Omvårdnad med tillräcklig kvalitet oftast inte möjlig

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En klar majoritet av sjuksköterskorna kan inte bedriva omvårdnadsarbete på den kvalitetsnivå som de anser nödvändig. Ett grundproblem är att omvårdnad överlag inte värdesätts tillräckligt högt i sjukvården, vilket förstås påverkar patientsäkerheten.

– Undersökningsresultatet förvånar mig inte. Problemet med att patienten blir lidande på grund av utebliven omvårdnad är inte nytt, och inte heller ett problem enbart i Sverige. Både den kliniska erfarenheten och vetenskapen har länge visat tydligt på problematiken, säger Therese Avallin, som är specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård sedan 2013 och ordförande i Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård. Sedan 2014 är hon även doktorand inom omvårdnad.

Therese Avallin, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
Therese Avallin, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
Ohållbar arbetssituation
Det främsta skälet till undersökningsresultatet är, enligt Therese Avallin, att sjukvården traditionellt sett styrs av medicin som vetenskap, i kombination med kravet på produktion och kortsiktiga besparingar.
– Det lämnar inte tillräckligt med utrymme för att se till patientens hela behov, vilket i sin tur får konsekvenser som bristande patientsäkerhet. I många fall leder det till en ohållbar arbetssituation där man som sjuksköterska inte har möjlighet att göra sitt jobb, vilket gör att många känner sig tvingade att söka sig bort från sjukvården. Det är uppenbart att en arbetsplats som inte efterfrågar eller värdesätter sjuksköterskans kompetens, omvårdnad, inte heller är attraktiv som arbetsgivare. Men det finns bra exempel på enheter där man lyckats prioritera upp omvårdnadskompetensen, och det är av högsta vikt att lära och ta efter, inte minst för att kunna bedriva en patientsäker vård, säger hon.

Likställ omvårdnad och medicin
När sjuksköterskorna inte kan ge rätt omvårdnad leder det, enligt Therese Avallin, till att patienterna blir missnöjda med vården och i högre grad drabbas av komplikationer, förlängda vårdtider och död. På en övergripande nivå, för att få en hållbar arbetssituation som sjuksköterska likväl som en patient­säker vård måste det medicinska paradigmet förenas med omvårdnad som en likvärdig vital kompetens. Hon anser det inte som försvarbart att man som sjuksköterska ska behöva kämpa för att få göra sitt jobb.
– Omvårdnad är ett eget vetenskapligt ämne där forskningen visar att den högre kompetensen inom ämnet är nödvändig för en säker vård. För att sjuksköterskeyrket ska vara attraktivt är det viktigt att det finns en tydlig prioritering av omvårdnaden och omvårdnadskompetensen från arbetsgivaren, i form av styrning och ledarskap i omvårdnad, anställningsvillkor samt progression i vidare yrkeskarriär, säger hon.

Har du förutsättningar att bedriva omvårdnadsarbete på den kvalitetsnivå som du anser nödvändig?
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.