Barnsjukvård är spännande och består av många olika specialiteter

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor (Foto: Cecilia Hedström) och Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn-och ungdomssjukhus i Linköping.
Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor (Foto: Cecilia Hedström) och Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
43 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom barnsjukvården. Barnsjukvården är ett mångsidigt område med utvecklingsvägar inom såväl sjukhusvård som primärvård. Behovet av barnsjuksköterskor är dessutom stort.

– Det är självklart positivt att så många sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta i barnsjukvården. Barnsjukvården är ett spännande, utmanande och samtidigt krävande område. När man arbetar med barnsjukvård står föräldrarna och barnets familj lika mycket i fokus som barnet. Det utmärker just barnsjukvårdens arbetssätt, säger Helena Wigert, barnsjuksköterska och ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

Kliniska utvecklingsvägar
Hon anser att specialistutbildning bör vara obligatoriskt för fler sjuksköterskor i barnsjukvården.
– Barnsjukvården erbjuder enorma utvecklingsmöjligheter. Det finns många kliniska utvecklingsvägar, i sjukhusvården, primärvården, skolhälsovården och på barnavårdscentraler. Man kan även ta en masterexamen och doktorera i omvårdnad. De sjuksköterskor som läser till barnsjuksköterska har ett stort smörgåsbord av yrkesroller att välja mellan, säger Helena Wigert.

Stötta barn, föräldrar och syskon
– 43 procent är en mycket bra siffra. Vi märker ofta av ett stort intresse för att arbeta i just barnsjukvården. Många attraheras av möjligheten att arbeta med barn i sjukhusmiljö och att få stötta såväl barnen som deras föräldrar och syskon. Däremot är det inte alltid helt enkelt att rekrytera specialistutbildade barnsjuksköterskor, säger Christina Karlsson, verksamhetschef på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.
Hon tycker att barnsjukvården är spännande eftersom den består av många olika specialiteter, vilket innebär att sjuksköterskor i barnsjukvården ofta har många karriärvägar att välja mellan.

Brett arbetsområde
Som sjuksköterska i barnsjukvården kan man arbeta på såväl sjukhus som på öppenvårdsmottagningar för barn. Barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, neurologi, kardiologi, diabetes, barnonkologi och allmänpediatrisk inriktning är några av de olika barnsjukvårdsverksamheter där sjuksköterskor behövs.
– Det är ofta en fördel att vara specialistutbildad barnsjuksköterska, men det är också en god idé att arbeta en period i barnsjukvården innan man specialiserar sig. Som sjuksköterska i barnsjukvården kan man även kombinera forskning med klinisk tjänstgöring eller satsa på en chefskarriär. Barnsjukvård är även ett område där det kontinuerligt kommer nya forskningsrön, avslutar Christina Karlsson.

Kan du som sjuksköterska tänka dig att arbeta inom barnsjukvården?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.