Självständig och kunna fungera i team

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Eva Domanders, sjuksköterska, ordförande i branschorganisationen Kompetens­företagen och vd på bemanningsföretaget Klara.
Eva Domanders, sjuksköterska, ordförande i branschorganisationen Kompetens­företagen och vd på bemanningsföretaget Klara.
Utöver rätt kompetens och erfarenhet är förmågan att kunna arbeta självständigt, fatta egna beslut och samtidigt fungera i team avgörande för en bemanningssjuksköterska.

– Sjuksköterskor från bemanningsföretag bör anlitas vid behov, oavsett om det är planerat eller akut, säger Eva Domanders, sjuksköterska, ordförande i branschorganisationen Kompetens­företagen och vd på bemanningsföretaget Klara.
Relevant kompetens och erfarenhet är det i särklass viktigaste kriteriet för att anlita en sjuksköterska från ett bemanningsföretag. På andra- och tredjeplats hamnade att kunna arbeta självständigt och att kunna samarbeta i team.

Ge det lilla extra
– Utöver rätt kompetens är förmågan att både kunna arbeta självständigt, fatta egna beslut och samtidigt fungera i team avgörande för en bemanningssjuksköterska. Ytterligare en viktig egenskap är att verkligen kunna ge det där lilla extra och vara beredd att kavla upp ärmarna när det behövs, säger Eva Domanders.
– En oroväckande tendens är att allt fler sjuksköterskor attraheras av bemanningsföretag utan kollektivavtal som erbjuder en hög grundlön. Jag vill därför uppmana sjuksköterskor att tänka långsiktigt genom att välja ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal med Vårdförbundet, säger Eva Domanders.