Ortopedi

Bred specialitet med utvecklingsvägar

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Göran Ekeberg
Viktor Näslund, biträdande verksamhetschef på Ortopeden och handkirurgen på Akademiska sjukhuset. Foto: Göran Ekeberg
Viktor Näslund, biträdande verksamhetschef på Ortopeden och handkirurgen på Akademiska sjukhuset. Foto: Göran Ekeberg

Ortopedi är ett brett kliniskt område med fokus på sjukdomar och skador i rörelseapparaten. Sjuksköterskor finns representerade i hela den ortopediska vårdkedjan, från öppenvård och koordination inför operation till pre- och postoperativ omvårdnad.

Ortopedin erbjuder sjuksköterskor goda möjligheter till specialisering, forskning och en mångsidig klinisk erfarenhet.
– En fördel med att arbeta inom ortopedin är att sjuksköterskor ofta ingår i tvärprofessionella team med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. För sjuksköterskor som vill skaffa sig en bred klinisk erfarenhet är ortopedin ett utmärkt val. Många av våra patienter är äldre och multisjuka, vilket innebär att man får en mångsidig erfarenhet inom bland annat internmedicin, säger Viktor Näslund, biträdande verksamhetschef på Ortopeden och handkirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han inledde sin karriär på ortopeden som nyutexaminerad sjuksköterska 2001 och började efter många år som kliniskt verksam sjuksköterska en chefskarriär.

”Ortopedi är ett medicinskt fält där man många gånger ser snabba och konkreta resultat.”

Snabba och konkreta resultat
Möjligheten att möta patienter i olika åldrar och med varierande ortopediska behov var några faktorer som fick Viktor Näslund att söka sig till ortopedin för 22 år sedan.
– Ortopedi är dessutom ett medicinskt fält där man många gånger ser snabba och konkreta resultat, vilket gör att patienterna ofta har positiva associationer till den omvårdnad vi ger. Vi ser konkreta resultat på relativt kort tid. Ett enkelt exempel är när en patient som kommit till oss med brutet ben så småningom kan gå igen, säger han.

Intressant och omväxlande
Inom ortopedin kan sjuksköterskor utvecklas kliniskt genom att bli experter på trycksår, smärtbehandling eller fallhantering. De kan även nischa sig mot ortopediska skador i specifika kroppsdelar, som rygg eller höft. Att bli chef är också en karriärväg, liksom att kombinera forskning med klinisk tjänstgöring.
– Behovet av sjuksköterskor i de ortopediska verksamheterna är stort. Såväl erfarna som nyutexaminerade sjuksköterskor har goda skäl att söka sig till ortopedin, som också behöver specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation, ortopedisk omvårdnad och geriatrik. Jag vill gärna slå ett slag för att sjuksköterskor kan ha en minst lika intressant och omväxlande karriärutveckling i ortopedin som i exempelvis akutsjukvården eller ambulanssjukvården, säger Viktor Näslund.