Presentation

Lärorikt och utmanande i trygg miljö

Publicerad 11 oktober 2017

Mia Dimberg och Yvonne Jönsson på Löwetgeriatrikens akutgeriatriska avdelning i Upplands Väsby. Foto: Staffan Larsson
Mia Dimberg och Yvonne Jönsson på Löwetgeriatrikens akutgeriatriska avdelning i Upplands Väsby. Foto: Staffan Larsson
Vid Löwetgeriatrikens enheter får sjuksköterskorna ta del av en mängd intressanta utmaningar. Att vårda multisjuka ger en oerhört bred kompetens och en fördjupad erfarenhet i många av vårdens uppgifter, vilket gör Löwetgeriatriken till en lärorik arbetsplats för nyutexaminerade sjuksköterskor.

Löwetgeriatrikens akutgeriatriska avdelning i Upplands Väsby är specialiserad på geriatrisk utredning, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Avdelningen befinner sig mitt i en tillväxtfas, där antalet vårdplatser närapå kommer att fördubblas.
– Vi vill att fler sjuksköterskor ska få upp ögonen för geriatrik. Många tänker på det som äldreomsorg när det i själva verket är högspecialiserad vård som utgör en förlängd arm till akutsjukhusen. Alla medicintekniska moment som utförs på sjukhusen finns även här och vi arbetar med modern, högteknologisk utrustning, berättar biträdande enhetschef på avdelning 6, Yvonne Jönsson.

Hinner med patientmötet
Sjuksköterskan Mia Dimberg är en av de nyutexaminerade sjuksköterskor som har sökt sig till Löwetgeriatriken. Hon betonar just möjligheten att få inblick i många sjukdomstillstånd som en stor anledning till att hon valde geriatrik.
– Jag ville bli utmanad och få bred kompetens. Då man arbetar inom geriatrik är tempot inte lika intensivt och det har känts skönt för mig som nyanställd. Här hinner vi verkligen med mötet med patienten och får dessutom chansen att arbeta nära andra professioner, såsom fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Dessutom fick jag en gedigen introduktion till arbetet och har blivit del av ett väldigt positivt team där alla hjälper till.

Enorma utvecklingsmöjligheter
På Löwetgeriatriken arbetar man aldrig ensam utan det finns alltid en trygghet i gruppen och andra professioner. Enheten erbjuder mycket goda förmåner och därutöver kortare arbetstid än inom landstinget.
– Det finns enorma möjligheter att vidareutbilda sig och specialisera sig hos oss. Hösten är fullspäckad med utbildningstillfällen och vi ser till att ligga i teknikens framkant. Just nu etablerar vi exempelvis STELPA (Smart TEknik Lyfter PatientArbetet), där vi använder iPads för att få mer tid för patientarbete och bättre inkludera patient och närstående i vårdflödet. Det är en spännande utveckling som är rolig att vara en del av, avslutar Yvonne och Mia.

Praktikertjänst N.Ä.R.A.
Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB är ett helägt dotterbolag i Praktikertjänst AB, som är Sveriges äldsta vårdföretag inom privat entreprenörsdriven hälso- och sjukvård. Bolaget bedriver geriatrisk vård vid Handengeriatriken och Löwetgeriatriken, samt har ASIH-verksamheter i södra, västra och norra delen av Stockholms län.

Löwetgeriatriken
Löwenströmska sjukhuset
194 89 Upplands Väsby
Tel. vxl: 08-599 093 00
E-post: yvonne.jonsson.1@ptj.se
www.praktikertjanstnara.se