Tag: Pandemi

Pandemin – påfrestande och lärorik för intensivvården

Forskning om covidpatienter

Pandemin – påfrestande och lärorik för intensivvården

Högaktuell forskning pågår kring de erfarenheter vi samlat på oss, vad som fungerat bra samt vad som fungerat mindre bra under pandemin.

Pandemin – påfrestande och lärorik för intensivvården

Färre fick vård enligt riktlinjer

Vård under pandemin

Färre fick vård enligt riktlinjer

Som en effekt av coronapandemin har antalet patienter som fått vård enligt de nationella riktlinjerna minskat stort i hela landet.

Färre fick vård enligt riktlinjer

Digitaliseringskliven från pandemin bör tillvaratas

E-psykiatri

Digitaliseringskliven från pandemin bör tillvaratas

De rekordsnabba digitaliseringskliv som sjukvården tagit under pandemin motsvarar enligt somliga mellan fem och tio års ordinarie digital utveckling.

Digitaliseringskliven från pandemin bör tillvaratas

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Sjuksköterska i stormens öga

Coronapandemin

Sjuksköterska i stormens öga

Vissa kunde tacka för att man räddat deras liv.

Sjuksköterska i stormens öga

Foto: Privat

Likheter mellan pandemier

Koleraepidemin

Likheter mellan pandemier

Sjuksköterskan Josefin Wiking jobbade på Haiti under den stora koleraepidemin. Och trots de milsvida skillnaderna...

Likheter mellan pandemier

Samverkan och gemensamma insatser krävs mot Corona

Corona

Samverkan och gemensamma insatser krävs mot Corona

Omprioriteringar och ett skiftat fokus mot akut vård är avgörande förutsättningar för att hälso- och sjukvården ska kunna hantera Coronapandemin.

Samverkan och gemensamma insatser krävs mot Corona

Foto: Dan Lepp

Sjuksköterskor i Coronapandemins frontlinje

Sjuksköterskor kittet i vården

Sjuksköterskor i Coronapandemins frontlinje

Sjuksköterskor utgör alltid kittet i hälso- och sjukvården och i samband med en pandemi blir den rollen ännu tydligare.

Sjuksköterskor i Coronapandemins frontlinje