Konsulter behövs för att täcka vakanser

Publicerad 21 mars 2019
Text: Redaktionen

6 av 10 sjuksköterskor anger att deras verksamhet i olika omfattning anlitar sjuksköterskor från bemanningsföretag. Sjuksköterskornas verksamheter har främst behov av sjuksköterskor från bemanningsföretag för att täcka vakanser och vid semestertider, men även vid sjukfrånvaro, för att hantera det dagliga patientflödet, uppfylla vårdgarantin och hålla vårdplatser öppna.

I vilken omfattning anlitar din verksamhet sjuksköterskor från bemanningsföretag?
I vilka sammanhang har ni främst behov av tjänster från bemanningsföretag för sjuksköterskor? Ange gärna flera.

1. För att täcka vakanser
2. Vid semestertider
3. Vid sjukfrånvaro
4. För att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin
5. För att kunna hålla vårdplatser öppna
6. Vid arbetstoppar
7. För en få en viss specialistkompetens
8. För att tillföra kompetens och erfarenhet till arbetsgruppen
9. För att med kort varsel få in en interimschef
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.