Ska vårdbiträden införas?

Publicerad 13 mars 2018

56 procent av sjuksköterskorna anser att vårdbiträden ska införas igen. Vissa anser att vårdbiträden ska införas för enklare uppgifter för att avlasta mer kvalificerade yrkesgrupper. Kritiker menar att sjukvården är alldeles för kvalificerad och att vårdbiträden inte har tillräcklig kompetens. Vad anser du?

Bör vårdbiträden införas i svensk sjukvård?