Bättre arbetsvillkor krävs för att vända utvecklingen

Publicerad 21 mars 2019
Text: Marianne Sjöberg

Den i särklass viktigaste åtgärden för att för att vända utvecklingen i svensk sjukvård är att förbättra arbetsvillkoren för personalen. Det måste finnas en attraktiv löneutveckling för sjuksköterskor samtidigt som övriga arbetsvillkor förbättras så att sjukvården blir en attraktiv arbetsplats.

De 2/3 av sjuksköterskorna som svarade att utvecklingen inom sjukvården går åt fel håll fick följdfrågan “Vilka åtgärder anser du måste vidtas för att vända utvecklingen till att gå åt rätt håll inom svensk sjukvård?” Här följer en sammanfattning av sjuksköterskornas åtgärder.

Löneutveckling
Lönesättning och löneutveckling för sjuksköterskor har diskuterats under en lång tid. På frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas för att vända utvecklingen inom svensk sjukvård hamnar återigen högre lön i centrum. Man menar dock att lönen måste ses i ett större sammanhang och tillsammans med andra åtgärder.
En bättre lönesättning kan också få sjuksköterskor med stor kompetens att komma tillbaka till sjukvården.
”Att vara sjuksköterska är inte ett kall, vi vill ha rimligt betalt för det arbete vi gör.”
Man menar också att pengarna måste finnas, eftersom man hyr in dyr personal från bemanningsföretag när det är brist.

Övriga arbetsvillkor
Löneutvecklingen bör vara rimlig under lång tid och också i kombination med vidareutbildning och större kompetens. Arbetstider och schemaläggning hör också ihop med lönesättning. Många menar att fler önskar arbeta 80% och få full lön. Anledningen är att bristen på sjuksköterskor till stor del beror på att man inte orkar arbeta heltid med det höga tempo och stora ansvar som många sjuksköterskor på sjukhus har idag.
Att överbemanna personalstyrkan för att ge en hållbar arbetssituation nämns. Det ger som följd att arbetsmiljön blir bättre för samtliga på en avdelning. Tillräckligt mycket personal sätter också patienten i fokus igen, då sjuksköterskornas ständiga tidsbrist är en stor fara för patientsäkerheten.

Besluten för sjukvården
Det är en förutsättning att chefer och politiker som ska styra lyssnar på den personal som ska genomföra deras beslut. Man efterlyser kortare beslutsvägar och delaktig personal för att ha kvar kontinuiteten kring patienterna.

Förstatligande
Att förstatliga vården skulle ge bättre förutsättningar för jämlik vård i hela Sverige. ”En stor nationell insats på regeringsnivå där ingen skyller på någon annan, utan alla jobbar mot samma mål.”
”Regeringen måste ta ansvar. Det går inte att lägga allt på kommuner och landsting – det har redan gått för långt.”
Ett gemensamt journalsystem underlättar för personalen och minskar kostnaderna istället för att olika landsting har egna it-lösningar.

Åtgärder som krävs för att vända utvecklingen i svensk sjukvård
1. Rimliga löner och bättre löne­utveckling.
2. Förbättrade övriga arbetsvillkor.
3. Förbättrad arbetsmiljö, arbets­belastning och arbetstider.
4. Överbemanna personalstyrkan.
5. Beslutsfattarna måste lyssna på personalen.
6. Förstatligande av sjukvården för jämlik vård och gemensamma mål.
7. Gemensamma journal- och it-system.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.