Njurmedicin – bredd inom ett smalt område

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Beatrice Olsson Duse

Jennie Welin-Berger, vårdenhetschef på öppenvården njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset och Maria Ageborg är omvårdnadschef på Kungsholmsdialysen.
Jennie Welin-Berger, vårdenhetschef på öppenvården njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset och Maria Ageborg är omvårdnadschef på Kungsholmsdialysen.
Vill man som sjuksköterska ha bredd inom ett smalt område är njursjukvård ett intressant val. Området rymmer många spetskompetenser och utvecklingsmöjligheter.

Alla grundutbildade sjuksköterskor kan arbeta inom njursjukvård.
– Är man inte rädd av sig och vågar prova nya saker är hemodialys ett bra val. Man får en lång och gedigen inskolning. Man kan även arbeta inom mottagningsverksamhetens alla delar samt inom dagvården. Njursviktskoordinator, forskningssjuksköterska eller särskild omvårdnadskompetens inom njurtransplantation och njurdonation är exempel på sjuksköterskefunktioner inom njurmedicin med spetskompetens, säger Jennie Welin-Berger, vårdenhetschef på öppenvården njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset.

Njurmedicinsk utbildning
Möjligheter till utveckling och kompetensökning finns inom hela det njurmedicinska området. En av de stegvisa delarna i utvecklingen är kopplad till utbildning och omfattar bland annat njurmedicinsk grund- och fortsättningskurs. Kurserna arrangeras av Karolinska universitetssjukhuset tillsammans med njurmedicin på Danderyds sjukhus.
Ett verktyg som nu införs inte bara inom njursjukvården utan inom hela Stockholms läns landsting är kompetensmodellen. Kompetensmodellen visar var sjuksköterskan befinner sig och på erfarenheten som sjuksköterskan behöver ha för att behärska ett visst arbetsområde.
– Det kan handla om nya arbetsuppgifter eller utbildningar på högskolenivå för att öka kunskapsnivån, säger Jennie Welin-Berger.

Självdialys
Maria Ageborg är omvårdnadschef på Kungsholmsdialysen som arbetar med självdialys.
– Förutom erfarenheten behöver man vara trygg i sin roll och i omvårdnadsarbetet samt intresserad av att utbilda patienten. Det är patienten som ska stärkas och bli expert på sin sjukdom och hälsa samt behandlingen av den. Tillsamman med njursviktskoordinatorn och den behandlande läkaren väljer patienten vilken typ av dialyssjukvård som passar bäst. Valet av dialysform speglar ofta patientens egenvårdsförmåga och ålder, säger Maria Ageborg.