Sjuksköterskor kan bidra till sjukvårdens innovationsarbete

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Therese Sjöberg, innovationsstödjare på Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Ola Lundström
Therese Sjöberg, innovationsstödjare på Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Ola Lundström
Sjukvårdens medarbetare är en viktig resurs i verksamheternas ständigt pågående utvecklings- och innovationsarbete. Sjuksköterskor fungerar ofta som spindeln i nätet och har därmed god överblick över såväl patientflöden som vårdkedjor. Många sjuksköterskor har dessutom idéer om hur sjukvården kan förbättras.

– Jag vill uppmana fler sjuksköterskor att ta aktiv del i sjukvårdens innovations- och förbättringsarbete. Sjuksköterskor har ofta en stark drivkraft att förbättra vården, deras kompetens är värdefull och viktig i vårdutvecklingsarbetet, säger Therese Sjöberg, som är innovationsstödjare på Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset, ett forum för innovationer och idéer som ska bidra till att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården.
Therese Sjöberg har tidigare arbetat som sjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus i Lund och som barnsjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Hon har länge varit intresserad av innovationer i sjukvården och arbetar sedan två år tillbaka på In­novationsplatsen. Hon har bland annat utsetts till finalist i utmärkelsen Årets Möjliggörare av Vinnova och har av tidningen Veckans Affärer rankats som en av Sveriges 101 främsta supertalanger.

Idéer och förbättringsförslag
Innovationsplatsen vid Karolinska universitetssjukhuset arbetar strategiskt med innovation för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och skapa bästa möjliga nytta för dess patienter och medarbetare. Innovationsplatsens medarbetare fångar upp idéer och behov från sjukvårdsmedarbetarna och arbetar med dem hela vägen, från kartläggning av problemet till implementering av de färdiga innovationerna i sjukvårdsverksamheten på Karolinska. Innovationerna kan sedan spridas i övriga Sverige och även internationellt.
– Jag arbetar bland annat med att fånga upp idéer och förbättringsförslag ute i vårdverksamheterna, att lotsa medarbetare med innovationer rätt i systemet och att koppla ihop individer från olika verksamheter som tillsammans kan förverkliga innovationerna. Jag tycker att fler arbetsgivare borde tillvarata sjuksköterskors kompetens och förmåga att utveckla verksamheten med hjälp av innovationer av olika slag, säger Therese Sjöberg.

BarncancerAppen
Ett exempel på en innovation som Therese Sjöberg varit med och utvecklat är BarncancerAppen, en app som samlar stora delar av den information som familjer till barn som vårdas för cancer behöver. Appen har utvecklats vid barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Dagvårdsavdelning för barn med cancer
Ytterligare en innovation som hon varit delaktig i är etableringen av en akut dagvårdsavdelning för barn med cancer på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Avdelningen innebär att barn med cancer inte behöver vänta på den ordinarie akutmottagningen och där träffa läkare som de tidigare inte träffat. Den nya avdelningen avlastar både barnakuten och barnonkologen.

Therese Sjöbergs råd kring innovations- och förbättringsarbete
• Lyft blicken i ditt dagliga arbete och fundera kring hur verksamheten kan förbättras. Våga tänka stort och skapa en vision av hur det ideala arbetssättet och innovationsklimatet skulle kunna se ut på just din arbetsplats. Börja därefter att förverkliga dina förbättringsförslag i liten skala.
• Samla dina och kollegornas förbättringsförslag och undersök vilket externt stöd ni kan få i arbetet med att förverkliga era idéer. För att förverkliga innovationer krävs ofta lagarbete, både mellan medarbetare i vården och externt.
• En innovation behöver inte innebära att man uppfinner något i klass med hjulet. En innovation kan vara en idé om ett nytt arbetssätt, en idé som effektiviserar patientflödet eller en teknisk idé som underlättar det kliniska arbetet. Din idé behöver inte vara revolutionerande, ofta räcker det att den är ny för den verksamhet du arbetar i.