Variationsrikt och utvecklande som ortopedisjuksköterska

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Erika Evald, omvårdnadschef på ortopediska kliniken i Region Örebro län.
Erika Evald, omvårdnadschef på ortopediska kliniken i Region Örebro län.
Ortopedi är en bred medicinsk specialitet som omfattar behandling av frakturer och andra skador på rörelseapparaten. Ortopedi omfattar alltifrån smärtlindring till proteskirurgi samt pre- och postoperativ vård. Behovet av sjuksköterskor är stort och utvecklingsvägarna många.

– Många associerar nog ortopedi med äldre patienter som opereras i samband med en höftfraktur, men inom ortopedin behandlar vi patienter i alla åldrar, säger Erika Evald, omvårdnadschef på ortopediska kliniken i Region Örebro län. Hon är sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad och har arbetat med ortopedi under hela sin karriär.
Ortopedi erbjuder många utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor. Man kan förstås utbilda sig till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, där ortopedi ingår som en obligatorisk del. Exempel på andra utvecklingsvägar är att stärka sin kompetens inom ett specifikt område, exempelvis smärtbehandling, nutrition eller att förebygga och behandla trycksår.

Kombinera med forskning
– Att kombinera kliniskt arbete med forskning är ytterligare ett alternativ, och behovet av omvårdnadsforskning inom ortopedi är stort. Som sjuksköterska på en ortopedavdelning arbetar du i allmänhet i ett team med bland annat läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, säger Erika Evald.
För att arbeta som sjuksköterska inom ortopedi krävs ingen specialistutbildning, däremot är det självklart en fördel om man har en specialistutbildning i antingen kirurgisk vård eller som operationssjuksköterska. Ett intresse för att utvecklas och lära sig mer om ortopedi är ett stort plus. Erika Evald, som själv upptäckte ortopedin redan under sin grundutbildning, anser att det är ett område som verkligen är värt att satsa på för såväl nyutexaminerade som erfarna sjuksköterskor.

Positiv förändring för patienten
– Jag tycker definitivt att ortopedi är det roligaste medicinska området att verka inom som sjuksköterska. Det är variationsrikt och man får möjlighet att stötta patienten såväl inför som under och efter en operation. Det är också en positiv medicinsk specialitet eftersom vi ofta ”lagar” patienten, och åstadkommer en klar, positiv förändring. Ortopedin kombinerar tankeverksamhet med praktiskt sjuksköterskearbete, man får utmana sig själv men är samtidigt en del av ett team som man kan förlita sig på, säger Erika Evald.