Ta höjd för en ökad befolkning

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd. Foto: Anna Molander
Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd. Foto: Anna Molander
Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting, kommenterar Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning om förlossningsvården och hur den måste förbättras.

– Undersökningsresultaten är förstås oroande, men eftersom förutsättningarna för förlossningsvården varierar mellan olika landsting bör egentligen ansvariga från respektive landsting ställas till svars. Även regeringen har ett stort ansvar för en patientsäker förlossningsvård. De statliga medel som somliga landsting fått för att förstärka förlossningsvården kan bland annat användas till kompetensutveckling för barnmorskor samt en utökning av antalet förlossningsplatser där det behövs, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Avlasta barnmorskorna
För att öka antalet förlossningsplatser krävs, enligt Ella Bohlin, att varje landsting tar höjd för den förväntade befolkningsökningen i deras landsting och bygger ut antalet förlossningsplatser i god tid.
– Det är även oroande att åtta av tio barnmorskor inte kan bedriva förlossningsvård med den kvalitet som de anser vara nödvändig. I Stockholms läns landsting vidareutbildar vi samtliga barnmorskor i hur de kan förebygga förlossningsskador. Vi satsar även på att avlasta med personal som utför enklare arbetsuppgifter så barnmorskorna kan fokusera på att vara med den födande kvinnan. Om dessa satsningar genomförs även i andra delar av landet så kan det bidra till att höja vårdkvaliteten även där, säger Ella Bohlin.