Bemanningsföretagen bidrar med arbetskraft och rimliga löner

Publicerad 15 mars 2017
Text: Hanna Engström

”På vilket sätt bidrar bemanningsföretagen för sjuksköterskor till hälso- och sjukvården?” Den frågan fick sjuksköterskorna av Framtidens Karriär – Sjuksköterska och enligt sjuksköterskorna bidrar de med arbetskraft, rimliga löner, bättre arbetsvillkor samt erfarenhet och kompetens.

Bemanningsföretagen bidrar med arbetskraft och fyller ut personalluckor. De bistår med akuta och långsiktiga lösningar vid personalbrist och hjälper till att avlasta ordinare personal. Många menar att bemanningsföretagen är en förutsättning för att klara vårdgarantin och säger ”utan dem hade vi inte klarat oss”. Företagen täcker upp ett behov där landstingen brister.

Rimliga löner
Positivt, menar många, är att bemanningsföretagen betalar en högre lön och att de driver på löneutvecklingen. Ofta uttrycker man sig i modesta termer kring att man önskar ”rimlig” eller ”skälig” lön och ”mer rättvis lön i förhållande till arbetet”. Tack vare bemanningsföretagen sätts lönen i perspektiv, en person skriver ”bemanningsföretagen betalar sjuksköterskan den lön den är värd”.

Bättre arbetsvillkor
De sjuksköterskor som har valt bemanningsbranschen framhåller bättre arbetsvillkor såsom mer variation i arbetet, flexibla arbetstider och större valmöjligheter. Man är positiv till den konkurrenssituation som uppstår och att det finns ett alternativ till offentliga arbetsgivare. En person säger: ”På tiden att sjuksköterskor är konkurrenskraftiga!”

Erfarenhet och kompetens
Den fjärde största kategorin handlar om erfarenhet och kompetens. Många uttrycker att sjuksköterskorna från bemanningsföretag har stor erfarenhet från många olika vårdområden och bidrar med bred kunskap. Bemanningsföretagen erbjuder sina anställda fortbildning vilket uppskattas och kan gynna alla.
En del tycker att bemanningsföretagen inte ”borde behövas” och att kontinuitet, rutiner och kvalitet ifråga om personkännedom kan bli försämrad vid kortare uppdrag. Om landstingen erbjöd bättre villkor och lön skulle personalen stanna och behovet av extern bemanning inte vara lika stort.

Bemanningsföretagens bidrag till hälso- och sjukvården
1. Arbetskraft och avlastning
2. Rimliga löner och driva på löneutvecklingen
3. Bättre arbetsvillkor och alternativ till offentliga arbetsgivare
4. Viktig erfarenhet och kompetens