Presentation

I Sörmland är både patienter och personal i fokus

Publicerad 13 mars 2018

Åsa Andersson sjukhuskoordinator på Mälarsjukhuset där Resursenheten ingår, Mattias Godlund, enhetschef på sjukvårdens larmcentral och Carina Erlandson, vård­enhetschef på Ögonkliniken i Eskilstuna. Foto: Pierre Pocs
Åsa Andersson sjukhuskoordinator på Mälarsjukhuset där Resursenheten ingår, Mattias Godlund, enhetschef på sjukvårdens larmcentral och Carina Erlandson, vård­enhetschef på Ögonkliniken i Eskilstuna. Foto: Pierre Pocs
Landstinget Sörmland har under en längre period valt att utveckla sina avdelningar för att förbättra villkoren för både patienterna och de anställda. Nu satsar landstinget ytterligare på att vidareutveckla såväl sitt arbetssätt som vårdkvaliteten.

Vårdens snabba utveckling innebär både möjligheter och utmaningar och det gäller för de svenska landstingen att hålla sig à jour med nya metoder och rön. I Landstinget Sörmland har man valt att möta utmaningarna med bästa tänkbara verktyg – sina medarbetare.
– Bara under de senaste tio åren har vårt arbetssätt förändrats väldigt mycket. Det har tillkommit nya behandlingsbara diagnoser och gränserna för vem som arbetar med vad har flyttats för att kunna möta det ökade patientflödet. Det är utvecklande och förutsätter att man hänger med i sin fortbildning och vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling, berättar Carina Erlandson, som är vårdenhetschef på Ögonkliniken i Eskilstuna.
Carina har varit ögonsjuksköterska sedan 1986 och har arbetat vid Ögonkliniken på Mälarsjukhuset sedan 1989. Sedan ett år är hon vårdenhetschef.
– Det är ett roligt och tacksamt jobb som är i ständig förändring. För att möta behovet av utveckling finns såväl interna som externa utbildningar som hjälper oss att stärka vår kompetens, berättar hon. För de sjuksköterskor som är intresserade av ögonsjukvård erbjuder vi betalad vidareutbildning.

Bygger en viktig funktion
Kollegan Mattias Godlund, enhetschef på sjukvårdens larmcentral, ger Carina sitt medhåll och betonar att utvecklingssatsningarna tar sina avstamp i de olika enheternas unika behov.
– Tidigare drevs larmverksamheten av en extern aktör, men sedan i november sköts den i landstingets egen regi och 112-samtalen besvaras av sjuksköterskor. Det är en ganska unik verksamhet; vi gör akuta medicinska bedömningar över telefon, vilket innebär snabba beslut och många patientmöten varje dag. Det är oerhört stimulerande, men ställer ganska specifika krav på medarbetarnas kompetens.
Landstinget tog över prioritering av 112-samtal och dirigering av ambulanserna med önskan att förbättra och effektivisera arbetet. Även om syftet med larmcentralen är att höja kvaliteten på bedömningarna, har det redan medfört en minskning av både antalet ambulansuppdrag och antalet Prio 1-uppdrag vilket ger en ökad ambulansberedskap för Sörmlands invånare.
– Det är intressant att vara med och bygga upp en så viktig funktion, och väldigt roligt att se att vi gör nytta. För att se till att våra medarbetare besitter relevanta kunskaper erbjuder vi utbildningstillfällen halvårsvis, som exempelvis inkluderar HLR-repetition, samtalsmetodik, medicinskt beslutsstöd och mycket annat.

Tillgodoser sjuksköterskornas krav
Styrkan hos landstingets resursenhet ligger i möjligheten för sjuksköterskorna att se en uppsjö olika avdelningar inom samma arbetsplats. Åsa Andersson, sjukhuskoordinator vid Resursenheten, betonar att det resulterar i en bred kompetensbas och en varierad och spännande arbetssituation.
– Vår utveckling beror lite på övriga avdelningar, men det innebär också att vi får ta del av enormt många olika arbetssätt och situationer. Det skapar också möjligheten för våra sjuksköterskor att verkligen få insikt i var de trivs bäst och vad de vill fördjupa sig inom – man får i mångt och mycket ta ansvar för sin egen kompetensutveckling och alla utformar en individuell kompetensplan i samråd med sin chef. Vi försöker tillgodose allas krav, vare sig det gäller utbildning, schemaläggning eller möjlighet för återhämtning.

Förbättrad patientsäkerhet
Alla tre är överens om att Landstinget Sörmlands satsningar på medarbetarna har lett till förbättrad patientsäkerhet, vilket till syvende och sist är det absolut viktigaste.
– Våra avdelningar har olika förutsättningar och olika utmaningar, men tack vare att landstinget har valt att så tydligt fokusera på sjuksköterskornas villkor och behov har vi fått mycket bättre förutsättningar för att ha patientsäkerhet och patient i centrum. Landstinget äger hela vårdkedjan; vi följer patienterna från samtal via ambulans till sjukhus och kan därmed säkerställa att vi har en personcentrerad vård, med rätt åtgärd i rätt tid. Det är det centrala, avslutar Åsa.

Landstinget Sörmland
Sörmland ska bli Sveriges friskaste län. För att komma dit behöver Landstinget Sörmland arbeta långsiktigt och strategiskt med att främja varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning och för att förebygga sjukdom och ohälsa. Som nyexaminerad sjuksköterska får du personlig inskolning och en mentor, och erbjuds ett särskilt introduktionsprogram.

Landstinget Sörmland
Tel vxl: 0155-24 50 00
E-post: landstinget.sormland@dll.se
www.landstingetsormland.se

Följ oss gärna på facebook:
www.facebook.com/lstsormlandJobbahososs