Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Publicerad 21 mars 2019
Text: Redaktionen

Vilka bemanningsföretag för sjuksköterskor har sjuksköterskorna erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården, och vilka bemanningsföretag levererar en tjänst med bra kvalitet?

NursePartner och Dedicare Nurse är de bemanningsföretag som flest sjuksköterskor har erfarenhet av som leverantör. Cirka 20% av sjuksköterskorna har erfarenhet av dem.
Det andra diagrammet visar andel av de sjuksköterskor som har erfarenhet av respektive bemanningsföretag, som anser att företaget har levererat en tjänst med bra kvalitet.

Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor har du erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården? Ange gärna flera.
Vilka av följande bemanningsföretag för sjuksköterskor anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet? Ange gärna flera.

För få sjuksköterskor hade erfarenhet av Docia, Hedera Helse, Svensk Vårdsupport och Vårdlänken som leverantör för att de skulle kunna bedömas kvalitetsmässigt.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.