Kort tid till självgående

Publicerad 11 oktober 2017

Nästan hälften av allmänsjuksköterskorna svarar att tiden tills man betraktas som helt självgående sjuksköterska är cirka 1 månad. För specialistsjuksköterskor är den genomsnittliga tiden längre, men även bland dem svarar en stor andel cirka 1 månad.

Efter hur lång tid betraktas man som helt självgående?
Efter hur lång tid betraktas man som helt självgående sjuksköterska på din arbetsplats (efter en nyanställning)?

Svar endast från allmänsjuksköterskor:Svar endast från specialistsjukskörskor: