Politiska ledamöter bör ha sjukvårdskompetens

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

93 procent av sjuksköterskorna anser att det bör ställas krav på relevant sjukvårdskompetens hos politiskt tillsatta ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnderna.

– Undersökningsresultatet är i allra högsta grad relevant. Många sjuksköterskor betraktar det nog som ett viktigt ställningstagande att kräva relevant kompetens, i synnerhet eftersom de själva erfarit konsekvenserna av den bristande kompetens som ofta råder bland de politiskt tillsatta beslutsfattarna, säger Anna Forsberg, sjuksköterska, professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.

Komplexitet kräver kompetens
Hon anser att hälso- och sjukvårdens komplexitet kräver kompetens, liksom att en god förståelse för mänskligt beteende och människors behov borde vara obligatoriska hos samtliga politiska ledamöter.
– Om ledamöterna skulle ha relevant sjukvårdskompetens skulle fler beslut grundas på en förståelse för hur sjukvården fungerar och hur människors behov vid möten med vården ser ut. Det skulle i sin tur innebära en avgörande skillnad för sjuksköterskors arbetssituation, säger Anna Forsberg.

Bör det finnas krav på relevant sjukvårdskompetens hos politiskt tillsatta ledamöter i landstingens och regionernas hälso- och sjukvårdsnämnder?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.