Presentation

Omvårdnad högt på agendan vid funktion PMI

Publicerad 10 oktober 2018

Anna Björne, Jenny Persson, Anna Falk och Sandra Månsson är alla specialistsjuksköterskor på funktion Perioperativ medicin och intensivvård. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anna Björne, Jenny Persson, Anna Falk och Sandra Månsson är alla specialistsjuksköterskor på funktion Perioperativ medicin och intensivvård. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vid funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna finns många valmöjligheter för sjuksköterskor. Här finns en unik utbildningsorganisation, goda möjligheter att göra karriär och forska och det satsas kraftigt på omvårdnadsutveckling.

Fyra av funktionens totalt sju omvårdnadsansvariga, Sandra Månsson, Anna Björne, Anna Falk och Jenny Persson, är alla specialistsjuksköterskor inom något av områdena anestesi, intensivvård eller operationssjukvård. De har varit sjukhuset och funktionen trogna i många år, inte minst för de många karriärmöjligheterna.
– Här finns plats att växa och prova på nya roller. Det finns tydliga karriärvägar genom användning av kompetensstege, möjligheten att specialisera sig, roller som biträdande universitetssjuksköterskor/universitetssjuksköterskor eller som vi, omvårdnadsansvariga. Det är ett omväxlande och roligt arbete – dagarna går aldrig att förutsäga och det är en stor variation, berättar Sandra Månsson och Anna Falk.

Skapar omvårdnadsnätverk
Sjukhuset har alla tänkbara specialiteter och skapar möjligheter för medarbetarna att kunna utföra universitetssjukvårdens samtliga uppdrag: sjukvård, forskning och utbildning. Tempot är utmanande och ibland högt, men stämningen är stöttande och man hjälps åt. Alla fyra är överens om att man skapar en extra familj utöver ens vanliga.
– Vi lär av varandra och kan på så sätt förbättra vården. I egenskap av perioperativt omvårdnadsansvariga blir detta särskilt aktuellt eftersom vi skapar nätverk med andra teman inom patientflödet, där vi tillsammans kan utveckla omvårdnaden. Genom den här rollen kan vi samarbeta på ett effektivare sätt, med att exempelvis etablera nya kvalitetsindikatorer och granska rutiner eller komplikationer, konstaterar Jenny och Anna Björne. Som omvårdnadsansvariga deltar vi i ledningsråd för våra respektive funktionsområden, där vi kan ha en direkt dialog med ansvariga chefer om omvårdnadsrelaterade frågor på ett strategiskt plan.

Omvårdnad – en unik kompetens
De är alla ense om att det är ett stort steg framåt att omvårdnaden äntligen har hamnat på agendan på allvar, och att vården till sist har insett vilken avgörande betydelse den har för patientens hälsa, välbefinnande och tillfrisknande.
– Det är en unik kompetens som behöver utvecklas och drivas framåt och här har det blivit vår uppgift. Vi håller oss à jour med nya rön, utvärderar och kartlägger strategiska förbättringsåtgärder och hjälper till med att coacha och informera våra kollegor. Det är ett spännande och viktigt arbete, avslutar de.

Funktion Perioperativ medicin och intensivvård
Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) är Karolinska Universitetssjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna. Genom högkvalitativ och innovativ vård, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övrig verksamhet bidrar PMI med specialistkompetens och metoder för bästa behandling av våra patienter.

Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00

Kontakt:
magnus.flodberg@sll.se
liz.rauhofer@sll.se
ann-britt.j.johansson@sll.se
erika.tarnblom@sll.se

www.karolinska.se