Etikettarkiv: Barnspecialistsjuksköterska

Givande och stimulerande att arbeta med barn

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nästan hälften av sjuksköterskorna skulle kunna tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. De flesta anger att de tycker det är roligt, stimulerande och utvecklande att arbeta med barn, att man arbetar med hela familjen och att barnen är vår framtid.

I Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning svarade 43% av sjuksköterskorna att de kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. De fick följdfrågan ”Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta inom barnsjukvården?”

Roligt och stimulerande
Över hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna angav att de skulle tycka att det var stimulerande och utmanande att arbeta med barnsjukvård. Barn ger energi tillbaka, även i svåra situationer och det ställer höga krav på personalen att fokusera och tänka i andra banor, vilket skulle ge en ny stimulans i arbetet.
Många av de tillfrågade sjuksköterskorna i undersökningen arbetar redan idag inom barnsjukvården. Svaren är entydiga: det är en fantastisk grupp att arbeta med. ”På ett barnsjukhus kan du vårda barn från 0 till 18 år på samma avdelning. Du kan ha cykeltävling i korridoren eller leka kurragömma.”
Ett fåtal har tidigare varit inom barnsjukvården och upplevde att det var psykiskt stressande, och valde därför att gå över till annan typ av sjukvård.

Möjlighet till bredare kompetens
Man menar att här krävs större fokus och noggrannhet då barn inte är lika verbala som vuxna. Det blir oerhört viktigt att kunna sätta sig in i patienternas känslor. Många kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården då det helt skiljer sig från det de gör idag. Att få ett ombyte i sin arbetssituation är för många en positiv utveckling. Flera önskar även att arbeta på barnavårdscentral eller inom skolhälsovården där stressen inte är lika stor och det finns möjlighet att arbeta enbart dagtid.

Arbetar med hela familjen
Här lyfter man fram vikten av att arbeta med hela familjen och inte bara patienten. Det är stimulerande, men även till stor hjälp för personalgruppen kring varje enskilt barn. ”Anhöriga tillåts vara mer delaktiga i vården och stöttar därför patienten vilket är gynnsamt för patienten, dem själva och personalen. Anhöriga är en stor resurs men används inte på samma sätt i vuxenvården.”

Barnen är vår framtid
Några av de tillfrågade vill arbeta med barnsjukvård då de anser att barnen är vår framtid och är en patientgrupp som är oerhört viktig. Man upplever att vården ofta är bättre planerad och att personal som jobbar där är mer engagerade i varje enskild patient. Det finns också mer resurser för underhållning och stimulans för patienterna.

Varför vill du arbeta inom barnsjukvården?
1. Roligt och stimulerande att arbeta med barn
2. Mest givande gruppen att arbeta med
3. Ombyte och bredare kompetens
4. Du arbetar med hela familjen
5. Barnen är vår framtid
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Barnsjukvård är spännande och består av många olika specialiteter

Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor (Foto: Cecilia Hedström) och Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn-och ungdomssjukhus i Linköping.
Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor (Foto: Cecilia Hedström) och Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
43 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. Barnsjukvården är ett mångsidigt område med utvecklingsvägar inom såväl sjukhusvård som primärvård. Behovet av barnsjuksköterskor är dessutom stort.

– Det är självklart positivt att så många sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta i barnsjukvården. Barnsjukvården är ett spännande, utmanande och samtidigt krävande område. När man arbetar med barnsjukvård står föräldrarna och barnets familj lika mycket i fokus som barnet. Det utmärker just barnsjukvårdens arbetssätt, säger Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

Kliniska utvecklingsvägar
Hon anser att specialistutbildning bör vara obligatoriskt för fler sjuksköterskor i barnsjukvården.
– Barnsjukvården erbjuder enorma utvecklingsmöjligheter. Det finns många kliniska utvecklingsvägar, i sjukhusvården, primärvården, skolhälsovården och på barnavårdscentraler. Man kan även ta en masterexamen och doktorera i omvårdnad. De sjuksköterskor som läser till barnsjuksköterska har ett stort smörgåsbord av yrkesroller att välja mellan, säger Helena Wigert.

Stötta barn, föräldrar och syskon
– 43 procent är en mycket bra siffra. Vi märker ofta av ett stort intresse för att arbeta i just barnsjukvården. Många attraheras av möjligheten att arbeta med barn i sjukhusmiljö och att få stötta såväl barnen som deras föräldrar och syskon. Däremot är det inte alltid helt enkelt att rekrytera specialistutbildade barnsjuksköterskor, säger Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
Hon tycker att barnsjukvården är spännande eftersom den består av många olika specialiteter, vilket innebär att sjuksköterskor i barnsjukvården ofta har många karriärvägar att välja mellan.

Brett arbetsområde
Som sjuksköterska i barnsjukvården kan man arbeta på såväl sjukhus som på öppenvårdsmottagningar för barn. Barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, neurologi, kardiologi, diabetes, barnonkologi och allmänpediatrisk inriktning är några av de olika barnsjukvårdsverksamheter där sjuksköterskor behövs.
– Det är ofta en fördel att vara specialistutbildad barnsjuksköterska, men det är också en god idé att arbeta en period i barnsjukvården innan man specialiserar sig. Som sjuksköterska i barnsjukvården kan man även kombinera forskning med klinisk tjänstgöring eller satsa på en chefskarriär. Barnsjukvård är även ett område där det kontinuerligt kommer nya forskningsrön, avslutar Christina Karlsson.

Kan du som sjuksköterska tänka dig att arbeta inom barnsjukvården?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Vi söker sjuksköterskor med intresse för att arbeta med barn

Vi söker sjuksköterskor med intresse för att arbeta med barn
”Önskan att kunna göra mer. Men en mäktig känsla att få vara med och rädda livet på ett barn” Ebba, Barnspecialistsjuksköterska

Är du sjuksköterska med ett genuint intresse för att arbeta med barn och deras familjer? Välkommen att söka dig till oss på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala!

Vi söker sjuksköterskor till kirurgsektionen vid Akademiska barnsjukhuset. Vi bedriver både planerad och akut slutenvård, samt en stor del öppenvård. Barnen som kommer till oss är mellan 0-18 år.

Vår verksamhet består av kirurgi, neurologi/ neurokirurgi, ortopedi/handkirurgi och urologi. Kirurgsektionen är en av sju sektioner vid Akademiska barnsjukhuset. Vi tar emot patienter från hela Mälardalen- och Norrlandsregionen.

Du är sjuksköterska eller specialistsjuksköterska
Du är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket. Om du har specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller tidigare erfarenhet från barnkirurgi/barnsjukvård är det meriterande. Är du ny inom yrket? Det är inget hinder för att arbeta med barn och deras familjer hos oss.

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Klicka här för mer information och ansökan

Introduktion hos oss
Hos oss får du ett personligt anpassat introduktionsprogram. Vi erbjuder därefter fortsatt stöd genom våra kliniska handledare och reflektionshandledare. Är du helt ny i yrket deltar du på 20 % i det obligatoriska kliniska utvecklingsåret på sjukhuset.

På vår sektion har vi en mix av erfarna och nya medarbetare i olika åldrar, vi lägger stor vikt vid att du känner dig trygg i arbetet och anpassar ditt schema till mer erfarna kollegor

Du startar med att inskolas endast inom ett par av ämnesområdena för att kunna fördjupa din kunskap och därmed höja din kompetens. I takt med din utveckling får du också mera ansvar. Om du söker variation i arbetet och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i ett vänligt klimat – då kommer du att trivas på vår avdelning, barnavdelningen för neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi 95B

Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du får fri tillgång till träning på Friskhuset, där vi samlat allt från gym och gruppträning till personliga hälsoprogram och ett brett utbud av kurser inom friskvård och hälsa. Här finns även tillgång till sjukgymnast, kostrådgivning samt konditions- och styrketest, för att inte nämna ergonomiutbildning och massage.

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Klicka här för mer information och ansökan

Akademiska barnsjukhuset
Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar inom Akademiska sjukhuset.
På Akademiska barnsjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt. Som ett av Sveriges ledande Universitetssjukhus finns det fantastiska möjligheter för dig inom vårdyrket.

Barnen som vårdas här är alltid i centrum och omhändertagandet kännetecknas av värme och trygghet.

Arbetar du hos oss finns bland dina kollegor bland annat läkare, sjuksköterskor, clowner, smärtsjuksköterska, dietister, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, biomedicinsk analytiker, genetiska vägledare och många andra yrkeskategorier.

Akademiska sjukhuset
Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

www.akademiska.se