Erfarna sjuksköterskors löner måste höjas

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Ingrid Allerstam, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och intensivvård och Lotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset.
Ingrid Allerstam, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och intensivvård och Lotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset.
En grundutbildad sjuksköterska med 15 års yrkes­erfarenhet bör ha en månadslön på 40 000 kronor. En specialistutbildad sjuksköterska med 15 års erfarenhet som specialist bör ha en månadslön på 48 000 kronor. Det anser sjuksköterskorna i en nyligen genomförd undersökning.

– Dessa lönenivåer är för låga. Det är absolut rimligt med högre löner än så. Kompetensnivån hos grundutbildade sjuksköterskor med femton års yrkeserfarenhet varierar liksom kraven för olika tjänster. Det gäller även för specialister. I lönesättningen måste det göras en korrekt värdering av varje enskild sjuksköterskas kompetens och erfarenhet, säger Ingrid Allerstam, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och intensivvård. Hon har jobbat arton år i klinisk verksamhet, i huvudsak inom akutsjukvården. Sedan 2012 är hon förtroendevald i Vårdförbundet.
Vårdförbundets kongress tog i maj 2018 beslut om att medellönen ska vara minst dubbelt så hög som ingångslönen.

Avgörande för sjukvården
Hon betraktar det som helt avgörande för sjukvårdens utveckling att erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor får en konkurrenskraftig löneutveckling.
– Löneutveckling under hela yrkeslivet är avgörande för att arbetsgivarna ska kunna rekrytera och behålla erfarna medarbetare som behövs för att sjukvården ska fungera. En löneutveckling som följer sjuksköterskornas kompetens, ansvarsnivå och svårighetsgrad i arbetet borde vara en självklarhet. Det ska även vara självklart att sjuksköterskor får en löneutveckling som är likvärdig med andra jämförbara akademiska yrken, säger Ingrid Allerstam.

Introducerar och handleder
Hon anser att erfarna sjuksköterskor fyller en nyckelfunktion för att säkra vårdens kvalitet, handleda kollegor och utveckla vården.
Ingrid Allerstam betonar vikten av att få erfarna sjuksköterskor att vilja stanna kvar i den kliniska verksamheten, inte minst eftersom de introducerar och handleder kollegor samt sjuksköterskor under utbildning.
– I dagsläget saknas tyvärr erfarna sjuksköterskor på många arbetsplatser. Många känner sig tvingade att säga upp sig från ett jobb de trivs med eftersom de inte får någon löneutveckling, säger hon.

Erfarna garanterar vårdkvalitet
– De lönenivåer som nämns i undersökningen är helt klart rimliga, både för grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet. Lönenivåerna borde vara ännu högre utifrån sjuksköterskornas kompetens, ansvarsområde och betydelsen av vårt arbete, säger Lotta Dickman, som varit sjuksköterska i tjugoåtta år och arbetar som intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset.
Hon hänvisar till forskning som visar att såväl vårdkvaliteten som effektiviteten i arbetet förbättras på arbetsplatser där de erfarna sjuksköterskorna och specialistsjuksköterskorna stannar kvar.

Utarmar kompetenskapitalet
– Erfarna sjuksköterskor är en ovärderlig resurs i hälso- och sjukvården. Många som säger upp sig försvinner från den kliniska verksamheten, vilket förstås minskar tillgången på handledare och medarbetare som kan introducera nyanställda. Det utarmar också det erfarenhetsbaserade kompetenskapitalet på arbetsplatsen. För att uppnå rätt dynamik på en arbetsplats krävs en mix av sjuksköterskor med varierande yrkeserfarenhet, vilket ofta saknas idag, säger Lotta Dickman.
Hon understryker vikten av att de erfarna sjuksköterskorna arbetar nära patienten. Det minskar bland annat vårdköerna och antalet inställda operationer. Det möjliggör även den viktiga kompetensöverföringen sjuksköterskekollegor emellan.
– Den erfarenhetsbaserade kompetensen är värdefull i alla yrken, men i sjuksköterskeyrket har denna kompetens inte fått tillräckligt erkännande, vilket bland annat märks på en bristande löneutveckling för erfarna och specialister, säger Lotta Dickman.

Vilken månadslön anser du att en erfaren sjuksköterska (ej specialistutbildad) med cirka 15 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska bör ha?

I genomsnitt anser sjuksköterskorna att en ej specialistutbildad sjuksköterska med cirka 15 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska bör ha 40 000 kr i månadslön.
Vilken månadslön anser du att en erfaren specialistsjuksköterska med cirka 15 års erfarenhet som specialist bör ha?

I genomsnitt anser sjuksköterskorna att en specialistsjuksköterska med cirka 15 års yrkeserfarenhet som specialist bör ha 48 000 kr i månadslön.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.