Etikettarkiv: Lund

Smal specialitet med breda utvecklingsmöjligheter

Enikö Janosi, sjuksköterska, Eva Ekstrandh, enhetschef för Njuravdelning 9 i Lund och Eva-Lotta Öberg, sjuksköterska. Foto: Kajsa Ragnestam
Enikö Janosi, sjuksköterska, Eva Ekstrandh, enhetschef för Njuravdelning 9 i Lund och Eva-Lotta Öberg, sjuksköterska. Foto: Kajsa Ragnestam

Njurmedicin är en smal men även mycket bred specialitet.
– Yrkesutveckling är en organisk del av verksamheten, en jättebra arbetsplats för alla sjuksköterskor som vill se nytt, lära nytt och utvecklas i yrket, säger Eva Ekstrandh, enhetschef för Njuravdelning 9 i Lund.

Att arbeta inom njursjukvård erbjuder många möjligheter med varierande arbetsuppgifter i en högteknologisk miljö. En specialitet som erbjuder stor bredd inom ett smalt område och rymmer många utvecklingsmöjligheter för både nya och erfarna sjuksköterskor.
Eva-Lotta Öberg började arbeta på nian, en njurmedicinsk avdelning vid Skånes universitetssjukhus i Lund, direkt efter sin sjuksköterskeexamen. Sedan dess har det gått 30 år och hon har inte ångrat sitt val.
– Det har gett mig väldigt mycket att jobba med njurpatienter, här gör vi skillnad varje dag.
Eva-Lotta påpekar att samma njurpatienter ofta återkommer till avdelningen.
– Vi lär känna många av våra patienter som vi träffar i olika skeden av deras liv. Det är trivsamt och ger en extra dimension till arbetet.
Hon får medhåll av sjuksköterskekollegan Enikö Janosi som arbetade på en hjärtavdelning när hon kände att det var dags att pröva något nytt.
– Jag sökte hit 2004, mest för att få lite omväxling, och blev fast. Det är en mycket intressant och omväxlande specialitet där jag har stor nytta av mina tidigare erfarenheter från kardiologin. Våra patienter är multisjuka, så även om det är en njurmedicinsk avdelning arbetar vi sjuksköterskor inom ett mycket brett medicinskt fält.

Nu söker vi sjuksköterskor till Njuravdelning i Lund. Klicka här för mer information och ansök

Core Curriculum
Eftersom njurmedicin är ett högspecialiserat område är fortbildning en naturlig del av verksamheten.
– Vi har bland annat tagit fram en serie utbildningsfilmer som är riktade mot omvårdnadspersonalen. Filmerna används både för repetition av befintliga kunskaper och för introduktion av nya medarbetare, berättar Eva Ekstrandh, enhetschef på avdelningen.
Just nu pågår även arbetet med att införa Core Curriculum i verksamheten, en strukturerad läroplan för sjuksköterskor som ska säkerställa tydliga karriärvägar på enheten för njurmedicin.
– Core Curriculum består av fem steg där det är tydligt är beskrivet vilken kompetens som krävs på vilket steg och hur medarbetaren kan nå de olika stegen, förklarar Charlotta Arlestål, enhetschef på njurmottagningen i Malmö och projektledare för införandet av Core Curriculum.
Arbetet har redan kommit en bra bit på väg.
– Vi har färdigställt själva strukturen och ska nu börja inventera vilka tjänster och kompetenser som behövs utifrån vad patienterna behöver av en njursköterska. Detta knyts sedan till programmets olika faser.
I förlängningen är målet att Core Curriculum ska bidra till både nöjda medarbetare och en god arbetsmiljö.
– Programmet tydliggör att vår enhet är en verksamhet där man som sjuksköterska kan utvecklas inom en rad olika riktningar. Core Curriculum är en bra utvecklingsstruktur för alla, oavsett erfarenhet och antal år i yrket, säger Eva.
Eva-Lotta, som är med i projektgruppen för införandet av programmet, instämmer.
– Core Curriculum gör tydligt vad som förväntas av en, vilket ger trygghet inte minst till de som är nya i yrket. Programmets tydliga karriärvägar kan även fungera som en vision, något man kan sträva efter och se fram emot.

Trevlig arbetsmiljö
Både Eva-Lotta och Enikö vill varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till njurmedicin.
– Det är en jättebra avdelning både för nya och erfarna sjuksköterskor. Här arbetar vi med en intressant specialitet där man aldrig blir fullärd. Största risken är man trivs och blir kvar, precis som jag, säger Enikö.
– 30 år på samma avdelning talar sitt tydliga språk. Det är en rolig, intressant och utmanande arbetsplats där seriositet och professionalitet utgör en stadig grund i verksamheten. Men det är också viktigt att ha trevligt på sitt jobb. Att känna sig uppbackad av chefer och kollegor är viktigt, och det blir man verkligen här, avslutar Eva-Lotta.

Njurmedicin i Lund och Malmö – Skånes universitetssjukhus

Njurmedicin i Lund och Malmö innefattar fyra hemodialysmottagningar, två slutenvårdsavdelningar samt två njurmottagningar med bland annat njurtransplanterade patienter. Därutöver finns även två mottagningar på vardera ort för träning och uppföljning av patienter i peritonealdialys, och i Lund även hemhemodialysbehandling. Njurtransplantationer görs i Malmö och uppföljning sker på respektive sjukhus.

www.skane.se

Var med och utveckla ortopedin i Lund

Madelene Karlsson, John Harrysson och Martin Larsson, sjuksköterskor på ortopedkliniken på SUS i Lund. Foto: Freddy Billqvist

Vill du jobba i en riktigt dynamisk miljö, där du kan bidra från grunden med att påverka verksamhetens utveckling? På ortopedkliniken på SUS i Lund drivs idag ett stort och ambitiöst förändringsarbete för ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö.

Det är en omfattande förändring som står för dörren på ortopedkliniken och den har drivits fram av medarbetarna själva. Dagens två avdelningar, där akuta och elektiva patienter blandas, ska omvandlas helt. Målet är att elektiva och akuta patienter ska separeras och vårdas var grupp för sig, så att resurserna används optimalt och patientsäkerheten ökar.
– Det finns många fördelar med en sådan uppdelning. De elektiva patienterna är ofta friskare och mår bättre av att vara med andra patienter som inte har alltför allvarliga tillstånd. Vi tror att de får ett snabbare tillfrisknande i en sådan miljö. Samtidigt får vi bättre kontroll, övervakning och rehabilitering av de akuta patienterna när vi har dem samlade. Det är en grupp som ofta är äldre och multisjuka, vilket betyder att de har andra behov av vård och omvårdnad, säger sjuksköterskan Madelene Karlsson.
Tanken är att inrätta ett team för att ta hand om nya patienter i omedelbar anslutning till operation, ett team för de elektiva patienterna postoperativt samt tre team för de akuta patienterna postoperativt.
– Vi menar att vi på det här sättet inte bara får ökad patientsäkerhet, utan också en bättre arbetsmiljö. Resurserna används mer effektivt, vilket minskar stress, och vi får mer kontinuitet i arbetsdagen. Teamen kommer att rotera mellan arbetsstationerna, men exakt hur vi lägger upp det hela får vi pröva oss fram till för att hitta den bästa lösningen, berättar John Harrysson, sjuksköterska.

Ger tydligare introduktion
Ytterligare en fördel är att ny personal och studenter får en mer strukturerad introduktion och undervisning, med möjlighet att skaffa sig en fördjupad kunskap om de olika patientkategorierna.
– Det kan vara tufft att komma som ny sjuksköterska eller student till en ortopedavdelning. Det är väldigt mycket att lära sig och nu får vi möjlighet att slussa in våra studenter och nya sjuksköterskor gradvis i de olika teamen, så att de kan koncentrera sig på en sak i taget. Vi är övertygade om att detta kommer att ge en mycket tydligare bild av vårdprocesserna och underlätta inlärningen, säger sjuksköterskan Martin Larsson.
Förändringsarbetet har sitt ursprung i studiedagar och samtal med medarbetarna. Idag bedrivs arbetet av fyra multidisciplinära arbetsgrupper och förhoppningen är att förändringarna gradvis kan börja sjösättas efter årsskiftet. Madelene, Martin och John framhåller att det hela tiden funnits en genuin vilja från ledningens sida att låta personalens synpunkter forma och påverka den nya organisationen.
– Allt förändringsarbete sker i nära dialog med personalen och det finns en stor lyhördhet för våra åsikter och önskemål. Det är en otroligt spännande tid att arbeta här eftersom vi nu formar den framtida vården på ett avgörande sätt. Alla sjuksköterskor här på ortopeden har chans att vara med och bidra med idéer och påverka utvecklingen, säger de.

Många fördelar i Lund
Förutom möjligheten att i grunden påverka hur den ortopediska vården bedrivs har nya sjuksköterskor många andra fördelar på ortopedkliniken i Lund. Minst sex veckors introduktion samt möjlighet att gå ett kliniskt basår, med föreläsningar och utbildning, erbjuds alla nya sjuksköterskor. Dessutom har ortopeden ett eget kompetensutvecklingsprogram för nyanställda. En omvårdnadsledare på avdelningen finns också tillgänglig för att hjälpa nya medarbetare att bli trygga i yrkesrollen.
Alla tre vill lyfta fram ortopedi som en spännande specialitet och särskilt kliniken i Lund, som har mycket högspecialiserad vård.
– Det är väldigt omväxlande och eftersom vi har många multisjuka får vi en bred kompetens inom många områden. Det är också en väldigt positiv vård i den bemärkelsen att många patienter blir helt bra. Dessutom har vi enormt kompetenta och duktiga medarbetare här, så man utvecklas mycket i sin profession och det är lätt att trivas.

Ortopedkliniken, SUS Lund
Ortopedkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund har idag två vårdavdelningar: avdelning 11 och 12. Genom ett omfattande förändringsarbete, som drivs av medarbetarna, ska dessa delas upp i fem grupper, där elektiva och akuta patienter delas upp. Ortopeden kan erbjuda spännande karriärmöjligheter för sjuksköterskor som vill vara med och påverka klinikens utveckling.

www.skane.se/sus


Lärande arbetsklimat skapar trivsel och ständig utveckling

Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen
Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen
– Många tror att onkologisk omvårdnad enbart handlar om palliativ vård, men vårt arbete handlar till stor del om akutsjukvård, säger Inger Axelsson, enhetschef på avdelning 87 vid Skånes universitetssjukhus i Lund där man behandlar patienter med olika typer av onkologiska diagnoser.

Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik vid Skånes universitetssjukhus är en stor verksamhet som är uppdelad i mindre enheter utifrån diagnoser.
– Som sjuksköterska är man anställd på en enhet, men vi har mycket samarbete mellan avdelningarna, gör saker tillsammans och har bland annat gemensamma omvårdnadsdagar, berättar Inger Axelsson.
Verksamheten präglas ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt genom både externa och interna utbildningssatsningar.
Pernilla Elmström kom till avdelning 87 som nyfärdig sjuksköterska för sex år sedan.
– Jag fick en bra introduktion där jag den första tiden fick gå bredvid en erfaren kollega och stegvis slussades in i arbetet. Faktum är att jag känt mig hemma från dag ett, inte minst med patientgruppen. Onkologi innebär att man har kontakt med så många olika delar av patientens vård, både medicintekniskt och psykosocialt. Här får jag vårda hela patienten tillsammans med bra kollegor vilket gör arbetet väldigt roligt.

Hematologi
Therese von Moos Grant är enhetschef på avdelning 4 i Lund som är en hematologisk avdelning.
– Verksamheten består av två vårdavdelningar med tillhörande öppenvård inklusive stamcellstransplantationsmottagning i Lund samt en öppenvårdsenhet i Malmö. Vi behandlar patienter med olika former av blodsjukdomar där den största gruppen är leukemier i alla skeden och behandlingsfasen kan sträcka sig över flera år. Vi utför även stamcellstransplantationer på bland annat leukemipatienter.
Själv kom hon till avdelningen 2010 som nyutexaminerad sjuksköterska och kan se tillbaka på en stadig utveckling.
– Verksamheten har ett stort fokus på utbildning. Förutom att vi har veckovisa föreläsningar om olika diagnoser eller behandlingar har vi i ett samarbete mellan onkologi och hematologi utformat en regionövergripande Klinisk Fördjupningsutbildning i cancervård för våra sjuksköterskor. Här ger vi personalen en möjlighet att utöka sin kunskap kring onkologi och hematologi och även diagnoser.

Ständigt lärande
Även Karolin Lilja, sjuksköterska som började på hematologen för tre år sedan lyfter fram den ständiga utvecklingen som en viktig faktor till den stora trivseln på avdelningen.
– Jag har också läst den kliniska fördjupningen och har under senaste året arbetat som driftsansvarig sjuksköterska med uppgift att planera och koordinera avdelningens resurser på bästa sätt.
Idag arbetar Karolin på avdelningens kliniska forskningsenhet som studiekoordinator.
– Det är samma patienter och samma diagnoser men helt nya arbetsuppgifter. Här finns så många möjligheter och det går inte att bli fullärd vilket gör att jobbet bara blir mer och mer intressant för varje dag som går. Här lär man sig verkligen att älska hematologi.

Inflytande
Att tillhandahålla goda utvecklingsmöjligheter är en medveten strategi från ledningens sida.
– Vi har insett att det är vägen att gå. Om vi vill behålla våra medarbetare måste vi möjliggöra för utbildningar, projekt och konferenser inte bara i Sverige utan även utomlands. Våra sjuksköterskor vill lära sig mer och det försöker vi tillgodose på olika sätt, säger Inger Axelsson.
Pernilla Elmström påpekar att möjligheten att påverka sin egen arbetssituation är en viktig del av trivseln.
– Jag upplever att vi medarbetare blir lyssnade till och har inflytande på verksamheten – oavsett yrkesroll.
Karolin nickar instämmande och påpekar att ledningen även är noga med att fånga upp svåra situationer.
– Vi jobbar med cancerdiagnoser så det kan vara tunga saker att hantera, men här finns inplanerad tid för reflektion och återhämtning så att vi medarbetare ska få det stöd vi behöver. Jag kan verkligen rekommendera vår verksamhet till andra sjuksköterskor. Här gör vi skillnad varje dag.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Inger Axelsson, enhetschef på avdelning 87 vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Caroline L Jacobsen
Inger Axelsson, enhetschef på avdelning 87 vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Caroline L Jacobsen

Kontakta gärna oss!
Kontakta gärna oss för möjligheten att hospitera, se vår verksamhet och träffa personalen som kan bli dina kollegor i framtiden! Du är varmt välkommen!
Onkologen avd. 86, Susan Nilsson, tel: 046-177 869
Onkologen avd. 87, Inger Axelsson, tel: 046-178 517
Hematologen avd. 3, Albana Skenderi, tel: 046-176 150
Hematologen avd. 4, Therese von Moos Grant, tel: 046-177 183

Region Skåne, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för all icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen. Vi har ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt både genom externa och interna utbildningssatsningar.
www.skane.se
Följ oss på Instagram: onkologen_sus, hematologen3och4

En mångfald som berikar

Carina Ärlebring, Maria Wallin och Emma Svensson, barnsjuksköterskor på barnkliniken i Lund.
Carina Ärlebring, Maria Wallin och Emma Svensson, barnsjuksköterskor på barnkliniken i Lund.
Efter tio år som sjuksköterska på barnneurologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund sökte sig Maria Wallin till barnspecialistmottagningen som behandlar patienter med varierande diagnoser.
– Här får jag hela spannet i kombination med stora utvecklingsmöjligheter.

Maria Wallin tog sin sjuksköterskeexamen 2007 och har fram till för sex månader sedan arbetat på barnneurologen i Lund. Numera återfinns hon på sjukhusets barnspecialistmottagning.
– Under de tre senaste åren har jag haft en chefstjänst, det var kul men jag längtade efter att vara sjuksköterska ute i vården igen. Här får jag arbeta med ett brett spektrum av olika diagnoser plus att jag fått möjlighet att läsa vidare till barnsjuksköterska på halvtid vilket är enormt stimulerande.
Emma Svensson har en liknande bakgrund.
– Jag har arbetat som barnsjuksköterska inom sjukhusets neonatala intensivvård sedan 2008. Det var ett spännande jobb men jag kände att det var dags att byta spår och började på specialistmottagningen för snart ett år sedan. Idag delar jag min tid mellan arbetet på mottagningen och en utbildning till uroterapeut som jag fått förmånen att studera till på betald arbetstid.
Det som lockade henne till barnspecialistmottagningen var också möjligheten att få arbeta med något större och inte så akut sjuka barn.
– På neonatalen vårdade jag de allra sjukaste barnen, nu ser jag dem när de är så välmående de kan vara i sin sjukdom. Det är en mer omväxlande, mindre dramatisk och mer positiv vård.

Omväxlande arbete
Carina Ärlebring är barnsjuksköterska och började arbeta på barnkliniken i Lund 1998.
– Att jag blivit kvar i alla år beror främst på att det är ett så fantastiskt roligt och utvecklande arbete. Vi jobbar med barn i alla åldrar där vården även involverar patienternas familjer. Jag trivs med att kunna arbeta med helheten.
Sedan nio år tillbaka är hon också dedikerad diabetessköterska på mottagningen.
– Det kan kanske tyckas smalt att bara jobba med diabetes, men det är olika familjer så det är olika varje gång och man lär sig något nytt av varje möte.
För att trivas som sjuksköterska på mottagningen ska man enligt Emma, Maria och Carina trivas med självständigt arbete.
– Det är bra med en viss erfarenhet så att man klarar av stressen att ingen annan gör ens jobb, remisserna ligger kvar tills du tar hand om dem. För den som trivs i en sådan sits är det ett väldigt roligt och stimulerande arbete!

Malmö
Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Även här handlar det om en verksamhet där barnets och familjens bästa alltid går först.
– Mångfalden är utmärkande för vår avdelning, vi behandlar alltifrån de allra yngsta patienterna upp till 18-åringar. Även sjukdomsbilderna ser olika ut. Det är en utmaning samtidigt som det gör arbetet väldigt roligt och utvecklande. Som sjuksköterska hos oss får man en stor bredd, vi kan lite om mycket, säger Maja.
Angelica nickar instämmande.
– Variationen i arbetet gör att det aldrig blir slentrian, man lär sig ständigt nya saker. Här finns också ett bra arbetsklimat med stöttande kollegor som hjälper varandra och där det är tillåtet att fråga om råd. Vi har även en bra chef som ser och stöttar oss i vårt arbete, något som är A och O för en verksamhet av det här slaget.

Flera uppdrag
Förutom det direkta arbetet med patienterna är Angelica, tillsammans med en kollega, läkemedelsansvarig sjuksköterska på avdelningen.
– Jag är också HLR-instruktör för både vuxna och barn och håller kontinuerligt utbildningsdagar både för nyanställda på barnkliniken och för kollegorna.
För den som vill utvecklas är möjligheterna stora. Maja som arbetat på kliniken sedan 2004 har idag ett halvtidsuppdrag som klinisk lärare på sjuksköterskeutbildningen.
– Mig passar det utmärkt, här får jag det bästa av två världar.

Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Foto: Freddy Billqvist
Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Foto: Freddy Billqvist

Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus
Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus (SUS) är uppdelad i två verksamhetsområden, barnkirurgi/neonatalvård samt barnmedicin. Verksamhetsområde barnmedicin har cirka 500 anställda och behandlar barn och ungdomar 0–18 år med sjukdomar inom barnmedicinska specialområden. Vården bedrivs utifrån en helhetssyn såväl medicinskt, omvårdnadsmässigt, psykologiskt, socialt, specialpedagogiskt och humanistiskt.

Skånes universitetssjukhus
Region Skåne
291 89 Kristianstad
www.skane.se