Etikettarkiv: Södertälje sjukhus

Årets ledare i omvårdnad vände utvecklingen

Carina Carlsson, specialistsjuksköterska i onkologi och enhetschef på smärtmottagningen vid Södertälje sjukhus.

När Carina Carlsson, enhetschef på smärtmottagningen vid Södertälje sjukhus och specialistsjuksköterska i onkologi, fick sitt chefsuppdrag 2012 ställdes hon inför en tuff uppgift: att vända en nedläggningshotad verksamhet. Med en stark målbild och tvärprofessionella team med tydliga roller lyckades hon vända utvecklingen.

Carina Carlsson hade aldrig haft någon tanke på att bli chef när hon 2012 erbjöds rollen som enhetshetschef på smärtmottagningen på Södertälje sjukhus. Den första perioden på sitt nya uppdrag ägnade Carina Carlsson mycket tid åt att kartlägga förutsättningarna och analysera situationen. Därefter formulerade hon en tydlig målbild för smärtmottagningen och tydliggjorde bland annat rollerna i de tvärprofessionella team som vårdar patienterna.
– Som chef är det viktigt att kunna ha både ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Även när man har fullt upp med det dagliga gäller det att kunna se möjligheterna och visualisera hur verksamheten ska se ut om exempelvis fem år, säger Carina Carlsson, som av Svensk Sjuksköterskeförening utsågs till årets ledare i omvårdnad 2021.

Tydligt formulerat uppdrag
Hennes råd till andra sjuksköterskor som är eller vill bli ledare är att våga anta utmaningen och att analysera hur chefer i andra verksamheter hanterat olika situationer.
– Se till att få ett tydligt formulerat chefsuppdrag, konkreta verksamhetsmål och ett tydligt mandat, annars bör du själv vara med och formulera det. För de sjuksköterskor som har möjlighet tror jag också det är bra att fortsätta arbeta kliniskt. Själv har jag alltid kombinerat mitt chefsuppdrag med klinisk tjänstgöring, vilket varit viktigt för min egen utveckling. Jag vill också rekommendera sjuksköterskor som är eller överväger att bli chefer att bygga ett nätverk bestående av andra chefer i olika verksamheter, säger Carina Carlsson.

”Se till att få ett tydligt formulerat chefsuppdrag, konkreta verksamhetsmål och ett tydligt mandat.”

Kommunicera målbilden
Viktiga komponenter i ett framgångsrikt ledarskap är, enligt Carina Carlsson, att tydligt kommunicera en målbild för medarbetarna så samtliga medarbetare känner delaktighet och har en gemensam agenda. Uttalade roller i teamet och extern handledning för personalgruppen beskriver hon som andra nyckelkomponenter i ett långsiktigt framgångsrikt ledarskap.

Väl rustade för chefsuppdrag
Hon anser att sjuksköterskors omvårdnadskompetens och helhetssyn på människan gör dem väl rustade för chefsuppdrag. Att anta en ledande roll faller sig därför naturligt för många sjuksköterskor.
– Sjuksköterskor har ett helikopterperspektiv på såväl patient som medarbetare och verksamhet, vilket man har stor nytta av som chef. På senare år har allt fler sjuksköterskor blivit verksamhetschefer, en roll som läkare traditionellt sett haft. Det känns verkligen positivt. Omvårdnadsperspektivet behöver verkligen vara representerat på ledningsnivå i sjukvården och nu upplever jag att utvecklingen går åt rätt håll, avslutar Carina Carlsson.

Ny satsning lyfter sjuksköterskorna

Lena Swedberg och Lena Kruse med magnetteamet på VO Vård på Södertälje sjukhus. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lena Swedberg och Lena Kruse med magnetteamet på VO Vård på Södertälje sjukhus. Foto: Gonzalo Irigoyen

VO Vård på Södertälje sjukhus drar i gång ett omfattande förbättringsarbete. Som ett av fyra sjukhus i Sverige deltar de i det internationella samarbetsprojektet Magnet4Europe.

– Vi vill behålla våra sjuksköterskor under en lång tid, säger Lena Swedberg, omvårdnadschef och studiens projektledare på Södertälje sjukhus.
När de blev erbjudna att gå med i den europeiska studien Magnet4Europe kändes valet därför enkelt. I studien, som även är ett forskningsprojekt med syftet att förbättra mental hälsa och välbefinnande bland medarbetare i vården, får sjukhus i Europa stöd av amerikanska kollegor.
I USA finns det sedan lång tid tillbaka en certifiering av sjukhus enligt magnetmodellen. Modellen består av fjorton framgångsfaktorer som inte bara har visat sig fungera för att behålla och rekrytera personal utan även höjer vårdkvaliteten.

Jobba med oss på Södertälje sjukhus. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansök.


Sjuksköterska med intresse för Magnet-modellen (Sista ansökningsdag har passerat)

Biträdande chefsjuksköterska till kirurgavdelning
(Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till internmedicinsk vårdavdelning (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till akutgeriatrisk vårdavdelning (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till internmedicin – kardiologi (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Karriärmöjligheter
– Liksom andra sjukhus har vi en omsättning på sjuksköterskor på ungefär 20 procent. Det vill vi ändra på. I det arbetet ingår bland annat att skapa karriärvägar och en god bemanning samt ett starkt ledarskap som stöder omvårdnadsprofessionen och förbättringsarbeten, säger verksamhetschef Lena Kruse på VO Vård.
Att VO Vård redan idag har sjuksköterskor på ledande positioner är något som hon tror kommer att gynna dem i arbetet med magnetprojektet. Ett magnetteam bestående av tio sjuksköterskor från den övre stegen av regionens kompetensmodell samt chefer har inlett arbetet med studiens första del – en omfattande kartläggning för att undersöka sjuksköterskornas arbetsmiljö och arbetssituation på VO Vård.
Som stöd har magnetteamet sitt amerikanska tvillingsjukhus i Ohio. De regel­bundna träffarna med kollegorna i USA sker digitalt. Men under studien, som pågår till 2023, finns även inplanerade fysiska träffar med mentorer och övriga europeiska deltagare.

Samtliga sjuksköterskor deltar
Magnetprojektet involverar samtliga sjuksköterskor på VO Vård, och redan i höst startar arbetet med att implementera förbättringsåtgärderna. Många processer är redan i gång. Just nu ses antalet sjuksköterskor per patient över. Även nya sjuksköterskors arbetssituation är under lupp. Målet är att det alltid ska finnas en erfaren kollega att rådfråga.
– Sjuksköterskorna behöver få förutsättningar att leda omvårdnaden och få känna att de bidrar till en god kvalitet och hög patientsäkerhet, säger Lena Kruse.

VO vård – Södertälje sjukhus

Inom verksamhetsområde Vård arbetar cirka 330 sjuksköterskor och undersköterskor. De 9 avdelningarna är inom akutsomatisk, geriatrisk och palliativ vård. Bemanningsresurser har 10 kompetenta sjuksköterskor som arbetar inom hela verksamhetsområdet.

sodertaljesjukhus.se

Delaktighet på VO Vård Södertälje sjukhus

Ulrika Johnsson och Anja Eklund, chefssjuksköterskor på Södertälje sjukhus. Foto: Ulrich Schulte
Ulrika Johnsson och Anja Eklund, chefssjuksköterskor på Södertälje sjukhus. Foto: Ulrich Schulte
Vill du vara med och skapa nya arbetssätt, på en arbetsplats som präglas av ett tydligt ledarskap och där din delaktighet och professionella utveckling är i fokus? Välkommen till VO Vård på Södertälje sjukhus, som i höst öppnar fem nya vårdavdelningar i nyrenoverade, fräscha lokaler.

Inom verksamhetsområde vård på Södertälje sjukhus ställs det höga krav på engagemang och kompetens. I gengäld har du som sjuksköterska stora möjligheter att påverka utvecklingen av såväl verksamheten som den egna karriären.
– Hos oss kan du göra en omvårdnadskarriär. Vi har en utarbetad kompetensstege, där du utvecklas i din profession. Det ska vara tydligt vad som krävs och hur du själv kan bidra. Vi har fokus på utbildningsaktiviteter och en förbättrad inskolning av nya medarbetare, berättar Ulrika Johnsson, chefssjuksköterska på en kirurgisk vårdavdelning.

Alla delaktiga i utvecklingen
Nu när nya vårdavdelningar byggs och antalet vårdplatser utökas får medarbetarna vara med från start och utveckla omvårdnad och arbetssätt. De nya avdelningarna omfattar kirurgisk och medicinsk vård.
– Det är en otroligt spännande tid att börja hos oss. Såväl ny som befintlig personal är helt centrala i arbetet med att skapa en förbättringskultur, som gagnar både patienter och personal. Här är du som individ verkligen delaktig och kan göra skillnad, säger Anja Eklund, chefssjuksköterska på geriatrisk rehabilitering.

Coachande och tydligt ledarskap
Det goda ledarskapet är en grundstomme i utvecklingsarbetet på Södertälje sjukhus. Här fokuserar man på att förtydliga vad som förväntas av en ledare, som ska vara kommunikativ, modig, närvarande, förändringsorienterad och fungera som en förebild. Det gäller i hela verksamheten och på alla nivåer.
– Vi vill skapa medarbetare som med ett coachande ledarskap tillåts växa i sina roller. Det är enormt viktigt att stötta sin personal och ge dem rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och vara delaktiga i utveckling av verksamheten avseende patientsäkerhet och kvalitet, framhåller Anja.
Det finns fler saker som gör Södertälje sjukhus speciellt. Ulrika har arbetat här sedan 1998 och Anja sedan 1992. Båda har bred erfarenhet av olika avdelningar och har haft en rad olika roller.
– Södertälje sjukhus är tillräckligt stort för att ha allt, men litet nog för att vara personligt. Man lär känna varandra över verksamhetsgränserna och skapar starka nätverk. Dessutom blir man en väldigt bred och duktig sjuksköterska, eftersom man har ett helhetsansvar och får vårda patienter från många olika specialiteter. Därför är det lätt att trivas och bli kvar.

Se våra lediga tjänser och ansök direkt. Klicka här!

VO Vård Södertälje sjukhus
Inom verksamhetsområde vård arbetar cirka 350 medarbetare varav många med specialistkompetens. Verksamheten tillhandahåller vårdplatser inom geriatrik och akutsomatik för slutenvård samt erbjuder avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Vi har även mottagning för multisjuka patienter över 65 år samt palliativ avdelning. Vår drivkraft är att varje enskild patient ska uppleva att han eller hon blir bemött på ett individuellt och professionellt sätt.

Verksamhetschef är Lena Kruse, E-post: lena.kruse@sll.se, Tel: 08-550 244 020
www.sodertaljesjukhus.se/ledigajobb