Etikettarkiv: Nyköpings lasarett

Vill du vara med och forma DIN arbetsplats?

Ann-Louise Hammarsten och Sara Johansson, sjuksköterskor på Medicinska behandlingsavdelningen på Nyköpings lasarett och Linda Ed, sjuksköterska och vårdledare och Therese Alpe, sjuksköterska och vårdutvecklare på MIMA. Foto: Janne Höglund
Ann-Louise Hammarsten och Sara Johansson, sjuksköterskor på Medicinska behandlingsavdelningen på Nyköpings lasarett och Linda Ed, sjuksköterska och vårdledare och Therese Alpe, sjuksköterska och vårdutvecklare på MIMA. Foto: Janne Höglund

Välkommen till MIMA och Medicinska behandlings-avdelningen på Nyköpings lasarett där medarbetar-perspektivet är fokus!

Medicinklinikens Medicinsk behandlingsavdelning, och MIMA (Medicinsk intermediärvårdavdelning) startade redan i april, men på grund av pandemin är det först nu som verksamheten drar igång mer fullskaligt. Idag är man mitt uppe i rekryteringen av engagerade sjuksköterskor och undersköterskor. Medicinkliniken söker både erfarna och nya sjuksköterskor, som vill utvecklas i en stöttande och dynamisk miljö.

Jobba med oss på medicinkliniken. Klicka här för mer information och ansök

Klinikegen behandlingsavdelning
Medicinska behandlingsavdelningen spänner över ett brett spektrum av diagnoser, som bland annat omfattar mag-tarmsjukdomar, hematologi och neurologi. Man utreder och behandlar även mer ovanliga sjukdomstillstånd och utför exempelvis biopsier, hanterar dränage och ger blodtransfusioner.
På Medicinska behandlingsavdelningen är all verksamhet planerad, så arbetstiden är förlagd till enbart dagtid veckodagar. Perfekt för de som har behov av att jobba dagtid och önskar en tydlig struktur för sin arbetsdag. Att nu dessutom få möjlighet att vara med från början i denna verksamhet är en verklig chans.
– Det är en väldigt spännande tid att jobba hos oss. Som sjuksköterska får man ett självständigt arbete, där man kan vara med från början och verkligen driva idéer och utveckla verksamheten, säger Ann-Louise Hammarsten, sjuksköterska med många års erfarenhet i yrket.
– Med de två nya avdelningarna kommer vi att kunna erbjuda en ännu bättre vård och det är väldigt roligt, säger Sara Johansson på Medicinska behandlingsavdelningen på Nyköpings lasarett, även hon med mångårig erfarenhet som sjuksköterska.

MIMA – en satsning helt unik för Nyköpings Lasarett
På den likaledes nystartade Medicinska intermediäravdelningen, MIMA, vårdas svårt sjuka patienter. Det kan röra sig om patienter med svikt i olika organsystem men även initialt omhändertagande av strokepatienter och vård av lätt medvetandesänkta patienter. Gemensamt är att patienterna har ett större behov av övervakning och behandlas med mer potenta läkemedel än vid vård på en vanlig slutenvårdsplats.
– MIMA ger oss möjlighet att erbjuda sjuksköterskor en intern kompetensutveckling, ökad klinisk erfarenhet såväl som yrkesmässiga utmaningar. Här finns både bredd och spets!, säger sjuksköterskan Therese Alpe, vårdutvecklare på MIMA.
– Vi har ett verkligt omväxlande arbete, med omvårdnad av patienter som har många olika, svåra sjukdomar. För den som även är intresserad av högteknologisk vård är detta en chans att få arbeta med avancerad medicinsk-teknisk apparatur, berättar sjuksköterskan och vårdledaren Linda Ed. Vårdledare är en roll i Region Sörmland, där sjuksköterskor får en ledande roll på avdelningen, både vad gäller att stötta medarbetarna och att fördela resurser för ett bra och effektivt flöde.
Det finns även stor möjlighet att rotera mellan de olika enheterna på Medicinkliniken, både för att få bredd och variation, eller för att specialisera sig inom ett område, exempelvis som kontaktsjuksköterska. Allt efter medarbetarens behov och önskemål.
– Tanken är att man inte ska behöva lämna medicinkliniken för att pröva olika karriärspår, utan att det ska finnas många olika möjligheter inom kliniken, framhåller Sara och Ann-Louise.
Arbetet på Medicinkliniken präglas av korta beslutsvägar, högt i tak, starka team och en stöttande läkargrupp. Kliniken har dessutom många sjuksköterskor med lång erfarenhet av just internmedicinsk vård, med en lång anställningstid på kliniken. Ann-Louise, Sara, Therese och Linda vill dessutom lyfta fram Nyköpings lasarett:
– Det är ett lagom stort sjukhus, där man snabbt lär känna varandra. Här är det lätt att trivas!

Jobba med oss på medicinkliniken. Klicka här för mer information och ansök

Medicinkliniken i Nyköping – Region Sörmland

Medicinkliniken i Nyköping omfattar två slutenvårdsavdelningar, njur- och dialysmottagningen samt våra specialiserade mottagningar. Även våra nystartade enheter Medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA) och Medicinsk behandlingsavdelning hör till Medicinkliniken. Vi har ett öppet arbetsklimat, tydlig teamkänsla och framåtanda. Vi arbetar kontinuerligt med vårdutveckling och kompetensutveckling. Om önskemål finns kan vi erbjuda rotationstjänster mellan de olika enheterna.

Nyfiken? Kontakta gärna:
Johanna Eklund
E-post: Johanna.Eklund@regionsormland.se
Tel: 072-142 68 71
Läs mer på: www.regionsormland.se

Utvecklande jobb på mindre sjukhus

Maria Berg, specialistsjuksköterska för intensivvård på IVA-avdelningen. Foto: Marie Linderholm
Maria Berg, specialistsjuksköterska för intensivvård på IVA-avdelningen. Foto: Marie Linderholm
På Nyköpings lasarett bedrivs avancerad sjukvård inom de flesta områden, och för personalen innebär det mycket varierande arbetsuppgifter då de ofta får ta ett större helhetsgrepp över vården än man får på större, mer specialiserade sjukhus.

Fördelarna med ett mindre sjukhus är många, en är att medarbetarna från olika professioner jobbar närmare varandra vilket skapar ett större kollegialt lärande. Dessutom blir stämningen ofta väldigt god då alla pratar med alla. Det arrangeras även sociala event tillsammans på fritiden vilket också svetsar samman arbetsgrupperna.

En komplett IVA-avdelning
På IVA-avdelningen hanteras allt som rör intensivvård, från respiratorer och dialys till HIA och postoperativa tillstånd.
– Eftersom vi är ett mindre sjukhus så samlas allt på ett ställe. Det innebär att vi jobbar med en stor bredd av vårdsituationer och olika typer av patienter vilket är mycket stimulerande, berättar Maria Berg, specialistsjuksköterska för intensivvård.
Hon kommer själv från ett större sjukhus i Göteborg och kan konstatera att där var allt både mycket större och mer opersonligt.
– Här är det nära till allt och alla och vi hjälps åt i betydligt större utsträckning. Jag uppskattar även att arbetsuppgifterna är så varierande och att jag ständigt lär mig nya saker.
Då arbetssituationen på en intensivvårdsavdelning kan vara tungt belastande under perioder med mycket svårt sjuka patienter och mycket att göra så betyder stämningen i arbetsgruppen mycket, att alla känner att de blir lyssnade på och har någonstans att gå för att få stöd.
– Under tuffa perioder försöker vi i slutet av varje arbetspass ha en reflektion där vi går igenom hur vi upplevt passet. Det är väldigt bra att alla får lyfta saker som varit jobbigt eller irriterande och det blir lättare att lämna jobbet när man går hem.

Läs mer om våra lediga tjänster och ansök. Klicka här!

Hela vårdkedjan på strokeavdelningen
Fördelarna med ett mindre sjukhus märks även tydligt på strokeavdelningen där de får möjlighet att följa patienten från det att den kommer in akut till dess att den skrivs ut.
– Det skapar en mycket utvecklande arbetsmiljö då det händer mycket varje dag och vi får använda hela vår kompetens. Vi jobbar också i team som inkluderar många andra professioner som läkare, paramedicin och logoped, något som skapar en väldigt bra dialog i arbetsteamen och en härlig stämning på jobbet, förklarar Rebecka Grundin, sjuksköterska på strokeavdelningen.
Att de har hela vårdkedjan på samma plats innebär även att de kan ta ett bättre helhetsgrepp över varje patients vård.
– Eftersom vi dagligen även jobbar med rehabilitering av strokepatienter så tänker vi på det steget redan när en patient kommer in akut med en stroke. Det kan innebära att vi snabbare får upp en patient då vi vet vikten av det för den vidare rehabiliteringen, fortsätter hon.
Hennes kollega Jonathan Skoglund är relativt nyexaminerad och uppskattar mycket den höga kompetens som finns på avdelningen.
– De tar väl hand om oss nya, jag praktiserade här redan som student och kände på en gång att här vill jag jobba. Och då vi har ett så stort vårdspann så finns en mängd olika utvecklingsvägar som jag kan välja mellan.
All personal erbjuds strokekompetensutbildning som gör att alla har samma kunskapsbas, vilket i sin tur leder till både bättre vård och bättre arbetsklimat.

En härlig stämning i teamen
På båda avdelningarna konstaterar de att det är mycket tack vare det lite mindre formatet på sjukhuset som de har en så bra stämning, då de alla jobbar tillsammans och ingen grupp skiljs från den andra.
– Vi har en fantastisk personalgrupp som alltid har kul ihop även vid tyngre arbetsbelastning och alltid har stöd av varandra. Vi är verkligen ett riktigt team, och om man kommer som ny behöver man aldrig känna sig rädd för att be om hjälp, den finns alltid där, förklarar Jonathan Skoglund.
De jobbar även med att omsätta målet att sätta patienterna i centrum i verklig handling.
– Alla på IVA-avdelningen har snart gått den studiecirkel vi har i personcentrerad vård. Det är för de flesta en självklarhet att alltid utgå från patientens behov, men vi måste även leta efter patientens, och även närståendes, resurser och möjligheter att själv delta i vården och kunna påverka tillfrisknandet. Det märks en klar skillnad nu när alla professioner jobbar mot samma mål och med samma kunskapsbas, berättar Maria Berg.

Rebecka Grundin och Jonathan Skoglund, sjuksköterskor på strokeavdelningen. Foto: Marie Linderholm
Rebecka Grundin och Jonathan Skoglund, sjuksköterskor på strokeavdelningen. Foto: Marie Linderholm

Region Sörmland
På Nyköpings lasarett bedrivs medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk vård, såväl akut som planerad. Lasarettet svarar för vård och behandling av i första hand boende inom den södra länsdelen (Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner) med närmare 91 000 invånare.
Nyköpings lasarett fokuserar på närvård med inriktning på den äldre patienten och patienten med kroniska sjukdomar samt på barn- och kvinnosjukvård. Lasarettet satsar på forskning inom området livsstilssjukdomar relaterat till övervikt och samverkar nära med de andra sjukhusen i Sörmland.
I Region Sörmland erbjuds du som sjuksköterska många olika möjligheter till karriärsutveckling. Som trainee erbjuds du möjligheten att pröva på olika placeringar, och genom vår studieförmån kan du med bibehållen lön specialisera dig. För dig som är ny i din yrkesroll har vi ett speciellt utformat program för att du på ett tryggt och säkert sätt ska introduceras i din yrkesroll.
Läs mer om våra olika karriär­vägar för sjuksköterskor på www.regionsormland.se
Har du frågor så är du välkommen att maila oss på rekrytering@regionsormland.se

Stor satsning på akuten i Nyköping

Innocenti Lemessov, ST-läkare, Åsa Björklund, enhetschef, Linda Sharples, sjuksköterska, Cecilia Hjalmarsson, sjuksköterska och Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Foto: Marie Linderholm
Innocenti Lemessov, ST-läkare, Åsa Björklund, enhetschef, Linda Sharples, sjuksköterska, Cecilia Hjalmarsson, sjuksköterska och Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Foto: Marie Linderholm

Nu sker en kraftfull satsning på att förstärka kompetensen på akutmottagningen på Nyköpings lasarett. Starkt fokus på utbildning, kompetensutveckling och förbättringsarbete ger dig som är sjuksköterska nya karriärmöjligheter i en dynamisk och omväxlande miljö.

– Detta är ett led i en riktad satsning på akutsjukvården i hela Sörmland. Akutsjukvården är inne i en positiv trend och som sjuksköterska på akutmottagningen i Nyköping blir man en del av den här utvecklingen och kan ytterligare förstärka och påverka den, berättar verksamhetschef Karin Svalgård.
Utbildning och kompetensutveckling är centrala inslag i satsningen och exempelvis kan man läsa till specialistsjuksköterska på betald arbetstid, på hel- eller halvfart. Det har Cecilia Hjalmarsson, som blev färdig sjuksköterska för två år sedan, nappat på och hon har precis börjat läsa till specialistsjuksköterska i akutsjukvård.
–Jag kände direkt att jag hade hamnat rätt här och detta är en väldigt bra möjlighet att ytterligare höja min kompetens och bli ännu säkrare och tryggare i min yrkesroll, menar hon.
Kliniken tittar hela tiden på möjligheterna till nya tjänster för sjuksköterskor och lyssnar på personalens synpunkter och idéer. Det kan exempelvis handla om att ha utbildningsansvar, jobba med verksamhetsutveckling eller vara barnansvarig.
–Just nu har vi fokus på barnomhändertagande och söker en sjuksköterska som kommer att ha särskilt ansvar i vår utveckling av omhändertagande av akuta barn, både på vår akutmottagning och på våra nyinrättade barnobservationsplatser. Vi rekryterar även för att förstärka bemanningen av sjuksköterskor hela dygnet, berättar Karin.

Förbättringsarbete
Det finns även ett starkt fokus på utbildning i den dagliga verksamheten, med föreläsningar och övningar i olika teman och ämnen. Det kan gälla allt från katastrofmedicin till yrsel, hjärtsvikt och dokumentation. Eftersom akutvården spänner över alla patientkategorier sker utbildning i nära samarbete med andra kliniker. Varje månad hålls också arbetsplatsträffar med samtlig personal, för att diskutera förbättringsarbete och andra viktiga frågor.
Just förbättringsarbete löper som en röd tråd genom verksamheten. Det sker kontinuerligt och strukturerat, bland annat genom diskussioner om aktuella patientfall varje morgon och veckovisa förbättringsmöten, där alla medarbetare är delaktiga och kan komma med förslag.
– Det finns en stark drivkraft att skapa en bra och patientsäker arbetsmiljö. Vi diskuterar oss fram till förändringar och förbättringar och kör sedan testperioder för att se hur det fungerar. Alla är väldigt positiva till att hitta nya arbetssätt och lära sig nytt, säger Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård.
Hon får medhåll av enhetschef Åsa Björklund.
– Forskning visar att framgångsrika arbetsplatser är de som vågar testa nytt och där medarbetarna är delaktiga. Detta är något som vi verkligen vill ta fasta på och förbättringsarbete har blivit en helt naturlig och integrerad del av allt arbete på akutkliniken, säger hon.

Linudden i Nyköping. Foto: Marie Linderholm
Linudden i Nyköping. Foto: Marie Linderholm

Högt i tak
För nya sjuksköterskor har akutkliniken på Nyköpings lasarett ett introduktionsprogram, som sker i dialog med den nya sjuksköterskan. Under introduktionsperioden har man en handledare och efter avslutad introduktion får man välja en mentor, som sedan fungerar som kontakt och bollplank under en längre period.
– Det fungerar väldigt bra. Här är högt i tak och det finns så många man kan fråga om råd. Vi arbetar i sammansvetsade, tvärprofessionella team och jag upplever att alla verkligen vill hjälpa ny personal att komma in i yrkesrollen och trivas. Vi har dessutom ett specialistprogram för läkare i akutmedicin här i Nyköping, vilket utmärker kliniken, säger Linda Sharples, som tidigare arbetade som undersköterska och är färdig sjuksköterska sedan fyra månader tillbaka.
Alla fem vill betona att just akutsjukvård är en av de mest spännande och omväxlande specialiteterna. Till akut-en kommer patienter i alla åldrar och med ett brett spektrum av olika sjukdomar och skador. Här sker snabba tempoväxlingar och det finns en ständig beredskap för omfattande olyckor och samhällskatastrofer.
– Det är enormt varierat med ständigt nya utmaningar, berättar Emelie. Det är det roligaste arbete jag har haft. Dessutom är Nyköping en fantastiskt fin stad, där det är väldigt lätt att trivas.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Akutkliniken, Nyköpings lasarett
Akutkliniken på Nyköpings lasarett är en dygnet-runt-mottagning för allvarliga, akuta tillstånd för medicin-, kirurgi- och ortopedpatienter. Jourtid behandlas även barn samt ögon- och öronpatienter. Idag sker en stor riktad satsning på akutverksamheten i Landstinget Sörmland.

www.landstingetsormland.se

Framtidens Vårdavdelning – smart vård utförd av rätt kompetens

Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett och Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning. Foto: Marie Linderholm
Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett och Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning. Foto: Marie Linderholm
– Framtidens vårdavdelning ska erbjuda smart vård där rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift, säger Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett, där man genom att utmana gamla arbetsstrukturer vill skapa nya arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.

På AVA, akutavdelningen vid Nyköpings lasarett, pågår ett projekt där nya arbetssätt och teamsammansättningar ska testas i syfte att skapa Framtidens vårdavdelning.
– Vi har en utmaning i att hålla vårdplatser öppna och möta det vårdbehov som finns. Samtidigt dras vi med en arbetsstruktur som inte riktigt svarar upp mot dagens situation. Lösningen måste vara att jobba smartare och annorlunda, säger Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning.
Under de kommande två åren ska gamla sanningar om bemanning och arbetsformer granskas och ifrågasättas i syfte att hitta nya moderna arbetssätt och sammansättningar av arbetslag.
– Alla medarbetare på avdelningen kommer att involveras och aktivt delta i förändrings- och förbättringsarbetet som bland annat handlar om att utveckla vårdnära service, förenklad läkemedelshantering och vårdnära IT-stöd. Vi kommer också att pröva nya arbetstidsmodeller med arbetstidsförkortning. Tanken är att AVA i Nyköping ska fungera som en testavdelning där det som utvecklas sedan ska föras vidare ut i organisationen, förklarar Cecilia von Alten Brandt.

Kompetensförskjutning
Utveckling av nya arbetsstrukturer kräver en omfördelning av de olika yrkesrollernas arbetsuppgifter.
– Idag är det sjuksköterskor som tar hand om det mesta vad gäller till exempel medicinering, rapportering och dokumentation. Tanken är att vi ska flytta över en del av dessa arbetsuppgifter till undersköterskorna som i sin tur måste släppa vissa traditionella uppgifter till Vårdnära Service. Här ingår alla kringuppgifter som finns i vården men som inte kräver en sjukvårdsomhändertagande utbildning, förklarar Jesper Karlsson.
För att lyckas med en sådan förändring krävs ändring av dagens attityder och uppfattningar om vad som är en sjuksköterskas uppgift och inte.
– Faktum är att vi inom vården sitter ganska fast i gamla konventioner. Det är i verkligheten väldigt få arbetsuppgifter som rent legalt ligger på sjuksköterskans bord. Vi vill skapa en vård där rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift, säger Jesper Karlsson.
Start i höst
Projektet kommer att starta i stor skala till hösten. Men redan nu har en del nya tankar börjat föras in i verksamheten.
– Det handlar om små förändringar men som ändå gett stor genomslags­kraft. Ett exempel på det är pulsmöten, det vill säga dagliga avstämningsmöten, där alla yrkeskategorier i teamet samlas en kort stund för att stämma av utifrån sin profession, för att effektivisera arbetet under arbetspasset. En annan nyhet är tavelmöten som handlar om avrapportering mellan arbetspassen, förklarar Cecilia von Alten Brandt.
Avdelningen kommer också att vara delaktig i utprovning av nya, vårdnära tekniska lösningar. Ett delprojekt handlar om förenklad läkemedelsservice med bland annat förifyllda sprutor, läke­medelsautomater och farmaceutiskt stöd och digitalisering av läkemedelsförråd.

Välkomnas
Catarina Hansson, undersköterska, som arbetat på AVA sedan i höstas, gillar tanken med Framtidens vårdavdelning.
– Mycket görs för att man tror att det ska vara på ett visst sätt. Ta till exempel kontakterna med kommunen, den kommunikationen tar enormt mycket tid för våra sjuksköterskor. Här skulle vi undersköterskor kunna avlasta enormt.
En kompetensförskjutning av arbetsuppgifter ser hon som en möjlighet för undersköterskor att i framtiden få utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter.
– Det kanske inte är så att det är sjuksköterskor som ska sköta all administration och dokumentation? Om vi tar över en del av arbetet kan de i stället ägna mer tid till medicinska arbetsuppgifter vilket alla tjänar på, framförallt patienterna.
Projektet ska löpa över två år och utvärderas kontinuerligt.
– Vår förhoppning är att Framtidens Vårdavdelning för med sig att alla medarbetare arbetar på sin högsta kompetensnivå, erbjuder en bättre arbetsmiljö och även leder till kortare vårdtider där patienterna får personcentrerad vård under den tid de är inlagda, fastslår Jesper Karlsson.

Kom och jobba hos oss
Vill du arbeta på en avdelning där nya arbetssätt och teamsammansättningar ska testas i syfte att skapa framtidens vårdavdelning?
Vill du vara med och delta i arbetet då gamla sanningar i fråga om bemanning och arbetsformer ska granskas och ifrågasättas i syfte att hitta nya moderna arbetssätt och sammansättningar av arbetslag?
Akutavdelningen vid Nyköpings lasarett ska utveckla nya arbetssätt och fungera som testavdelning för utvecklandet av vårdnära service, förenklad läkemedelshantering och utvecklandet av vårdnära IT-stöd för den övriga organisationen. Var med i den spännande utvecklingen. Kom och jobba hos oss.

Kontakta:
Jesper Karlsson, vårdenhetschef för AVA, Nyköpings lasarett
Tel: 0155-24 52 68 eller e-post: jesper.karlsson@dll.se
Cecilia von Alten, projektledare för projektet Framtidens vårdavdelning
Tel: 016-10 48 27 eller e-post: cecilia.vonaltenbrandt@dll.se

Alla Landstinget Sörmlands lediga tjänster hittar du här:

www.landstingetsormland.se/jobbahososs
www.facebook.com/lstsormlandJobbahososs


www.landstingetsormland.se/jobbahososs