Har inte tid att utveckla omvårdnaden

Publicerad 21 mars 2019
Text: Redaktionen

Två tredjedelar av sjuksköterskorna har för lite eller ingen tid till att utveckla omvårdnaden och implementera ny kunskap. Endast sex procent av sjuksköterskorna har gott om tid till det.

Omvårdnadsinsatserna står för mer än 50 procent av verksamheten inom hälso- och sjukvården och har stor, och ibland livsavgörande betydelse, för att tillgodose patienternas fundamentala behov. En utveckling av omvårdnaden och implementering av ny kunskap är därför oerhört viktig för att göra vården både bättre och säkrare, förebygga vårdskador och minska ojämlikhet.
Genom att sätta av mer tid till utveckling av omvårdnad och implementering av ny kunskap för sjuksköterskor höjs dessutom statusen på omvårdnaden inom hälso- och sjukvården.

Hur mycket tid har ni på er arbetsplats för att utveckla omvårdnaden och implementera ny kunskap?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.