Presentation

Kliniskt utvecklingsår ger sjuksköterskor trygg start i yrket

Publicerad 10 oktober 2017

Sjuksköterskorna Fanny Hallberg, Karl Eklund och Jennie Viking trivs med sitt arbete på lasarettet i Enköping. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Sjuksköterskorna Fanny Hallberg, Karl Eklund och Jennie Viking trivs med sitt arbete på lasarettet i Enköping. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
– Introduktionsåret har gett mig bredare kunskap och gjort mig till en tryggare och säkrare sjuksköterska. Det säger Fanny Hallberg som efter sin examen började arbeta på Lasarettet i Enköping där alla nya sjuksköterskor går ett obligatoriskt kliniskt utvecklingsår.

Sedan två år tillbaka går alla nyexaminerade sjuksköterskor som anställs vid lasarettet i Enköping ett kliniskt utvecklingsår. Under en femtedel av sin arbetstid får de ta del av föreläsningar och övningar i praktiska moment för att fördjupa sina kunskaper och få en lugn­are start i yrket.
– Under sjuksköterskeutbildningen lärde jag mig i teorin vad som händer vid olika sjukdomstillstånd och hur en akut situation kan se ut. Utbildningsåret var mer praktiskt inriktat och gjorde att glappet mellan att komma som ny från skolan till att börja jobba inte blev så stort. Det gjorde också att jag blev tryggare i min nya yrkesroll, säger Fanny Hallberg, som avslutade utbildningsåret i våras.
Jennie Viking nickar instämmande. Hon tog sin sjuksköterskeexamen i januari i år och började sedan arbeta på kirurg­avdelningen vid lasarettet i Enköping.
– Två dagar varannan vecka tillbringar jag på Akademiska sjukhuset i Uppsala och deras kliniska träningscentrum. Där får jag träna praktiska moment på dockor, lära mig hantera olika material och utföra diverse moment som ingår i en sjuksköterskas vardag. Det är värt otroligt mycket att få sätta alla teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang och utan stress.
En stor fördel är också, enligt Jennie, möjligheten att få träffa nya sjuksköterskor från andra avdelningar.
– Tack vare utbildningsåret får jag ett värdefullt nätverk bestående av andra nyutexaminerade sjuksköterskor.

Trivs på jobbet
Både Jennie och Fanny stortrivs på sina nya jobb.
– Lasarettet i Enköping är lagom stort, en mysig arbetsplats där alla hälsar och känner varandra. Ett utmärkt ställe att börja på, konstaterar Fanny.
En som också trivs med sitt arbete på lasarettet är Karl Eklund. Han blev färdig sjuksköterska 2010 och har under de senaste fyra åren arbetat med palliativ hemsjukvård.
– Jag sökte mig hit eftersom Enköping ligger långt framme inom området. Det är väldigt kul att träffa patienterna i deras hemmiljö inte minst för att det blir vård på lite andra villkor än på en geriatrisk avdelning. Att jag kommer till patienten och inte tvärtom skapar en annan relation och kanske också en mer jämlik vård.

LAH
Karl arbetar på enheten lasarettsansluten hemsjukvård, LAH, som har i uppdrag att utföra specialiserad vård i patientens hem. Verksamheten består av en specialiserad hemsjukvårdsdel och en palliativ slutenvårdsenhet som har ett integrerat arbetssätt där sjuksköterskan ska kunna följa sin patient oavsett vårdform. Förutom palliativ vård omfattar verksamheten även hjärtsvikts- och medicinpatienter.
– Jag är inriktad på de palliativa patienterna, där det huvudsakligen handlar om symtomlindring av smärta eller oro.
Karl får ofta frågan om det inte är tungt att arbeta med patienter i livets slutskede, om det inte är tungt att hela tiden mista sina patienter?
– Den psykiskt påfrestande situationen vägs upp av den tillfredsställelse jag får av att kunna hjälpa svårt sjuka patienter i deras hem under deras sista dagar i livet. Jag känner att jag gör nytta.
Att arbeta med specialiserad sjukvård i hemmet innebär många resor. Upptagningsområdet omfattar cirka 2000 kvadratkilometer och för Karl och hans kollegor blir det en hel del tid i bilen.
– Jag trivs med variationen i mitt jobb, att få träffa patienter och deras närstående, se nya platser och omgivningar. I mitt jobb är ingen dag den andra lik, vilket kan låta som en klyscha, men för mig har det aldrig känts tråkigt att gå till jobbet på morgonen, tvärtom. Efter fyra år inom LAH vet jag att varje ny dag också för med sig oväntade händelser, nya möjligheter och nyttiga erfarenheter.

Lasarettet i Enköping – Stor omtanke i litet format
Lasarettet i Enköping är ett länsdels- och akutsjukhus inom Region Uppsala. Vi har cirka 540 medarbetare och har goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Västerås. Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och hela sjukhuset är HBTQ-certifierat. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus och arbetar aktivt med att ständigt utveckla oss. Verksamheten drivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, Primärvården samt Håbo och Enköpings kommuner. Inom lasarettet finns gynekologi, kirurgi, urologi, ortopedi, röntgen, internmedicin, intensivvård, sjukhusansluten hemsjukvård samt en akutmottagning som är öppen dygn­et runt. Lasarettet ger även klinisk utbildning för blivande läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal.

Vill du veta mer om oss och våra lediga tjänster:
Ring våra HR-konsulter Karin Lind, 0171-41 80 58 eller Johanna Toll, 0171-41 80 14
www.regionuppsala.se/lasarettetenkoping