Etikettarkiv: Övertid

Dubbla arbetspass får konsekvenser för hälsan

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
42 procent av sjuksköterskorna har under det senaste halvåret känt sig tvungna att arbeta dubbla arbetspass.

– Med tanke på kompetensbristen i sjukvården är jag inte förvånad att hela 42 procent av sjuksköterskorna känt sig tvungna att arbeta dubbla arbetspass. Många vill ställa upp för sin kollegor och för att chefen ska få schemat och kompetensförsörjningen att gå ihop. Det är en anledning till att man tackar ja till dubbla pass, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.
Hon betraktar det som fullständigt orimligt att många sjuksköterskor känner sig tvingade att jobba dubbla pass för att schemaläggningen på deras arbetsplats ska fungera. Annelie Söderberg betraktar en god löneutveckling, rimlig arbetsbelastning samt att arbetsgivarna säkerställer kompetensförsörjningen på andra sätt än att överutnyttja befintlig personal som de viktigaste åtgärderna.
– Bristande förutsägbarhet kring arbetstider är en av de största stressfaktorerna i arbetslivet. Sjuksköterskor som känner sig tvingade att jobba dubbla pass känner ofta av en ökad anspänning såväl på jobbet som när de är lediga, säger hon.

Har du under de senaste 6 månaderna känt dig tvungen att arbeta dubbla arbetspass?

För sjuksköterskor anställda inom sjukhusvården svarade 46% Ja.
För allmänsjuksköterskor anställda inom sjukhusvården svarade 55% Ja.

77 procent av sjuksköterskorna förväntas arbeta övertid

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet, Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner & Landsting och Sofia Magnusson, ledningssjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning.
Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet, Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner & Landsting och Sofia Magnusson, ledningssjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning.
Förväntningarna på att arbeta övertid leder till att många sjuksköterskor inte får den vila och återhämtning de behöver mellan arbetspassen, vilket kan leda till ökad sjukfrånvaro.

– Det är alarmerande att så många som 77 procent av sjuksköterskorna förväntas arbeta övertid. Andelen har ökat på senare år, övertidsproblematiken är verkligen ett gissel för många sjuksköterskor. Den orsakas bland annat av bristen på specialistutbildade sjuksköterskor och kompetensflykten från verksamheter med större vårdtyngd, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.
– För att komma tillrätta med övertidsproblematiken krävs utökade möjligheter för fler sjuksköterskor att specialistutbilda sig med lön, inom ramen för sin anställning. Ytterligare en viktig åtgärd är att erbjuda sjuksköterskor en rimlig löneutveckling, säger Annelie Söderberg.

Endast vid exceptionella situationer
– Det är inte förvånande att 77 procent av sjuksköterskorna förväntas arbeta övertid, det ligger i kollektivavtalets natur att arbetsgivaren ska kunna beordra sin personal att arbeta övertid vid exceptionella omständigheter. Om somliga arbetsplatser eller enskilda medarbetare däremot har ett för högt övertidsuttag så är det förstås alarmerande, men utifrån antalet tvisteanmälningar som vi får in så ser vi inte någon direkt ökning av övertidsarbete i sjukvården, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner & Landsting.
Hon anser att arbetsgivare bör fördela övertidsuttaget så jämnt som möjligt mellan medarbetarna genom att exempelvis beordra medarbetare att arbeta övertid i samband med exceptionella omständigheter.
– Det är viktigt att arbetsgivare enbart beordrar sina medarbetare till övertid vid omständigheter utöver det vanliga. Om arbetsgivare kontinuerligt förväntar sig att deras medarbetare ska arbeta övertid så behöver man se över hur resurserna används på arbetsplatsen, säger Jeanette Hedberg.

Svårt att tacka nej
– Undersökningsresultatet förvånar mig inte, andelen sjuksköterskor som känner att det finns krav på att jobba övertid upplever jag har ökat de senaste fem åren. Många sjuksköterskor har ett starkt engagemang för sina kollegor och patienter och har en utpräglad lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Det gör att många har svårt att tacka nej när de erbjuds arbeta övertid, säger Sofia Magnusson, ledningssjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning och förtroendevald i Vårdförbundet.
Hon anser att arbetsgivare bör ta ett större ansvar för att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna inte känner sig tvungna att arbeta mer än de egentligen orkar med. Sofia Magnusson har tidigare arbetat övertid, men bestämde sig för en tid sedan att sluta tacka ja till erbjudanden om övertidsarbete.

Ökar sjukskrivningar på sikt
– Jag prioriterar min egen hälsa framför att tjäna extra pengar, men många sjuksköterskor väljer att jobba övertid och de försakar sin egen hälsa för möjligheten att bättra på sin lön. Tyvärr leder regelbundna övertidspass ofta till att man blir trött och utsliten, vilket även kan öka andelen sjukskrivningar på sikt. Arbetsgivare bör inte förlita sig till att deras befintliga personal ska jobba övertid, säger Sofia Magnusson.
Den viktigaste åtgärden för att minska andelen övertid är, enligt Sofia Magnusson, att arbetsgivare erbjuder bra arbets- och lönevillkor för sjuksköterskor, vilket gör det lättare att rekrytera och behålla kompetens. Det förebygger i sin tur behovet av övertidsarbete.

Händer det att du förväntas arbeta övertid?

overtid_graf

Barnmorskor förväntas arbeta övertid

Lis Munk, förbundsombudsman på Vårdförbundet och Malin Bergander, förtroendevald i Vårdförbundet.
Lis Munk, förbundsombudsman på Vårdförbundet och Malin Bergander, förtroendevald i Vårdförbundet.
64 procent av barnmorskorna har gått ned i arbetstid för att orka med sitt arbete och 93 procent svarar att det förekommer förväntningar på att de ska arbeta övertid.

– För barnmorskor i förlossningsvården förekommer det att man inte alltid kan gå hem exakt i tid. Det är dock viktigt att skilja på den typen av övertidsarbete och att förväntas arbeta övertidspass. Många barnmorskor är lojala mot sin arbetsplats och tackar därför ja till övertidspass, säger Lis Munk, legitimerad barnmorska och förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Varva arbete
– Man bör vara oroad om bemanningen på många arbetsplatser konstant är för låg och täcks upp med hjälp av övertid, säger Lis Munk.
Hon är inte förvånad över att 64 procent av barnmorskorna gått ned i arbetstid för att orka med sitt arbete och att ytterligare 20 procent överväger det.
Ett sätt att minska andelen barnmorskor som går ned i arbetstid är att införa en modell där barnmorskor kan varva arbete på mödravård, förlossningsvård och arbete i BB-verksamhet. Att arbeta i mindre team kan också bidra till en bättre arbetsmiljö, enligt Lis Munk. Men oavsett vad, behövs helt enkelt fler barnmorskor.

Arbetstid, arbetsmiljö och lön
Malin Bergander, barnmorska på förlossningskliniken på Östra Sjukhuset i Göteborg och förtroendevald i Vårdförbundet, tror att undersökningsresultaten delvis beror på att det råder underbemanning på många förlossningskliniker.
– De flesta förlossningskliniker går runt genom att barnmorskorna regelmässigt arbetar övertid. Jag upplever definitivt att det finns en dold förväntan om att vi ska arbeta övertid, säger hon.
De tre viktigaste faktorerna för att minska övertidsarbetet och få fler barnmorskor att orka arbeta heltid är, enligt Malin Bergander, att se över arbetsmiljön, arbetstiderna och löneutvecklingen.
– Genom att minska heltidsmåttet, i synnerhet för de som arbetar natt, orkar fler arbeta heltid. Det är också viktigt att se om det finns alternativ till treskiftsarbete samt att förlossningsvården erbjuder en god löneutveckling, säger Malin Bergander.

Händer det att du som barnmorska förväntas arbeta övertid?

forlossning2_graf1

Har du funderat på att gå ned i arbetstid för att orka med ditt arbete som barnmorska?

forlossning2_graf2