Intern bemanningsverksamhet – trygghet för beställare

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Johanna Ramstedt, sektionschef för Bemanningscentrum på Karolinska universitetssjukhuset.
Johanna Ramstedt, sektionschef för Bemanningscentrum på Karolinska universitetssjukhuset.

Genom att anlita den interna bemanningsverksamheten på sjukhuset kan uppdragsgivaren säkerställa att sjuksköterskan har erfarenhet av sjukhusets rutiner och arbetssätt. Intern bemanning kan även erbjuda sjuksköterskor som arbetat vid de olika enheterna flera gånger tidigare.

– Fördelarna för sjuksköterskor med att arbeta vid interna bemanningsorganisationer på ett stort sjukhus är många. En intern bemanningsverksamhet kan erbjuda en trygg tillsvidareanställning. Sjuksköterskor som arbetar via interna bemanningsenheter har även större möjligheter att ta del av interna utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling, säger Johanna Ramstedt, sektionschef för Bemanningscentrum på Karolinska universitetssjukhuset.

Kompetensen kvar på sjukhuset
Hon har varit sjuksköterska sedan 1995 och arbetade på olika sjukhus i Stockholmsregionen, i huvudsak via externa bemanningsföretag, innan hon började på Karolinskas Bemanningscentrum 2004, där hon är sektionschef sedan 2006.
– En av de främsta fördelarna för sjukhusverksamheten med att anlita en intern bemanningsverksamhet är att det är mer kostnadseffektivt och att kompetensen finns kvar på sjukhuset. Med en intern bemanningsverksamhet har sjukhuset även goda möjligheter att styra bemanningssjuksköterskorna till den avdelning där behovet är som störst, eller där man kan se den största effekten på antal öppna vårdplatser säger Johanna Ramstedt.

Hög lägstanivå
– Fördelarna med att anlita ett internt bemanningsbolag är att sjuksköterskorna har kunskap om arbetssätt och rutiner, vilket gör att arbetet flyter på bra. Lägstanivån är hög bland de sjuksköterskor som kommer från interna bemanningsbolag eftersom de ofta återkommer till samma uppdragsgivare, säger Eva Berggren Josefsson, områdeschef på Ortopeden på Skåne universitetssjukvård.
Eva Berggren Josefsson har arbetat som sjuksköterska sedan början av åttiotalet och är även utbildad barnsjuksköterska. Sedan 1990 har hon haft chefspositioner och sedan 2010 är hon områdeschef på Ortopeden. En fördel med att anlita interna bemanningsbolag är, enligt Eva Berggren Josefsson, möjligheten att etablera ett långsiktigt samarbete som även inkluderar kompetensutvecklingsinsatser.

Prova olika verksamheter
– För sjuksköterskorna är den starka tillhörigheten till sjukhuset en fördel med att jobba på ett internt bemanningsbolag. För sjuksköterskor som vill prova på olika verksamheter inom sjukhuset är steget ofta mindre till att börja jobba på ett internt än på ett externt bemanningsbolag. Det ger dem värdefull erfarenhet, attraktiv kompetens och en unik inblick i sjukhusets olika verksamheter, säger hon.