Etikettarkiv: Skåne

Här finns tid och resurser för att göra skillnad

Marie Strand-Almqvist, psykiatrisjuksköterska och Anette Niklasson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef för avdelning 1 på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Marie Strand-Almqvist, psykiatrisjuksköterska och Anette Niklasson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef för avdelning 1 på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Efter två år som sjuksköterska på en psykiatrisk akutmottagning sökte Marie Strand-Almqvist sig till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.
– Idag arbetar jag i en fantastisk miljö där det finns både tid och resurser för att verkligen kunna göra skillnad för patienterna.

För nästan exakt ett år sedan invigdes Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Den nya byggnaden rymmer fyra vårdavdelningar för personer som dömts till rättspsykiatrisk vård i domstol. Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna utgör grunden till en läkande vårdmiljö.
Psykiatrisjuksköterskan Anette Niklasson, som har lång erfarenhet av arbete på ledande positioner inom psykiatrin, är enhetschef för avdelning 1, en intagningsenhet med nio vårdplatser.
– Jag började arbeta inom rättspsykiatrin i Malmö för tre år sedan. När delar av verksamheten skulle flytta till den nybyggda anläggningen i Trelleborg följde jag med. Det är enormt spännande och en unik möjlighet att få vara med och utveckla en verksamhet av det här slaget från grunden.
En stor utmaning under det första året har varit rekrytering.
– Vi har ett lite udda läge mitt ute på en åker. Många kanske tvekar på grund av det, men kommunikationerna är utmärkta och vi har en fantastisk arbetsmiljö med fräscha lokaler som är anpassade för den vård vi bedriver. Här finns gott om utrymme för aktiviteter och den fina miljön betyder mycket för våra patienter som ofta har långa vårdtider, säger Anette.
De långa vårdtiderna var en stor anledning till att Marie Strand-Almqvist, psykiatrisjuksköterska, började arbeta på Rättspsykiatriskt centrum.
– I ärlighetens namn bor jag även här ute och har nära till jobbet, men efter att ha jobbat med akutvård längtade jag efter tid att kunna vårda patienter från början till slut. Här kan jag följa dem över flera år.

Teamarbete
Att vårda hela människan är något som genomsyrar verksamheten vid Rättspsykiatriskt centrum. Arbetet sker i välbemannade team.
– På avdelningen arbetar sjuksköterskor och skötare samt två team som består av överläkare, underläkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut och sekreterare. Vi har ingen avdelningsläkare, utan teamet följer patienten genom vårdtiden oavsett vilken avdelning denne är inlagd på, säger Anette.
Att arbeta inom rättspsykiatrin skiljer sig något från den vanliga psykiatrin. Patienterna är dömda till rättspsykiatrisk vård, dörrarna är låsta och säkerhetsanordningarna många.
– Jag är aldrig rädd på jobbet, men man ska hela tiden ha i bakhuvudet att våra patienter är dömda för brott. Vi jobbar i team med stort säkerhetstänk och har strategier för att så få incidenter som möjligt ska uppstå. Mycket handlar om att försöka ligga steget före och jobba förebyggande för att ingen ska behöva hamna i en hotfull situation, säger Marie.
Hon påtalar vikten av att kunna se bortom brotten de har begått.
– Som sjuksköterska måsta jag se människan, individen. De var sjuka när de gjorde vad de gjorde och de är här för att bli bättre. Det finns något gott hos alla, vi fokuserar på det som är friskt och försöker inge hopp, stötta och få våra patienter att fungera i vardagen. Jag går hem nöjd från jobbet varje dag för här har jag rätt förutsättningar och goda resurser att verkligen vårda mina patienter.

Utvecklingsmöjligheter
Rättspsykiatrin i Region Skåne erbjuder utveckling och karriärmöjligheter för såväl grundutbildade sjuksköterskor som psykiatrisjuksköterskor.
– Hos oss finns möjlighet att engagera sig inom många olika ansvarsområden. Vi har till exempel kvalitetssjuksköterskor, etiksamordnare, studentansvariga och ett forsknings- och utbildningscentrum knutet till verksamheten. Rättspsykiatrin är en relativt liten organisation, så för den som vill finns stora möjligheter att vara med och påverka, säger Anette.
Både Marie och Anette säger att de varmt kan rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till verksamheten.
– Här finns tid för att kunna vårda och göra skillnad.

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Vårt nya rättspsykiatriska centrum i Trelleborg är en anläggning för specialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. På Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har vi endast heldygnsvård, som kompletteras med öppenvårdsmottagningar i Malmö, Helsingborg och Hässleholm.
Hos oss arbetar ungefär 140 personer, och här bedrivs även utbildning och forskning kopplad till olika vårdutbildningar i regionen.
www.skane.se

En mångfald som berikar

Carina Ärlebring, Maria Wallin och Emma Svensson, barnsjuksköterskor på barnkliniken i Lund.
Carina Ärlebring, Maria Wallin och Emma Svensson, barnsjuksköterskor på barnkliniken i Lund.
Efter tio år som sjuksköterska på barnneurologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund sökte sig Maria Wallin till barnspecialistmottagningen som behandlar patienter med varierande diagnoser.
– Här får jag hela spannet i kombination med stora utvecklingsmöjligheter.

Maria Wallin tog sin sjuksköterskeexamen 2007 och har fram till för sex månader sedan arbetat på barnneurologen i Lund. Numera återfinns hon på sjukhusets barnspecialistmottagning.
– Under de tre senaste åren har jag haft en chefstjänst, det var kul men jag längtade efter att vara sjuksköterska ute i vården igen. Här får jag arbeta med ett brett spektrum av olika diagnoser plus att jag fått möjlighet att läsa vidare till barnsjuksköterska på halvtid vilket är enormt stimulerande.
Emma Svensson har en liknande bakgrund.
– Jag har arbetat som barnsjuksköterska inom sjukhusets neonatala intensivvård sedan 2008. Det var ett spännande jobb men jag kände att det var dags att byta spår och började på specialistmottagningen för snart ett år sedan. Idag delar jag min tid mellan arbetet på mottagningen och en utbildning till uroterapeut som jag fått förmånen att studera till på betald arbetstid.
Det som lockade henne till barnspecialistmottagningen var också möjligheten att få arbeta med något större och inte så akut sjuka barn.
– På neonatalen vårdade jag de allra sjukaste barnen, nu ser jag dem när de är så välmående de kan vara i sin sjukdom. Det är en mer omväxlande, mindre dramatisk och mer positiv vård.

Omväxlande arbete
Carina Ärlebring är barnsjuksköterska och började arbeta på barnkliniken i Lund 1998.
– Att jag blivit kvar i alla år beror främst på att det är ett så fantastiskt roligt och utvecklande arbete. Vi jobbar med barn i alla åldrar där vården även involverar patienternas familjer. Jag trivs med att kunna arbeta med helheten.
Sedan nio år tillbaka är hon också dedikerad diabetessköterska på mottagningen.
– Det kan kanske tyckas smalt att bara jobba med diabetes, men det är olika familjer så det är olika varje gång och man lär sig något nytt av varje möte.
För att trivas som sjuksköterska på mottagningen ska man enligt Emma, Maria och Carina trivas med självständigt arbete.
– Det är bra med en viss erfarenhet så att man klarar av stressen att ingen annan gör ens jobb, remisserna ligger kvar tills du tar hand om dem. För den som trivs i en sådan sits är det ett väldigt roligt och stimulerande arbete!

Malmö
Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Även här handlar det om en verksamhet där barnets och familjens bästa alltid går först.
– Mångfalden är utmärkande för vår avdelning, vi behandlar alltifrån de allra yngsta patienterna upp till 18-åringar. Även sjukdomsbilderna ser olika ut. Det är en utmaning samtidigt som det gör arbetet väldigt roligt och utvecklande. Som sjuksköterska hos oss får man en stor bredd, vi kan lite om mycket, säger Maja.
Angelica nickar instämmande.
– Variationen i arbetet gör att det aldrig blir slentrian, man lär sig ständigt nya saker. Här finns också ett bra arbetsklimat med stöttande kollegor som hjälper varandra och där det är tillåtet att fråga om råd. Vi har även en bra chef som ser och stöttar oss i vårt arbete, något som är A och O för en verksamhet av det här slaget.

Flera uppdrag
Förutom det direkta arbetet med patienterna är Angelica, tillsammans med en kollega, läkemedelsansvarig sjuksköterska på avdelningen.
– Jag är också HLR-instruktör för både vuxna och barn och håller kontinuerligt utbildningsdagar både för nyanställda på barnkliniken och för kollegorna.
För den som vill utvecklas är möjligheterna stora. Maja som arbetat på kliniken sedan 2004 har idag ett halvtidsuppdrag som klinisk lärare på sjuksköterskeutbildningen.
– Mig passar det utmärkt, här får jag det bästa av två världar.

Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Foto: Freddy Billqvist
Maja Norling och Angelica Preigård är barnsjuksköterskor på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö. Foto: Freddy Billqvist

Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus
Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus (SUS) är uppdelad i två verksamhetsområden, barnkirurgi/neonatalvård samt barnmedicin. Verksamhetsområde barnmedicin har cirka 500 anställda och behandlar barn och ungdomar 0–18 år med sjukdomar inom barnmedicinska specialområden. Vården bedrivs utifrån en helhetssyn såväl medicinskt, omvårdnadsmässigt, psykologiskt, socialt, specialpedagogiskt och humanistiskt.

Skånes universitetssjukhus
Region Skåne
291 89 Kristianstad
www.skane.se

”Vore kul med nya kollegor i både ambulansen och löparspåret”

Charlie Petersson och Martina Bäck hos Premedic. Foto: Play Reklam
Charlie Petersson och Martina Bäck hos Premedic. Foto: Play Reklam
Att Premedic hittar lösningar som matchar de anställdas behov har gjort dem till en populär arbetsgivare inom svensk ambulanssjukvård. Nu kan fler få möjlighet att bli en del av deras jobbteam.

Ambulanssjuksköterskan Martina Bäck tycker om att gå till jobbet, och den arbetsglädjen delar hon med sina kollegor. Att ledningen lyssnar på sina anställda och tar tillvara på deras idéer bidrar till trivseln på arbetsplatsen. En fördel hos Premedic är även deras flexibilitet när det gäller önskemål om schemaändringar.
– Jag har fyraåriga tvillingpojkar och det kan med kort varsel dyka upp saker som gör att jag måste vara hemma med dem istället för att gå på ett av mina skift. Det är så skönt att veta att det aldrig är några problem. En närvarande ledning som lyssnar gör att man som anställd känner sig värdefull, säger Martina Bäck.
Charlie Petersson är driftchef på Premedic i Östergötland. Precis som resten av företagsledningen är han sjuksköterska i grunden och vid vakanser kan han och de andra cheferna lämna kontoret och hoppa in i den operativa verksamheten.
– Det ger oss en bra inblick i personalens dagliga arbete och gör att vi kan föra en närmare dialog med både anställda och de uppdragsgivare som gett oss förtroende att bedriva prehospital vård, säger Charlie Petersson.

Utökar sina uppdrag
Premedics goda rykte har bidragit till att fler avtal tecknats. Från att ha bedrivit ambulanssjukvård endast i Östergötland har man sedan september i år utökat med att bedriva verksamhet även i Västerbotten. Med start 1 februari 2018 kommer Premedic dessutom att verka i östra Skåne och i Västernorrland, med stationer i Ånge, Stöde och Bredbyn.
Nu välkomnar man nya talanger, och den som gillar att motionera har hittat rätt arbetsgivare. Premedic uppmuntrar till fysisk aktivitet, bland annat genom att bekosta deltagaravgiften till olika idrottsevenemang.
– Vi var runt tjugo kollegor som i olika takt sprang ett lopp nyligen. Det vore kul med nya kollegor som vill göra oss sällskap i både ambulansen och löparspåret, säger Martina Bäck.
– Men självklart är även den som inte gillar att springa lopp välkomna till oss på Premedic, tillägger Charlie.

Premedic
Premedic bedriver på uppdrag av region och landsting ambulansverksamhet i Sverige. Bolaget bedriver idag ambulansverksamhet i Östergötland och Västerbotten, med en personalstyrka på drygt 30 stycken ambulanssjukvårdare och 80 sjuksköterskor, varav runt 45 stycken är specialistutbildade.

Adress:
Box 1080
581 10 Linköping

Kontaktperson:
Charlie Petersson, driftchef
Tel: 076-861 69 00, E-post: charlie.petersson@premedic.se
www.premedic.se

Rättspsykiatri – det roligaste jobbet jag har haft

Mariett Svensson, sjuksköterska på rättspsykiatrisk slutenavdelning i Hässleholm.
Mariett Svensson, sjuksköterska på rättspsykiatrisk slutenavdelning i Hässleholm.
Mariett Svensson hade arbetat 25 år inom somatiken när hon började på rättspsykiatrisk slutenavdelning i Hässleholm. Nio år senare stormtrivs hon fortfarande med sina arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik.

– Jag sökte mig hit för att få mer tid med patienterna, säger Mariett Svensson som sett hur kontakten blivit mindre sedan hon började som sjukvårdsbiträde och sedan sjuksköterska inom somatiken.
– Inom psykiatrin ägnar vi mycket tid åt att samtala och bygga allianser, vilket ger en djupare förståelse för patientens problematik, fortsätter hon.

Stor delaktighet
Mariett Svensson berättar vidare att arbetet som specialistsjuksköterska på en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning innebär stor delaktighet i hela vårdprocessen – allt från utflykter och patientbesök till inhandling och planering.
– Här på avdelningen har personalen mycket att säga till om och ett nära samarbete med läkare och chefer, vilket gör jobbet extra roligt, säger Mariett Svensson som gärna vill slå hål på myten om att arbetsmiljön skulle vara farlig.
– När jag är ute och föreläser på skolor för vårdare och sjuksköterskor brukar jag fråga vad de tänker när de hör ordet rättspsykiatri. Många brukar då referera till granskningar i medier. När jag ställer samma fråga efter föreläsningen brukar de säga: ”Det hade vi ingen aning om”, säger hon och berättar att praktikanter på avdelningen brukar förvånas över hur lugnt det är.

Viktigt med tålamod
Men den som funderar på ett arbeta inom rättspsykiatri bör vara utrustad med mycket tålamod.
– Det finns patienter som varit här i flera år utan att göra några större framsteg vilket kan vara frustrerande. Men man får aldrig fördumma patienten utan måste ha förståelse för problematiken som ligger bakom. Ju mer kunskap man har desto lättare är det, säger Mariett.
Att rekrytera personal till psykiatrin har länge varit en utmaning för vården och personalomsättningen är ofta stor. Men på rättspsykiatriska avdelningen Mariett arbetar på har personalstyrkan jobbat många år tillsammans.
– Flera som praktiserat här vill stanna eller söker sig till andra delar av psykiatrin vilket är positivt. Men är man ute efter fart och fläkt bör man söka sig till akutmottagningen. Här är det väldigt lugn, avslutar hon.