Presentation

Centraloperation – sjukhusets hjärta i Kristianstad

Publicerad 14 oktober 2019
Helena Kayondo, operationssjuksköterska och Helén Berthelson, enhetschef för IVA. Foto: Kimme Persson
Helena Kayondo, operationssjuksköterska och Helén Berthelson, enhetschef för IVA. Foto: Kimme Persson

På Centraloperation i Kristianstad opereras patienter med en stor bredd av dia-gnoser, vilket innebär en lärorik och intressant miljö där medarbetarna ständigt ställs inför nya utmaningar. Samtidigt satsas det stort på fortbildning och utveckling.

På Centralsjukhuset finns en vi-känsla och korta beslutsvägar, såväl på enheterna som på sjukhuset i stort.
– Vi känner varandra och jobbar nära ihop. På An/Op/IVA är vi många som har arbetat väldigt länge och vi trivs tillsammans. Som specialistsjuksköterska får man ta sig an andra uppgifter än på ett större sjukhus beroende på den variation som finns i patienternas sjukdomstillstånd. Det ger bred och djup kompetens, säger enhetschefen för IVA, Helén Berthelson, som också är vikarierande verksamhetschef.
Alla sjuksköterskor på anestesi, operation och IVA har specialistutbildning, men det finns alltjämt mycket kunskap att inhämta efter specialistutbildning. Intresserade medarbetare erbjuds master-, fördjupnings- och universitetsstudier.

Riktar in sig på sektionering
Det finns mycket kunskap att ta till sig på de respektive enheterna. Exempelvis finns det möjlighet att fördjupa sig inom ortopedi, öron-näsa-hals eller gynekologi och mycket mer.
– Det krävs både fördjupning och bredd, och här ger vi möjlighet att skaffa sig båda. Framöver behöver vi skapa fler möjligheter till specialiserad kunskap, i synnerhet för operationssjuksköterskor – det är en så oerhört snabb utveckling att det är väldigt svårt att vara helt allmänkunnig. Därför riktar vi allt mer in oss på sektionering. Samtidigt behövs specialistsjuksköterskor med bredd i sin kunskap eftersom den akuta verksamheten är omfattande, konstaterar Helén.
Sjuksköterskor på Centraloperation går utbildningar inom trauma, och enheten uppmuntrar medarbetarna att läsa vidare för att säkerställa kompetensförsörjningen på sjukhuset. För den som är driven och engagerad finns det alltså många möjligheter till utveckling.

Välkomnande och positivt
Helena Kayondo tog sin examen som operationssjuksköterska sommaren 2013. Hon valde att arbeta vid Centraloperation efter att ha haft några dagars praktik där under sin grundutbildning. Sex år senare har hon inte ångrat sitt val en sekund.
– Det var en både spännande och intressant praktik. Det kändes som att komma till en levande verkstad, sjukhusets hjärta. Arbetet var varierande och stämningen var välkomnande och positiv. Det kändes som att det var ett ställe jag skulle trivas på och det gör jag, berättar Helena.
Det fanns ytterligare aspekter som lockade: möjligheten att fokusera på en patient åt gången, bättre arbets-tider och ökad lön spelade också roll för Helenas val.
– Dessutom fick jag studielön under det år jag specialistutbildade mig och fortbildningsmöjligheterna är omfattande. Det var en för bra chans för att missa. Jag fortsätter att utvecklas än idag, bland annat genom regelbundna utbildningsdagar, scenarioträningar, kurs på högskolor och mycket mer. Varje sektion har dessutom en sektionsspecialist som förnyar och utvecklar arbetet, bland annat genom att hjälpa oss att hålla oss à jour med de senaste rönen.

Joakim Jöninger, anestesisjuksköterska.
Joakim Jöninger, anestesisjuksköterska.

Oöverträffad bredd
Kollegan Joakim Jöninger började sin bana som ambulanssjuksköterska, men efter en ganska lång karriär kände han att han var ute efter nya utmaningar. Han sökte sig till ortopedin i Hässleholm, men insåg snart att han trivdes bättre med bredare och mer varierade uppgifter.
– Här på Centraloperation möter vi i princip allt förutom det absolut mest högspecialiserade, inklusive kirurgi, urologi, ortopedi och mycket mer. Det är verkligen roligt och bidrar till en kontinuerlig utveckling både yrkesmässigt och på ett personligt plan.
Liksom Helena betonar Joakim att enheten erbjuder alla tänkbara möjligheter till fördjupning och fortbildning, men att det kräver att man har ett eget driv och engagemang. Han lyfter att det är viktigt att ha ett öppet sinne för allt, något som även gäller dagligdags.
– Patienterna befinner sig i en främmande miljö så det gäller att snabbt kunna skapa förtroende och anpassa sig efter just den människa man har framför sig. Samtidigt behöver man ha en stor handlingsberedskap och vara fokuserad, men det kommer med erfarenhet, något man får mycket av här. Ska man börja som anestesisjuksköterska är det hit till Centraloperation man ska – bredden här hittar man ingen annanstans, konstaterar Joakim som avslutning.

Centraloperation i Kristianstad
Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är ett akutsjukhus i nordöstra Skåne med verksamhet dygnet runt. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Till sjukhuset kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård, förlossningsvård och neonatalvård för tidigt födda barn. Intensivvårdsavdelningen, Anestesi- och operationsavdelningens verksamhet är av grundläggande betydelse för Centralsjukhuset Kristianstads roll som akutsjukhus.

Är du intresserad av att jobba inom An/Op/IVA i Kristianstad?
Kontakta Helén Berthelson för mer information:
Helen.Berthelson@skane.se

Centralsjukhuset Kristianstad
Tel: 044-309 10 00
www.skane.se/csk