Etikettarkiv: Villkor

Förtroendet för sjukvårdens framtid måste höjas

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Dan Lepp
Nästan 2 av 3 sjuksköterskor tror att sjukvården om tre till fem år kommer att fungera sämre än idag. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, betraktar det som en stor utmaning att bedriva en hälso- och sjukvård där majoriteten av sjuksköterskorna saknar tilltro till sjukvårdens framtid.

– Det är inte konstigt att så många sjuksköterskor har en negativ syn på vårdens framtida utveckling. Flera faktorer bidrar, bland annat att många arbetsgivare väljer att anställa andra yrkesgrupper än sjuksköterskor, vilket ökar sjuksköterskors arbetsbelastning. Det faktum att många sjuksköterskor tvingas till ett arbetssätt som inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet bidrar säkerligen också, säger Sineva Ribeiro.

Skapa tillit till välfärden
– I och med vår legitimation har vi ett samhällsansvar att varna när sjukvården inte bedrivs utifrån beprövad erfarenhet och evidens. Många sjuksköterskor upplever att politikerna inte lyssnar på dem och att det inte kommer att ske några förbättringar. Politikerna har tyvärr inte insett vikten av att väljarna placerat sjukvårdsfrågan högst upp på sin politiska agenda. De har ett stort ansvar att fatta beslut som skapar tillit till välfärden, men misslyckas ofta, säger Sineva Ribeiro.

Sjukvårdspolitiker brister
Nästan 9 av 10 sjuksköterskor anser att de politiskt ansvariga för hälso- och sjukvården i Sverige inte gör ett bra arbete.
Sjuksköterskornas låga förtroende för sjukvårdens politiskt ansvariga beror, enligt Sineva Ribeiro, på att de får höra att det är ekonomin som styr vilken vård som ska bedrivas och vilken vård befolkningen har rätt till. Resultatet av det låga förtroendet är att sjuksköterskor lämnar den offentligt styrda vården och istället söker sig till privat sektor och bemanningsföretag. Även viljan att utbilda sig till sjuksköterska påverkas negativt.

Brist på bra villkor
– Politiker bör sluta prata om att det är brist på sängplatser som orsakar långa vårdköer och stängda vårdplatser, när det i själva verket är brist på bra villkor för bland andra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Politiker har ett ansvar för hur de beskriver verkligheten, men även för sjuksköterskors förutsättningar att bedriva en god och säker vård och ha en god arbetsmiljö, säger Sineva Ribeiro.

Sineva Ribeiros viktigaste åtgärder för att sjuksköterskors arbetssituation ska förbättras
• Ett lönelyft på 10 000 kronor för särskilt yrkesskickliga. Vi kräver att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor, till exempel de med lång erfarenhet och specialistkompetens, ska få ett lönelyft som innebär att de höjer sin medellön från cirka 36 000 till 46 000 kronor per månad (2018). Då kommer rätt kompetens att stanna kvar och söka sig tillbaka till vården och vi får en kontinuitet som gynnar både personal och patienter. Målet om 10 000 kronor mer till särskilt yrkesskickliga gäller både sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor.
• Ökade möjligheter till hälsosamma arbetstider. Eftersom många arbetsplatser kräver sjuksköterskebemanning dygnet runt och årets alla dagar, samtidigt som bristen på kollegor är stor, är det ofta svårt för sjuksköterskor att få en hälsosam arbetstidsförläggning med tillräcklig fritid. För att uppnå hälsosamma arbetstider krävs fler kollegor med rätt kompetens. På arbetsplatsen behöver man även arbeta mer med hälsosam arbetstidsförläggning. Det är inte hållbart att bemanna vården genom extrapass och övertid med en schemaläggning som ger alldeles för lite vila och återhämtning.
• Fler särskilt yrkesskickliga i vården. Vi behöver fler särskilt yrkesskickliga, de som är ryggraden i vården, som skapar trygghet och stabilitet i teamen och som handleder och stöttar de nya i yrket. Genom bättre villkor för denna grupp skapar vi förutsättningar hela vården att fungera väl, både för personal och patienter.
Hur kommer svensk sjukvård att fungera om 3-5 år?
I februari 2019 svarade 2/3 av sjuksköterskorna att de anser att utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Om du blickar 3-5 år framåt. Vad tror du om hälso- och sjukvården i Sverige då? Den kommer att fungera…
Vilken är din uppfattning om de politiskt ansvariga för hälso- och sjukvården i Sverige (främst på regionnivå och på nationell nivå)? De gör...
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Personlig konsultkontakt i centrum för Dedicare

Anneli Fogelström, distriktssköterska, Simon Andersson, sjuksköterska, Anna Wolmhag, konsultchef och teamledare och Jasmina Johansson, sjuksköterska. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anneli Fogelström, distriktssköterska, Simon Andersson, sjuksköterska, Anna Wolmhag, konsultchef och teamledare och Jasmina Johansson, sjuksköterska. Foto: Gonzalo Irigoyen
Dedicare är Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Bolaget skiljer sig från konkurrenterna på flera punkter, men den viktigaste är nog dess starka fokus på personlig kontakt mellan konsultchefer och sjuksköterskor.

Konsultchefen och teamledaren Anna Wolmhag arbetade som sjuksköterska i nästan nio år innan hon kände att det var dags för nya utmaningar. Hon sökte sig till Dedicare av flera anledningar, men en avgörande faktor var en vilja att förbättra lönen och arbetsvillkoren för sjuksköterskor.
– Vi vill att sjuksköterskor ska få en bra lön och goda villkor för det viktiga arbete som de utför. Utöver detta är det viktigt för oss att sjuksköterskorna känner sig sedda av oss och att vi anpassar uppdragen efter deras önskemål. Därför värnar vi om att ha en personlig kontakt med alla våra sjuksköterskor.
Dedicare är mycket måna om att de sjuksköterskor som väljer att arbeta hos dem känner gemenskap med konsultcheferna samt med sina sjuksköterskekollegor. Det är en av anledningarna till att Dedicare regelbundet anordnar aktiviteter i form av föreläsningar, kurser och festligare evenemang.

Bemanning på dina villkor
Anna poängterar att majoriteten av Dedicares konsultchefer, liksom hon själv, har erfarenhet från vården och därmed god insikt i sjuksköterskornas förutsättningar och upplevelser. Dessutom har företaget ramavtal över hela Sverige och Norge, såväl som kollektivavtal, tjänste­pension och omfattande försäkringar. Hos Dedicare kan du jobba inom bemanning utan att göra avkall på din trygghet.
– Den feedback som vi får av våra sjuksköterskor är att de trivs väldigt bra med att själva bestämma när och var de vill arbeta. Vi är alltid lyhörda för konsultens önskemål. Dedicare är kort sagt bemanning på dina villkor, avslutar Anna.

Vill du bli en av oss? Besök oss gärna för mer information och intresseanmälan!

Letar du efter erfarna sjuksköterskor? Klicka här för att läsa mer om rekrytering


Ett jobb på dina villkor

För många sjuksköterskekonsulter var det valmöjligheterna som spelade roll för deras val att arbeta inom bemanning. Möjligheten att själv välja när man vill arbeta, med vad och var, skapar en frihet i yrkesrollen som är helt unik.

I egenskap av Nordens största bemanningsföretag i branschen erbjuder Dedicare förmåner och villkor som är svåra att konkurrera med. Variationen på uppdrag är enorm och varje konsult får ange sina egna önskemål vad gäller arbetsområde och tider. Distriktssköterskan Anneli Fogelström föredrar att arbeta inom BVC och har för närvarande ett uppdrag på 80 procent, vilket passar hennes livs­situation som hand i handske.
– Jag har arbetat hos Dedicare i omgångar och trivs verkligen jättebra. Det är ett fritt arbete där man inte behöver springa i ekorrhjulet måndag till fredag, och där jag verkligen känner mig uppmärksammad och hörd av min konsultchef. Jag behöver aldrig känna att jag måste jaga jobb, utan istället får jag förslag på uppdrag som passar mina omständigheter, säger Anneli.

Arbetar som underkonsult
Sjuksköterskan Jasmina Johansson är vidareutbildad inom företagshälsovård och även hon betonar lättnaden med att själv kunna avgöra när hon vill vara ledig och när hon vill arbeta. Hon har ett eget företag och agerar underkonsult till Dedicare, vilket innebär att hon själv hanterar pension, semestrar och sjukersättning, och att hon fakturerar Dedicare för sitt arbete.
– För mig som egenföretagare är det ett perfekt upplägg att arbeta som underkonsult. Många kommuner och landsting har ramavtal med stora aktörer såsom Dedicare, vilket kan göra det svårare för småföretag, men här får jag det bästa av två världar. Jag tycker att fler sjuksköterskor ska våga starta eget. Det är väldigt lönsamt och jag tycker att vi ska få en bra ersättning för det fina jobb vi utför.

Blir en bättre sjuksköterska
Båda framhåller hur skönt det är att slippa allt pusslande med scheman och förhandlingar om ledighet, och där får de medhåll av sjuksköterskan Simon Andersson. Han har bara varit hos Dedicare sedan i december 2018 men är redan inne på sitt andra uppdrag och stortrivs. Då han fick veta att det är det största bemanningsföretaget i Sverige blev han verkligen överraskad.
– Dialogen mellan mig och min konsultchef är så öppen och personlig så det förvånade mig att Dedicare är en så tongivande aktör. Jag har redan lärt mig enormt mycket på de uppdrag jag har tagit och går jag någonsin tillbaka till ett jobb som fastanställd kommer jag att göra det som en betydligt bättre sjuksköterska. Jag rekommenderar verkligen andra sjuksköterskor att prova, understryker han.

Dedicare Nurse
Dedicare AB är ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Företaget hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Tjänsterna inkluderar allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller oper­ationsteam. Dedicare erbjuder goda anställningsvillkor, stora möjligheter till kompetensutveckling och stor flex­ibilitet. Idag bemannas vården både i Sverige och i Norge av Dedicare.
www.dedicare.se/nurse

Upprop om att stoppa försämringarna i vården

Foto: Ulf Huett / Vårdförbundet
Foto: Ulf Huett / Vårdförbundet
Två sjuksköterskor har startat ett upprop för att stoppa försämringarna i vården.
Uppropet vänder sig till regionråd, kommunalpolitiker, beslutsfattare och nationella politiker ansvariga för fördelning av resurser till hälso- och sjukvård.

Uppropet startades av specialistsjuksköterskorna Charlotta Dickman och Mathias Janus den 15 mars med syftet att stoppa försämringarna i vården och att ge personalen rättvisa löner och hälsosamma arbetsvillkor.
Bakgrunden är att Vårdförbundet har sagt upp det centrala avtalet med SKL och Sobona och parterna sitter just nu i förhandlingar. Vårdförbundet kräver förutsättningar för att sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor ska kunna ge en god och säker vård.
– Vi kräver villkor som gör att människor vill söka sig till och stanna i vården. Villkor som stoppar den pågående försämringen i svensk sjukvård som gör att människor dör varje år i väntan på vård. Vi kräver en löneutveckling där den med mycket erfarenhet och kompetens har avsevärt mycket mer i lön än den som är ny i yrket och vi kräver hälsosamma arbetstider, säger initiativtagarna.
Initiativtagarna förväntar sig att mer än 100 000 sjuksköterskor ställer sig bakom uppropet.

Klicka här för att läsa mer och skriva under!

Detta kräver Uppropet
• Möjlighet till lönekarriär hela yrkeslivet. Vi måste få en god löneutveckling för alla!
• En särskild satsning på 10 000 kronor mer per månad till särskilt yrkesskickliga. Erfarenhet och kompetens måste löna sig.
• Sänkt veckoarbetstid för nattarbete oavsett verksamhet! Idag saknas detta för ständig natt i kommunerna.
• Lokal samverkan som ger en hälsosam arbetstidsförläggning. Det handlar om schemaläggning, semester, jour, beredskap, övertid med mera.
• Att valda politiker som är med och fattar beslut om budgetar ger SKL och Sobona mandat att gå Vård­förbundets yrkanden till mötes.