, jag känner verkligen att yrket passar mig perfekt. Ett annat strategiskt viktigt beslut för min del var att börja jobba på AVA. Jag trivs med att jobba på en generell akutavdelning som inte är specialiserad på några specifika diagnoser, säger han.

Utvecklande och stimulerande arbete
Även Steve Moosberg upplever att han blivit väldigt väl mottagen som ny på Funktion Akut. Han har fått bra kontakt med sin handledare och känner att han får den tid han behöver för att introduceras i arbetet.
– En faktor som gör att jag trivs så bra med mitt jobb är att det ständigt händer något nytt. Eftersom flera akutavdelningar hänger ihop under Funktion Akut så uppmuntras vi även till arbetsrotation. Jag kan exempelvis välja att jobba en period på AVA eller KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning), säger Steve Moosberg.

Vecka med tid för återhämtning
På samtliga avdelningar inom Funktion Akut har de sjuksköterskor som vill möjlighet att arbeta 32,2 timmar per vecka med bibehållen lön. Både Josefin Grönlund och Steve Moosberg har valt att använda sig av den möjligheten.
– Eftersom verksamheten är intensiv, med ett högt tempo är det jättebra att vi får möjlighet till en extra ledig dag för återhämtning och vila varje vecka. Det gör att vi kan vara pigga och alerta när vi kommer till jobbet och orkar hålla skärpan under hela arbetspasset, säger Steve Moosberg.
– En bidragande faktor till att jag trivs så bra på jobbet är att ledningen stöttar oss sjuksköterskor, de är verkligen måna om att vi ska utvecklas och trivas och arbetar konsekvent för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Det känns att ledningen verkligen tror på oss sjuksköterskor och uppmuntrar oss till ständig utveckling. Idag har jag exempelvis arbetat som ledningssjuksköterska för andra gången. Det är en bekräftelse på att cheferna tror på min förmåga, säger Josefin Grönlund.

Karolinska Universitetssjukhuset, Funktionsområde Akut Huddinge
På Funktionsområde Akut Huddinge bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Här vårdas patienter med många olika diagnoser som ger många utvecklingsmöjligheter. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Här är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Sammanhållningen är god och avdelningarna har ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt.

Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se