Bemanningssjuksköterskor avlastar och säkrar tillgång till vård

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen. Foto: Erik Cronberg
Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen. Foto: Erik Cronberg
49 procent av sjuksköterskorna anser att bemanningsföretagen för sjuksköterskor bidrar till hälso- och sjukvården. Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen, anser att bemanningsföretagen för sjuksköterskor kan bidra på många sätt.

– Undersökningsresultatet tyder på att många sjuksköterskor, även de som själva inte har erfarenhet av att arbeta för bemanningsföretag, inser vilken nytta bemanningssköterskorna kan tillföra i många olika delar av hälso- och sjukvården. Resultatet bekräftar även de undersökningar vi själva gjort om bemanningsföretags betydelse i hälso- och sjukvården, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på branschorganisationen Bemanningsföretagen.
Vårdbemanningspersonal står för närvarande för 3,6 procent av landstingens samlade kostnader för kompetensförsörjning. Även om de står för en förhållandevis liten andel av den samlade kompetensförsörjningen så anser många att de på olika sätt kan bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Strategisk kompetensförsörjning
– Sjuksköterskor från bemanningsföretag avlastar den anställda personalen när de kommer ut till en arbetsplats på uppdrag. De bidrar även till att säkra patientens tillgång till vård när operationer och andra vårdbesök som annars skulle ha behövt ställas in på grund av personalbrist ändå kan genomföras. Sjuksköterskor från bemanningsföretag kan även tillföra värdefull erfarenhet som kan bidra till att utveckla vårdverksamheten, säger Ann-Kari Edenius.
Hon anser att bemanningssjuksköterskor på många håll kan fylla en mer strategisk roll i hälso- och sjukvården, men då krävs att de betraktas som en del av den långsiktigt strategiska kompetensförsörjningen snarare än en akut lösning i samband med vakanser och sjukfrånvaro.
– I många andra branscher betraktas bemanningsföretag som en samarbetspartner vad gäller såväl kort- som långsiktig kompetensförsörjning. Jag tror att hälso- och sjukvården skulle ha mycket att vinna på att anamma det synsättet, säger Ann-Kari Edenius.

Anser du att bemanningsföretagen för sjuksköterskor bidrar till hälso- och sjukvården?

bemanning1_graf